Recuperar tots els diners

El TJUE sentencia que la banca ha de retornar tots els diners cobrats per efecte de la clàusula sòl

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) determina  que la limitació en el temps imposada pel Tribunal Suprem espanyol a la devolució dels diners abonats per efecte de la clàusula sòl contravé els principis del Dret Comunitari.

També et pot interessar: "14 preguntes claus (i les seves respostes) per saber-ho tot sobre la clàusula sòl de la hipoteca"

................................................................................................................................................................................................

Mira quants diners pots recuperar: visita la nostra Calculadora Clàsula Sòl

................................................................................................................................................................................................

El passat 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem espanyol va establir la nul·litat de la clàusula sòl inclosa per la banca en centenars de milers de préstecs hipotecaris que havia impedit als seus clients beneficiar-se dels efectes de les baixades de l'Euribor que haguessin abaratit els seus pagaments.

La sentència, però, establia una polèmica limitació als seus propis efectes i considerava que les entitats financeres només estaven obligades a retornar els diners pagats de més per efecte de la clàusula sòl amb posterioritat a la data de la resolució, és a dir, el 9 de maig de 2013. Un criteri que des del primer moment Col·lectiu Ronda va denunciar com a arbitrari i contrari a la lògica jurídica, doncs es vulnerava de forma evident un principi bàsic i elemental del Dret que en cap cas es pot limitar en el temps o de qualsevol altra forma els efectes de la nul·litat d'una clàusula considerada abusiva.

Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat la sentència que esperàvem des de fa gairebé un any per afirmar que la limitació en el temps imposada pel Tribunal Suprem espanyol contravé els principis del Dret Comunitari i correspon a la banca retornar la totalitat dels diners rebuts per efecte de les clàusules sòl que es declarin abusives.

Procés de reclamació extrajudicial
Arran d'aquesta sentència, el govern espanyol s'ha vist obligat a articular un procediment de reclamació extrajudicial que serà voluntari i gratuït per a totes les persones (queden excloses empreses) que vulguin reclamar a la seva entitat la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Qui estigui interessat/da a iniciar aquest procés de reclamació ha de seguir aquestes passes:

1) Ens hem d'adreçar a l'entitat i presentar la nostra reclamació. A continuació, adjuntem dos models de reclamació que podeu descarregar i fer servir.

El primer d'ells és per a aquells casos en què la clàusula sòl continua vigent:

Model de reclamació clàusula sòl vigent

El segon, és per fer-lo servir si l'entitat ja us va retirar la clàusula sòl del vostre préstec hipotecari, ja sigui de forma unilateral i voluntària o com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem

Model de reclamació clàusula sòl finalitzada

2) L'entitat ha de calcular la quantitat a retornar, incloent-hi i desglossant el càlcul corresponent a interessos

 
3) L'entitat pot no facilitar-nos aquest càlcul en cas que consideri que no ens correspon la devolució

 
4) El termini màxim per a que l'entitat i el consumidor assoleixin un acord és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació

Es considerarà que el procediment ha conclòs en cas que:

a) L'entitat rebutgi la nostra petició

b) Transcorrin 3 mesos sense que l'entitat hagi donat resposta

c) No estiguem d'acord amb el càlcul que ens proporcioni l'entitat de les quantitats i els interessos

d) En cas que transcorreguts 3 mesos, l'entitat no hagi posat a la nostra disposició la quantitat que ens havia ofert

EN CAS D'ACORD

Si l'entitat accepta la nostra reclamació i nosaltres estem d'acord amb el càlcul que ens proporciona:

a) L'entitat haurà de posar a la nostra disposició abans de transcorreguts 3 mesos, la quantitat oferta

b) L'entitat podrà traslladar-nos una proposta compensatòria diferent a la devolució en efectiu . En aquest cas, disposarem de 15 dies per manifestar la nostra conformitat

c) els diners es podran cobrar en efectiu o destinar-se a minorar el principal del préstec. L'adopció d'una o altra possibilitat té implicacions fiscals i tributàries diferents

PROCEDIMENT JUDICIAL

Sempre podem recórrer als tribunals i interposar demanda judicial, tant si l'entitat accepta la nostra petició i no estem d'acord amb el càlcul de la quantitat a retornar com si és la pròpia entitat qui denega la nostra petició o si preferim acudir directament als tribunals, sense adherir-nos a aquest procediment extrajudicial.

En aquest cas, podeu interposar la corresponent demanda judicial a través de l'equip d'experts en dret bancari de Col·lectiu Ronda.

Si us vàreu acollir al sistema de reclamació extrajudicial fent servir els models de reclamació que hem posat a la vostra disposició, ja esteu en disposició de d'interposar la demanda. Per tal d'interposar la vostra demanda judicial a través de Col·lectiu Ronda, posem a la vostra disposició un full d'instruccions on s'explica pas a pas quin és el procediment per interposar la corresponent demanda judicial i quina és la documentació que necessitem que ens feu arribar.

A banda, és imprescindible que ens feu arribar el full d'encàrrec degudament signat per tots els titulars de la hipoteca (no cal que ho facin avaladors o fiadors).

Tant la documentació com el full d'encàrrec ens ho podeu fer arribar físicament a la nostra seu de Barcelona (carrer Trafalgar, 50, Barcelona) o a qualsevol altre dels nostres despatxos o, si us resulta més còmode, mitjançant correu electrònic a aquesta adreça:

clausulasol@cronda.coop

També us pot interessar el contingut d'una altra sentència, en aquest cas del Tribunal Suprem, que considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. Aquesta resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes i serà possible unificar aquesta petició amb la reclamació de la clàusula sòl.

