Clàusules sòl: preguntes

14 preguntes claus (i les seves respostes) per saber-ho tot sobre la clàusula sòl de la hipoteca

Hem creat un qüestionari per respondre de forma àgil i entenedora les preguntes que, de forma més habitual, ens esteu plantejant sobre la clàusula sòl de la hipoteca i com recuperar els diners abonats indegudament.

La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obliga les entitats financeres espanyoles a retornar la totalitat dels diners cobrats indegudament per efecte de les denominades clàusules sòl ha generat lògica expectació entre els centenars de milers d'usuaris de banca que es podrien beneficar del contingut d'aquesta resolució judicial. En paral·lel a l'expectació, però, també han arribat els dubtes i les preguntes sobre quin és el veritable abast de la sentència i com ens afecta en la nostra qualitat d'hipotecats i clients de banca.

1) Què és una clàusula sòl?
2) La meva hipoteca té clàusula sòl?
3) Què diu la sentència del TJUE?
4) De quants diners estem parlant?
5) La clàusula sòl sempre és il·legal?
6) Com afecta la sentència del TJUE si ja hem interposat una demanda?
7) I si ja hem obtingut sentència?
8) Puc reclamar si el banc ja em va retirar unilateralment la clàusula sòl?
9) Què passa amb els pactes que van oferir les entitats?
10) I com ho he de fer per reclamar la devolució dels meus diners?
11) Quin cost té la demanda judicial?
12) La sentència del TJUE afecta professionals i empreses?
13) Si reclamem per la clàusula sòl, també podem fer-ho per recuperar les despeses de constitució de la hipoteca?
14) Farem xerrades informatives per informar de tot això amb tranquil·litat?

Preguntes que intentarem resoldre de forma planera i entenedora a continuació:

1) Què és una clàusula sòl?

Sens dubte, la primera de les grans preguntes. La clàusula sòl és una limitació imposada pels bancs a les possibles fluctuacions del tipus d'interès en el cas de les hipoteques de tipus variable referenciades a l'Euribor, l'IRPH o qualsevol altre índex de referència.

Bàsicament, la clàusula sòl establia un tipus d'interès mínim que el client hauria de pagar tot i que que la suma del variable més l'índex de referència fos menor. Suposava, per tant, una garantia d'uns ingressos fixes per a la banca en cas de descens de l'Euribor o l'IRPH.

2) La meva hipoteca té clàusula sòl?

La clàusula sòl ha d'aparèixer a l'escriptura del nostre préstec hipotecari. Resulta convenient, doncs, fer una lectura del document per detectar-la. Habitualment, aquesta clàusula la trobarem, en cas d'existir, a l'apartat que acostuma a denominar-se «Tipus d'interès del préstec». En terminologia bancària, la clàusula sòl apareix referenciada com a «límit a l'aplicació de l'interès variable», «límit a la variabilitat dels interessos» o formules similars.

Una bona pista per saber si tenim o no clàusula sòl és pensar si les quotes mensuals s'han vista abaratides o no des de l'any 2009 o 2010. A partir d'aquests anys, l'Euribor va començar a baixar de forma més que significativa. Sent així, en el moment de la revisió anual de l'interès de la nostra hipoteca, aquest descens s'hauria d'haver traduït en un abaratiment de les quotes mensuals. Si, per contra, els pagaments s'han mantingut en un nivell similar, és molt possible que s'hagi activat una clàusula sòl.

Recordeu que si voleu revisar l'escriptura del préstec hipotecari i no la teniu o l'heu perdut, podeu sol·licitar una còpia a la vostra entitat o a la notaria on es va constituir.

3) Què diu la sentència del TJUE?

La resolució del TJUE determina que en cas que es consideri abusiva la clàusula sòl per part d'un tribunal, l'entitat està obligada a retornar la totalitat dels diners obtinguts per efecte d'aquesta clàusula, sumant-hi els corresponents interessos legals generats.

