Multidivisa: xerrada informativa 23N

L'equip de Col·lectiu Ronda analitza la important sentència del TS sobre hipoteques multidivisa

La sentència del Tribunal Suprem sobre hipoteques multidivisa facilita resolucions favorables per a les demandes ja interposades per aquest motiu i per a les que es presentin a partir d'ara. El proper 23 de novembre, us ho expliquem en una sessió informativa.

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- establint la nul·litat parcial d'una hipoteca multidivisa després d'apreciar manca de transparència per part de l'entitat bancària a l'hora de comercialitzar el producte per no haver facilitat informació suficient sobre les possibles conseqüències de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda. La sentència «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». En aquest sentit, assenyala específicament que «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». La sentència també esmenta entre els trets abusius del préstec el fet que «fins i tot complint l'obligació de pagar les quotes, el banc pot donar per vençut el préstec si l'euro es devalua, per sobre de certs límits, sobre la divisa estrangera».

Per totes aquestes raons i altres irregularitats detectades tant en el procés de comercialització com en el propi clausulat del préstec, el Tribunal Suprem insta la nul·litat parcial del préstec i obliga a reconvertir-lo en un de convencional concedit i amortitzat en euros.

Quina és la importància de la resolució del TS?

La sentència és de cabdal importància, doncs estableix de forma definitiva el criteri que han de seguir la resta de tribunals espanyols a l'hora d'avaluar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa. I aquest criteri recull la pràctica totalitat de les observacions sobre la manca de transparència de les hipoteques multidivisa que des de Col·lectiu Ronda hem plantejat en nombroses demandes que es troben actualment en fase de resolució judicial o ja han obtingut sentència. Per tant, cal considerar que la decisió del Tribunal Suprem aplana significativament el camí a les demandes interposades per moltes de les prop de 70.000 famílies afectades a tot l'Estat per aquest producte financer que els ha causat gravíssims problemes econòmics i a les que es puguin plantejar a partir d'ara.

Per explicar-vos de forma detallada com aquesta sentència pot ajudar al conjunt d'afectats i afectades per les hipoteques multdivisa, l'equip d'experts en Dret Bancari de Col·lectiu Ronda organitza una sessió informativa gratuïta i oberta a la participació de tothom interessat.

Guardar

Guardar

L'equip de Col·lectiu Ronda analitza la important sentència del TS sobre hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- establint la nul·litat parcial d'una hipoteca multidivisa després d'apreciar manca de transparència per part de l'entitat bancària a l'hora de comercialitzar el producte per no haver facilitat informació suficient sobre les possibles conseqüències de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda. La sentència «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». En aquest sentit, assenyala específicament que «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». La sentència també esmenta entre els trets abusius del préstec el fet que «fins i tot complint l'obligació de pagar les quotes, el banc pot donar per vençut el préstec si l'euro es devalua, per sobre de certs límits, sobre la divisa estrangera».

Per totes aquestes raons i altres irregularitats detectades tant en el procés de comercialització com en el propi clausulat del préstec, el Tribunal Suprem insta la nul·litat parcial del préstec i obliga a reconvertir-lo en un de convencional concedit i amortitzat en euros.

Quina és la importància de la resolució del TS?

La sentència és de cabdal importància, doncs estableix de forma definitiva el criteri que han de seguir la resta de tribunals espanyols a l'hora d'avaluar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa. I aquest criteri recull la pràctica totalitat de les observacions sobre la manca de transparència de les hipoteques multidivisa que des de Col·lectiu Ronda hem plantejat en nombroses demandes que es troben actualment en fase de resolució judicial o ja han obtingut sentència. Per tant, cal considerar que la decisió del Tribunal Suprem aplana significativament el camí a les demandes interposades per moltes de les prop de 70.000 famílies afectades a tot l'Estat per aquest producte financer que els ha causat gravíssims problemes econòmics i a les que es puguin plantejar a partir d'ara.

Per explicar-vos de forma detallada com aquesta sentència pot ajudar al conjunt d'afectats i afectades per les hipoteques multdivisa, l'equip d'experts en Dret Bancari de Col·lectiu Ronda organitza una sessió informativa gratuïta i oberta a la participació de tothom interessat.

Guardar

Guardar