El TJUE sentencia que la banca ha de retornar tots els diners cobrats per efecte de la clàusula sòl

També et pot interessar: "14 preguntes claus (i les seves respostes) per saber-ho tot sobre la clàusula sòl de la hipoteca"

................................................................................................................................................................................................

Mira quants diners pots recuperar: visita la nostra Calculadora Clàsula Sòl

................................................................................................................................................................................................

El passat 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem espanyol va establir la nul·litat de la clàusula sòl inclosa per la banca en centenars de milers de préstecs hipotecaris que havia impedit als seus clients beneficiar-se dels efectes de les baixades de l'Euribor que haguessin abaratit els seus pagaments.

La sentència, però, establia una polèmica limitació als seus propis efectes i considerava que les entitats financeres només estaven obligades a retornar els diners pagats de més per efecte de la clàusula sòl amb posterioritat a la data de la resolució, és a dir, el 9 de maig de 2013. Un criteri que des del primer moment Col·lectiu Ronda va denunciar com a arbitrari i contrari a la lògica jurídica, doncs es vulnerava de forma evident un principi bàsic i elemental del Dret que en cap cas es pot limitar en el temps o de qualsevol altra forma els efectes de la nul·litat d'una clàusula considerada abusiva.

Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat la sentència que esperàvem des de fa gairebé un any per afirmar que la limitació en el temps imposada pel Tribunal Suprem espanyol contravé els principis del Dret Comunitari i correspon a la banca retornar la totalitat dels diners rebuts per efecte de les clàusules sòl que es declarin abusives.

Procés de reclamació extrajudicial
Arran d'aquesta sentència, el govern espanyol s'ha vist obligat a articular un procediment de reclamació extrajudicial que serà voluntari i gratuït per a totes les persones (queden excloses empreses) que vulguin reclamar a la seva entitat la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Qui estigui interessat/da a iniciar aquest procés de reclamació ha de seguir aquestes passes:

1) Ens hem d'adreçar a l'entitat i presentar la nostra reclamació. A continuació, adjuntem dos models de reclamació que podeu descarregar i fer servir.

El primer d'ells és per a aquells casos en què la clàusula sòl continua vigent:

Model de reclamació clàusula sòl vigent

El segon, és per fer-lo servir si l'entitat ja us va retirar la clàusula sòl del vostre préstec hipotecari, ja sigui de forma unilateral i voluntària o com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem

Model de reclamació clàusula sòl finalitzada

2) L'entitat ha de calcular la quantitat a retornar, incloent-hi i desglossant el càlcul corresponent a interessos

 
3) L'entitat pot no facilitar-nos aquest càlcul en cas que consideri que no ens correspon la devolució

 
4) El termini màxim per a que l'entitat i el consumidor assoleixin un acord és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació

Es considerarà que el procediment ha conclòs en cas que:

a) L'entitat rebutgi la nostra petició

b) Transcorrin 3 mesos sense que l'entitat hagi donat resposta

c) No estiguem d'acord amb el càlcul que ens proporcioni l'entitat de les quantitats i els interessos

d) En cas que transcorreguts 3 mesos, l'entitat no hagi posat a la nostra disposició la quantitat que ens havia ofert

EN CAS D'ACORD

Si l'entitat accepta la nostra reclamació i nosaltres estem d'acord amb el càlcul que ens proporciona:

a) L'entitat haurà de posar a la nostra disposició abans de transcorreguts 3 mesos, la quantitat oferta

b) L'entitat podrà traslladar-nos una proposta compensatòria diferent a la devolució en efectiu . En aquest cas, disposarem de 15 dies per manifestar la nostra conformitat

c) els diners es podran cobrar en efectiu o destinar-se a minorar el principal del préstec. L'adopció d'una o altra possibilitat té implicacions fiscals i tributàries diferents

PROCEDIMENT JUDICIAL

Sempre podem recórrer als tribunals i interposar demanda judicial, tant si l'entitat accepta la nostra petició i no estem d'acord amb el càlcul de la quantitat a retornar com si és la pròpia entitat qui denega la nostra petició o si preferim acudir directament als tribunals, sense adherir-nos a aquest procediment extrajudicial.

En aquest cas, podeu interposar la corresponent demanda judicial a través de l'equip d'experts en dret bancari de Col·lectiu Ronda.

Si us vàreu acollir al sistema de reclamació extrajudicial fent servir els models de reclamació que hem posat a la vostra disposició, ja esteu en disposició de d'interposar la demanda. Per tal d'interposar la vostra demanda judicial a través de Col·lectiu Ronda, posem a la vostra disposició un full d'instruccions on s'explica pas a pas quin és el procediment per interposar la corresponent demanda judicial i quina és la documentació que necessitem que ens feu arribar.

A banda, és imprescindible que ens feu arribar el full d'encàrrec degudament signat per tots els titulars de la hipoteca (no cal que ho facin avaladors o fiadors).

Tant la documentació com el full d'encàrrec ens ho podeu fer arribar físicament a la nostra seu de Barcelona (carrer Trafalgar, 50, Barcelona) o a qualsevol altre dels nostres despatxos o, si us resulta més còmode, mitjançant correu electrònic a aquesta adreça:

clausulasol@cronda.coop

També us pot interessar el contingut d'una altra sentència, en aquest cas del Tribunal Suprem, que considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre els clients totes les despeses de constitució i atorgament de l'escriptura. Aquesta resolució obre la porta a reclamar la devolució dels diners abonats en aquests conceptes i serà possible unificar aquesta petició amb la reclamació de la clàusula sòl.