Fins ara, els tribunals espanyols seguien la doctrina fixada pel Tribunal Suprem que establia que en cas d'abusivitat de la clàusula, les entitats només havien de retornar els diners generats a partir de maig de 2013. Per tant, per una qüestió de jerarquia processal, el TJUE ha rectificat el criteri del Tribunal Suprem i els jutjats espanyols estan obligats d'ara en endavant a seguir les directrius del TJUE i condemnar les entitats a abonar íntegrament els diners més els interessos legals generats.

4) De quants diners estem parlant?

Òbviament, aquesta pregunta només es pot respondre analitzant individualment cas per cas. Un primer ajut pot ser fer servir alguna de les calculadores d'interessos que portals d'actualitat econòmica com ara HelpMyCash han posat en marxa arran d'aquesta sentència. Ara bé, en qualsevol cas, el resultat que poden oferir aquestes eines informàtiques sempre serà una estimació més o menys aproximada i sense cap validesa legal. Si voleu un càlcul veritablement acurat, necessitareu l'ajut del vostre assessor legal.

5) La clàusula sòl sempre és il·legal?

Sobre el paper, no. És a dir, la clàusula només és abusiva si no s'ha negociat individualment i ha estat inclosa al préstec hipotecari amb la deguda transparència i claredat d'informació. A la pràctica, la clàusula és sempre abusiva perquè la banca no va satisfer aquests requisits de diligència i claredat de la informació. Per tant, és abusiva.

6) Com afecta la sentència del TJUE si ja hem interposat una demanda?

A hores d'ara, moltes demandes i recursos judicials es troben paralitzats a les diferents audiències provincials de l'Estat a l'espera, precisament, de conèixer quin seria el contingut de la resolució del TJUE. Per tant, aquestes sentències que es dictaran d'ara en endavant ja ho faran seguint el criteri del TJUE. Ara bé, cal tenir present que si la demanda interposada només incloïa la petició de nul·litat de la clàusula i la devolució dels imports generats a partir de 2013, és probable que la sentència només reconegui el dret a percebre la devolució corresponent a aquest període.

Les demandes interposades per Col·lectiu Ronda en representació dels nostres clients sol·licitaven la devolució íntegra dels diners, sense limitació temporal i es podran beneficiar en tota la seva extensió dels efectes de la sentència del TJUE.

7) I si ja hem obtingut sentència?

Si ja hi ha sentència en ferm sobre el nostre cas, passarà a considerar-se «cosa jutjada» i no pot ser objecte de revisió judicial.

8) Puc reclamar si el banc ja em va retirar unilateralment la clàusula sòl?

Algunes entitats financeres van decidir retirar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris després de la sentència del Tribunal Suprem que determinava el seu caràcter abusiu. Si la retirada de la clàusula no va estar acompanyada de la devolució dels imports cobrats indegudament, també estaríem en disposició de reclamar judicialment.

9) Què passa amb els pactes que van oferir les entitats?

Moltes entitats, conscients que tard o d'hora acabaria acreditant-se el caràcter netament abusiu de la clàusula sòl imposada als seus clients, es van afanyar a oferir-los la possibilitat de modificar els seus contractes en el sentit, per exemple, de substituir la clàusula sòl per un tipus d'interès fix. Aquests tractes anaven acompanyats, normalment, del compromís per part del client de no emprendre accions legals en cas d'acceptació.

Tot i que aquestes clàusules de renúncia d'accions legals poden arribar a tenir, en determinades circumstàncies, la consideració de clàusula abusiva i, per tant, nul·la, el cert és que poden suposar un greu impediment a l'hora d'interposar una demanda o, fins i tot, privar-nos completament d'aquesta possibilitat.

10) I com ho he de fer per reclamar la devolució dels meus diners?

