Tribunal Suprem: multidivisa abusiva

El TS estableix la nul·litat de la clàusula multidivisa per manca de transparència

El Tribunal Suprem es pronuncia sobre la Hipoteca Multidivisa i declara la nul·litat parcial del préstec en considerar la clàusula multidivisa abusiva per manca de transparència. La resolució obliga l'entitat, en aquest cas Barclays, a reformular el préstec per tal de que aparegui com si hagués estat concedit i amortitzat en euros.

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- establint la nul·litat parcial d'una hipoteca multidivisa que, segons considera acreditat la resolució de l'Alt Tribunal espanyol, va obligar els prestataris a abonar quotes un 50% més elevades que l'import de la quota inicial, malgrat la baixada del tipus d'interès.

La sentència aprecia manca de transparència per part de l'entitat bancària a l'hora de comercialitzar el producte en no facilitar informació suficient sobre les possibles conseqüències de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda, tal i com ha succeït amb la posterior depreciació de l'Euro. Així, estableix que malgrat un «consumidor mitjà pot preveure el risc d'un cert increment de les quotes d'amortització per efecte de la fluctuació de les monedes [...] no passa el mateix amb altres riscos associats a aquestes hipoteques». En aquest sentit, assenyala específicament que «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». La sentència també esmenta entre els trets abusius del préstec el fet que «fins i tot complint l'obligació de pagar les quotes, el banc pot donar per vençut el préstec si l'euro es devalua, per sobre de certs límits, sobre la divisa estrangera».

Seguint l'estela del TJUE

La resolució del Tribunal Suprem es dóna a conèixer quan encara no fa dos mesos que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar en idèntic sentit, condemnant la manca d'informació sobre els veritables riscos d'aquest producte subministrada a una afectada de nacionalitat romanesa per una hipoteca multidivisa. En la seva sentència, el TJUE considerava que les entitats bancàries haurien d'haver informat de forma precisa i entenedora sobre la possibilitat d'apreciació o depreciació de la divisa i el possible efecte d'aquests canvis de valor en l'import de les quotes i del principal del préstec. Una consideració que nombrosos tribunals espanyols ja havien fet amb anterioritat i que ara, seguint l'exemple del TJUE, el Tribunal Suprem ha recollit en una importantíssima sentència que aplana significativament el camí a les demandes interposades per moltes de les prop de 70.000 famílies afectades a tot l'Estat per aquest producte financer que els ha causat gravíssims problemes econòmics, doncs la resolució del Tribunal Suprem estableix de forma definitiva el criteri que han de seguir la resta de tribunals espanyols a l'hora d'avaluar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa.

El TS estableix la nul·litat de la clàusula multidivisa per manca de transparència

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- establint la nul·litat parcial d'una hipoteca multidivisa que, segons considera acreditat la resolució de l'Alt Tribunal espanyol, va obligar els prestataris a abonar quotes un 50% més elevades que l'import de la quota inicial, malgrat la baixada del tipus d'interès.

La sentència aprecia manca de transparència per part de l'entitat bancària a l'hora de comercialitzar el producte en no facilitar informació suficient sobre les possibles conseqüències de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda, tal i com ha succeït amb la posterior depreciació de l'Euro. Així, estableix que malgrat un «consumidor mitjà pot preveure el risc d'un cert increment de les quotes d'amortització per efecte de la fluctuació de les monedes [...] no passa el mateix amb altres riscos associats a aquestes hipoteques». En aquest sentit, assenyala específicament que «la fluctuació de la divisa suposa un recàlcul constant del capital prestat, cosa que determina que, malgrat el pagament de les quotes d'amortització periòdiques, el prestatari pot deure un capital en euros major que el que li va ser lliurat en concertar el préstec». La sentència també esmenta entre els trets abusius del préstec el fet que «fins i tot complint l'obligació de pagar les quotes, el banc pot donar per vençut el préstec si l'euro es devalua, per sobre de certs límits, sobre la divisa estrangera».

Seguint l'estela del TJUE

La resolució del Tribunal Suprem es dóna a conèixer quan encara no fa dos mesos que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar en idèntic sentit, condemnant la manca d'informació sobre els veritables riscos d'aquest producte subministrada a una afectada de nacionalitat romanesa per una hipoteca multidivisa. En la seva sentència, el TJUE considerava que les entitats bancàries haurien d'haver informat de forma precisa i entenedora sobre la possibilitat d'apreciació o depreciació de la divisa i el possible efecte d'aquests canvis de valor en l'import de les quotes i del principal del préstec. Una consideració que nombrosos tribunals espanyols ja havien fet amb anterioritat i que ara, seguint l'exemple del TJUE, el Tribunal Suprem ha recollit en una importantíssima sentència que aplana significativament el camí a les demandes interposades per moltes de les prop de 70.000 famílies afectades a tot l'Estat per aquest producte financer que els ha causat gravíssims problemes econòmics, doncs la resolució del Tribunal Suprem estableix de forma definitiva el criteri que han de seguir la resta de tribunals espanyols a l'hora d'avaluar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa.