Advocat/da

Elisabet Llistuella

Vaig entrar a treballar com a advocada a Col·lectiu Ronda l'any 2018 i en soc sòcia des d'abril de 2022.

Desenvolupo la meva tasca com a advocada a l'àrea de Dret Laboral, en tots els aspectes pel que fa a la defensa dels drets de les persones treballadores en matèria d'acomiadaments, reclamacions individuals o col·lectives, condicions de treball i especialment cessions il·legals i falsos autònoms.

Milito en assembles de base i feministes i també presto assessorament sindical.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Granollers Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C Tel. 93 870 87 42 / Fax 93 860 01 66