La sentència del TJUE no afavorirà a la totalitat de persones que tenen clàusula sòl a la seva hipoteca. Només aquelles persones que interposin la corresponent demanda obtindran la devolució dels seus diners. Els bancs no abonaran els diners indegudament cobrats sense que hi hagi una reclamació per part del client.

En aquest sentit, ÉS IMPORTANT RECORDAR que resulta molt convenient adreçar un escrit al servei d'atenció al client de la nostra entitat amb la petició de devolució abans d'interposar la corresponent demanda judicial. Podeu descarregar de forma totalment gratuïta els models que posem a la vostra disposició:

11) Quin cost té la demanda judicial?

En cas d'interposar la vostra demanda a través de la nostra cooperativa, Col·lectiu Ronda obtindrà un 20% de la quantitat efectivament recuperada sense que hagueu de fer front a cap altre import addicional. Si no hi ha guany per a vosaltres, tampoc no hi haurà per a nosaltres. Aquest 20% inclou la despesa corresponent als serveis del procurador judicial.

En cas que l'entitat sigui condemnada amb imposició de costes judicials, aquests diners seran pel client fins a cobrir l'import dels honoraris pactats (recordeu, 20% de la quantitat recuperada). Per tant, en aquest cas, la demanda podria no tenir cap cost per a vosaltres.

12) La sentència del TJUE afecta professionals i empreses?

Malauradament, no. Entre els arguments que fa servir el TJUE per rectificar el criteri emprat fins ara pel Tribunal Suprem està el fet de no respectar la protecció que el Dret comunitari atorga els usuaris de banca en la seva condició de consumidors. Empreses i professionals no poden tenir la consideració de consumidors i queden fora de l'abast de la resolució del TJUE.

13) Si reclamem per la clàusula sòl, també podem fer-ho per recuperar les despeses de constitució de la hipoteca?

Una recent sentència del Tribunal Suprem considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. La resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes que, bàsicament, són:

- Constitució davant notari
- Inscripció en el Registre de la Propietat
- Pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats

Aquestes despeses que el Suprem considera exigibles poden arribar a suposar un import d'uns 3000 euros per a una hipoteca convencional de 150.000 euros.

És possible tramitar de forma conjunta la reclamació per recuperar els imports abonats en concepte de constitució i atorgament juntament amb la reclamació per aconseguir la devolució dels diners abonats indegudament a causa de la clàusula sòl.

En aquest article, podeu trobar més informació sobre la forma d'aconseguir la devolució de les despeses de constitució.

14) Farem xerrades informatives per informar de tot això amb tranquil·litat?

Sí, en farem. I ja en tenim programades:

DIJOUS,  29 DE DESEMBRE
 
 Aula Ronda Col·lectiu Ronda
 18 hores
 (Trafalgar, 50, BARCELONA)
 Confirmeu assistència a info@cronda.coop

 Despatx Col·lectiu Ronda a Mataró
 18 hores
 (Palmerola, 12, 2n, MATARÓ)
 Confirmeu assistència a consultesmataro@cronda.coop

...................................................................................
DIMARTS DIA 10 DE GENER
Auditori I+D a Rubí
18.30h.
(Rambleta de Joan Miró s/n)
Confirmeu assistència a consultesrubi@cronda.coop

...................................................................................
 DIMECRES,  11 DE GENER
 
 Despatx Col·lectiu Ronda a Mollet
 19 hores
 (Rbla. Nova, 26, 1r, MOLLET)
 Confirmeu assistència a consultesmollet@cronda.coop

Despatx Col·lectiu Ronda a Cerdanyola
19h.
(Rbla. de Montserrat, 12, bxs. )
Confirmeu assistència a consultescerdanyola@cronda.coop

...................................................................................

