Equip (Barcelona)

Núria Ruiz

Des del 2006 formo part del Col·lectiu Ronda i en sóc sòcia des del 2013. Actualment desenvolupo tasques administratives i de suport als tècnics en l'àmbit de comptable, fiscal, laboral i jurídic a les entitats d'economia social, principalment cooperatives, associacions, fundacions i també a autònoms i persones físiques.

Especialitats

Montse Garcia

Després d'estar tres anys al Col·lectiu Ronda (1983-1986) vaig tornar el 2007 i actualment en sóc sòcia, treballant com a administrativa de l'àrea de Dret Civil, Penal, Administratiu, de Família i d'Economia Personal. La meva experiència en aquest àmbit la tinc de fa més de trenta anys.

Sònia Lahiguera

Sóc administrativa del Col·lectiu Ronda des de l'any 2008 i sòcia des del 2013. Dono suport en tasques administratives i de gestió dels advocats i advocades laboralistes.

Ana Juan

Vaig entrar a treballar al Col·lectiu Ronda el 2009 i en sóc sòcia des del 2014. Sóc administrativa de l'àrea de Dret Civil, Penal, Administratiu i de Família.

Elena Lemonche

Des del 2010 formo part del personal administratiu de l'àrea de Laboral del Col·lectiu Ronda, del que actualment en sóc sòcia. Dono suport a totes les tasques d'organització i gestió que requereix el grup.

Eva Fernández

Des del 2011 formo part del Col·lectiu Ronda, actualment com sòcia, desenvolupant tasques administratives al costat dels advocats i advocades laboralistes.