Cerca per tema destacat (clàusula sòl)

Sense recursos tècnics i humans

El Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, que centralitza les reclamacions per clàusules abusives de la hipoteca a la província de Barcelona, ha deixat de senyalar data per a la celebració de nous judicis «a l'espera -segons consta en una diligència d'ordenació adreçada al nostre despatx- que s'afrontin mesures de reforç per aquest Jutjat»

llegir més...

Clàusula sòl: els acords també són nuls

Per primera vegada, el Tribunal Suprem ha establert la nul·litat no només de la clàusula sòl inclosa en un préstec hipotecari sinó també la del pacte posterior entre els clients i la pròpia entitat bancària per rebaixar-ne els efectes.

llegir més...

Devolució clàusula sòl

Moltes de les persones afectades per clàusula sòl han vist com l'entitat bancària els ha denegat la devolució o els han ofert solucions parcials. Però encara es pot reclamar. Expliquem com en la sessió informativa que Òscar Serrano, advocat especialista en dret bancari de Col·lectiu Ronda farà el dia 17 de juliol a les 18h a Fira Sabadell.

llegir més...

T'han tornat els diners de la clàusula sòl?

Denegació en la devolució de la clàusula sòl o solucions parcials. Amb aquest escenari s'han anat trobant moltes persones que han fet ús del mecanismes extrajudicial que es va posar en marxa per tal que les entitats financeres i els clients resolguessin de comú acord les reclamacions presentades. Moltes persones afectades han vist negades o no satisfetes les seves aspiracions de recuperar els diners. Però malgrat tot, encara es pot reclamar.

llegir més...
Els documents de renúncia a emprendre accions judicials imposats pels bancs són il·legals

La renúncia d'accions és abusiva

Encara són moltes les persones afectades per la clàusula sòl de la seva hipoteca que pensen que no poden reclamar les quantitats abonades indegudament perquè en el seu moment van signar un document amb la seva entitat on renunciaven a emprendre accions legals futures. Però no és cert, poden reclamar.

llegir més...