DIMECRES,  18 DE GENER
 
 Despatx Col·lectiu Ronda a Granollers
 19 hores
 (Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C Granollers )
 Confirmeu assistència a consultesgranollers@cronda.coop

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona (per confirmar)
19 hores
(Carrer Enric d'Ossó, 1 )
Confirmeu assistència a consultestarragona@cronda.coop

 

14 preguntes claus (i les seves respostes) per saber-ho tot sobre la clàusula sòl de la hipoteca

La recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obliga les entitats financeres espanyoles a retornar la totalitat dels diners cobrats indegudament per efecte de les denominades clàusules sòl ha generat lògica expectació entre els centenars de milers d'usuaris de banca que es podrien beneficar del contingut d'aquesta resolució judicial. En paral·lel a l'expectació, però, també han arribat els dubtes i les preguntes sobre quin és el veritable abast de la sentència i com ens afecta en la nostra qualitat d'hipotecats i clients de banca.

1) Què és una clàusula sòl?
2) La meva hipoteca té clàusula sòl?
3) Què diu la sentència del TJUE?
4) De quants diners estem parlant?
5) La clàusula sòl sempre és il·legal?
6) Com afecta la sentència del TJUE si ja hem interposat una demanda?
7) I si ja hem obtingut sentència?
8) Puc reclamar si el banc ja em va retirar unilateralment la clàusula sòl?
9) Què passa amb els pactes que van oferir les entitats?
10) I com ho he de fer per reclamar la devolució dels meus diners?
11) Quin cost té la demanda judicial?
12) La sentència del TJUE afecta professionals i empreses?
13) Si reclamem per la clàusula sòl, també podem fer-ho per recuperar les despeses de constitució de la hipoteca?
14) Farem xerrades informatives per informar de tot això amb tranquil·litat?

Preguntes que intentarem resoldre de forma planera i entenedora a continuació:

1) Què és una clàusula sòl?

Sens dubte, la primera de les grans preguntes. La clàusula sòl és una limitació imposada pels bancs a les possibles fluctuacions del tipus d'interès en el cas de les hipoteques de tipus variable referenciades a l'Euribor, l'IRPH o qualsevol altre índex de referència.

Bàsicament, la clàusula sòl establia un tipus d'interès mínim que el client hauria de pagar tot i que que la suma del variable més l'índex de referència fos menor. Suposava, per tant, una garantia d'uns ingressos fixes per a la banca en cas de descens de l'Euribor o l'IRPH.

2) La meva hipoteca té clàusula sòl?

La clàusula sòl ha d'aparèixer a l'escriptura del nostre préstec hipotecari. Resulta convenient, doncs, fer una lectura del document per detectar-la. Habitualment, aquesta clàusula la trobarem, en cas d'existir, a l'apartat que acostuma a denominar-se «Tipus d'interès del préstec». En terminologia bancària, la clàusula sòl apareix referenciada com a «límit a l'aplicació de l'interès variable», «límit a la variabilitat dels interessos» o formules similars.

Una bona pista per saber si tenim o no clàusula sòl és pensar si les quotes mensuals s'han vista abaratides o no des de l'any 2009 o 2010. A partir d'aquests anys, l'Euribor va començar a baixar de forma més que significativa. Sent així, en el moment de la revisió anual de l'interès de la nostra hipoteca, aquest descens s'hauria d'haver traduït en un abaratiment de les quotes mensuals. Si, per contra, els pagaments s'han mantingut en un nivell similar, és molt possible que s'hagi activat una clàusula sòl.

Recordeu que si voleu revisar l'escriptura del préstec hipotecari i no la teniu o l'heu perdut, podeu sol·licitar una còpia a la vostra entitat o a la notaria on es va constituir.

3) Què diu la sentència del TJUE?

La resolució del TJUE determina que en cas que es consideri abusiva la clàusula sòl per part d'un tribunal, l'entitat està obligada a retornar la totalitat dels diners obtinguts per efecte d'aquesta clàusula, sumant-hi els corresponents interessos legals generats.

Fins ara, els tribunals espanyols seguien la doctrina fixada pel Tribunal Suprem que establia que en cas d'abusivitat de la clàusula, les entitats només havien de retornar els diners generats a partir de maig de 2013. Per tant, per una qüestió de jerarquia processal, el TJUE ha rectificat el criteri del Tribunal Suprem i els jutjats espanyols estan obligats d'ara en endavant a seguir les directrius del TJUE i condemnar les entitats a abonar íntegrament els diners més els interessos legals generats.

4) De quants diners estem parlant?

Òbviament, aquesta pregunta només es pot respondre analitzant individualment cas per cas. Un primer ajut pot ser fer servir alguna de les calculadores d'interessos que portals d'actualitat econòmica com ara HelpMyCash han posat en marxa arran d'aquesta sentència. Ara bé, en qualsevol cas, el resultat que poden oferir aquestes eines informàtiques sempre serà una estimació més o menys aproximada i sense cap validesa legal. Si voleu un càlcul veritablement acurat, necessitareu l'ajut del vostre assessor legal.

5) La clàusula sòl sempre és il·legal?

Sobre el paper, no. És a dir, la clàusula només és abusiva si no s'ha negociat individualment i ha estat inclosa al préstec hipotecari amb la deguda transparència i claredat d'informació. A la pràctica, la clàusula és sempre abusiva perquè la banca no va satisfer aquests requisits de diligència i claredat de la informació. Per tant, és abusiva.

6) Com afecta la sentència del TJUE si ja hem interposat una demanda?

A hores d'ara, moltes demandes i recursos judicials es troben paralitzats a les diferents audiències provincials de l'Estat a l'espera, precisament, de conèixer quin seria el contingut de la resolució del TJUE. Per tant, aquestes sentències que es dictaran d'ara en endavant ja ho faran seguint el criteri del TJUE. Ara bé, cal tenir present que si la demanda interposada només incloïa la petició de nul·litat de la clàusula i la devolució dels imports generats a partir de 2013, és probable que la sentència només reconegui el dret a percebre la devolució corresponent a aquest període.

Les demandes interposades per Col·lectiu Ronda en representació dels nostres clients sol·licitaven la devolució íntegra dels diners, sense limitació temporal i es podran beneficiar en tota la seva extensió dels efectes de la sentència del TJUE.

7) I si ja hem obtingut sentència?

Si ja hi ha sentència en ferm sobre el nostre cas, passarà a considerar-se «cosa jutjada» i no pot ser objecte de revisió judicial.

8) Puc reclamar si el banc ja em va retirar unilateralment la clàusula sòl?

Algunes entitats financeres van decidir retirar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris després de la sentència del Tribunal Suprem que determinava el seu caràcter abusiu. Si la retirada de la clàusula no va estar acompanyada de la devolució dels imports cobrats indegudament, també estaríem en disposició de reclamar judicialment.

9) Què passa amb els pactes que van oferir les entitats?

Moltes entitats, conscients que tard o d'hora acabaria acreditant-se el caràcter netament abusiu de la clàusula sòl imposada als seus clients, es van afanyar a oferir-los la possibilitat de modificar els seus contractes en el sentit, per exemple, de substituir la clàusula sòl per un tipus d'interès fix. Aquests tractes anaven acompanyats, normalment, del compromís per part del client de no emprendre accions legals en cas d'acceptació.

Tot i que aquestes clàusules de renúncia d'accions legals poden arribar a tenir, en determinades circumstàncies, la consideració de clàusula abusiva i, per tant, nul·la, el cert és que poden suposar un greu impediment a l'hora d'interposar una demanda o, fins i tot, privar-nos completament d'aquesta possibilitat.

10) I com ho he de fer per reclamar la devolució dels meus diners?

La sentència del TJUE no afavorirà a la totalitat de persones que tenen clàusula sòl a la seva hipoteca. Només aquelles persones que interposin la corresponent demanda obtindran la devolució dels seus diners. Els bancs no abonaran els diners indegudament cobrats sense que hi hagi una reclamació per part del client.

En aquest sentit, ÉS IMPORTANT RECORDAR que resulta molt convenient adreçar un escrit al servei d'atenció al client de la nostra entitat amb la petició de devolució abans d'interposar la corresponent demanda judicial. Podeu descarregar de forma totalment gratuïta els models que posem a la vostra disposició:

11) Quin cost té la demanda judicial?

En cas d'interposar la vostra demanda a través de la nostra cooperativa, Col·lectiu Ronda obtindrà un 20% de la quantitat efectivament recuperada sense que hagueu de fer front a cap altre import addicional. Si no hi ha guany per a vosaltres, tampoc no hi haurà per a nosaltres. Aquest 20% inclou la despesa corresponent als serveis del procurador judicial.

En cas que l'entitat sigui condemnada amb imposició de costes judicials, aquests diners seran pel client fins a cobrir l'import dels honoraris pactats (recordeu, 20% de la quantitat recuperada). Per tant, en aquest cas, la demanda podria no tenir cap cost per a vosaltres.

12) La sentència del TJUE afecta professionals i empreses?

Malauradament, no. Entre els arguments que fa servir el TJUE per rectificar el criteri emprat fins ara pel Tribunal Suprem està el fet de no respectar la protecció que el Dret comunitari atorga els usuaris de banca en la seva condició de consumidors. Empreses i professionals no poden tenir la consideració de consumidors i queden fora de l'abast de la resolució del TJUE.

13) Si reclamem per la clàusula sòl, també podem fer-ho per recuperar les despeses de constitució de la hipoteca?

Una recent sentència del Tribunal Suprem considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. La resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes que, bàsicament, són:

- Constitució davant notari
- Inscripció en el Registre de la Propietat
- Pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats

Aquestes despeses que el Suprem considera exigibles poden arribar a suposar un import d'uns 3000 euros per a una hipoteca convencional de 150.000 euros.

És possible tramitar de forma conjunta la reclamació per recuperar els imports abonats en concepte de constitució i atorgament juntament amb la reclamació per aconseguir la devolució dels diners abonats indegudament a causa de la clàusula sòl.

En aquest article, podeu trobar més informació sobre la forma d'aconseguir la devolució de les despeses de constitució.

14) Farem xerrades informatives per informar de tot això amb tranquil·litat?

Sí, en farem. I ja en tenim programades:

DIJOUS,  29 DE DESEMBRE
 
 Aula Ronda Col·lectiu Ronda
 18 hores
 (Trafalgar, 50, BARCELONA)
 Confirmeu assistència a info@cronda.coop

 Despatx Col·lectiu Ronda a Mataró
 18 hores
 (Palmerola, 12, 2n, MATARÓ)
 Confirmeu assistència a consultesmataro@cronda.coop

...................................................................................
DIMARTS DIA 10 DE GENER
Auditori I+D a Rubí
18.30h.
(Rambleta de Joan Miró s/n)
Confirmeu assistència a consultesrubi@cronda.coop

...................................................................................
 DIMECRES,  11 DE GENER
 
 Despatx Col·lectiu Ronda a Mollet
 19 hores
 (Rbla. Nova, 26, 1r, MOLLET)
 Confirmeu assistència a consultesmollet@cronda.coop

Despatx Col·lectiu Ronda a Cerdanyola
19h.
(Rbla. de Montserrat, 12, bxs. )
Confirmeu assistència a consultescerdanyola@cronda.coop

...................................................................................

DIMECRES,  18 DE GENER
 
 Despatx Col·lectiu Ronda a Granollers
 19 hores
 (Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C Granollers )
 Confirmeu assistència a consultesgranollers@cronda.coop

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona (per confirmar)
19 hores
(Carrer Enric d'Ossó, 1 )
Confirmeu assistència a consultestarragona@cronda.coop