Abusivitat de la multidivisa

Important sentència del Tribunal de Justícia de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha pronunciat sobre les hipoteques multidivisa i considera que esdevindrà abusiva i, per tant, nul·la en cas que l'entitat no hagi facilitat «tota la informació pertinent que permeti valorar les conseqüències econòmiques de la clàusula»

L'Alt Tribunal europeu ha tornat a dictar sentència contra un producte financer en considerar que la seva comercialització s'ha realitzat sense l'obligada transparència i facilitant informació insuficient al voltant de les característiques i riscos que assumia el consumidor bancari. En aquest cas, es tracta d'una hipoteca multidivisa subscrita per una ciutadana romanesa, un producte idèntic al que afecta a l'Estat espanyol més de 60.000 famílies i que consisteix en un préstec amb garantia hipotecaria en què els pagaments mensuals i el principal del propi préstec es calcula en una moneda diferent a la del país d'origen, habitualment iens japonesos o francs suïssos.

Aquesta modalitat d'hipoteca es va comercialitzar de forma especialment intensa entre els anys 2004 i 2008, un període en què la constant apreciació de l'Euro suposava la possibilitat de beneficiar-se de condicions avantatjoses per adquirir aquestes altres divises amb el resultat d'unes còmodes i assequibles quotes hipotecàries i, per tant, amb l'excusa perfecte per a la banca per tal de concedir hipoteques per imports molt més elevats del que hauria estat raonable.

Malauradament, no es va informar als clients sobre l'enorme risc de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda, tal i com ha succeït amb la posterior depreciació de l'Euro. Ni tampoc es va informar que en cas que l'Euro perdés valor respecte la divisa de referència no només augmentaria exponencialment la nostra quota mensual sinó que la devaluació en realitat es produeix sobre el capital que encara resta per amortitzar i no sobre l’import de la quota en si mateixa, de manera que en comptes d’amortitzar el capital, aquest augmenta.

La sentència del TJUE
En la seva resolució, el TJUE considera que les entitats bancàries haurien d'haver informat de forma precisa i entenedora sobre la possibilitat d'apreciació o depreciació de la divisa i el possible efecte d'aquests canvis de valor en l'import de les quotes i del principal del préstec. Una consideració que diferents tribunals espanyols ja han realitzat en nombroses ocasions anteriorment en constatar que les entitats financeres van oferir aquest producte als seus clients vulnerant l'obligació de transparència i la bona fe contractual per no haver compartit amb els interessats les seves pròpies previsions d'evolució del tipus de canvi entre monedes.

El TJUE assenyala que han de ser els magistrats nacionals els qui verifiquin que l'entitat ha comunicat al client «tots els elements poden incidir en l'abast del seu compromís» així com «mostrar tots els riscos potencials i la probabilitat que es materialitzin», a banda de redactar la pròpia clàusula multidivisa inclosa a l'escriptura de préstec hipotecari de forma «clara i comprensible».

A l'espera del Tribunal Suprem
Aquesta important resolució del TJUE que ratifica els arguments que, com hem vist, ja han estat adoptats en diferents ocasions pels tribunals espanyols, es dona a conèixer justament quan s'espera que de forma imminent el Tribunal Suprem espanyol es pronunciï sobre les hipoteques multidivisa. Una sentència que, sens dubte, serà d'enorme transcendència, doncs establirà de forma definitiva quin haurà de ser el criteri que apliquin la resta de tribunals espanyols a l'hora de valorar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa. Estem convençuts que, tal i com ha succeït amb altres productes financers complexos i de risc com ara les preferents o la clàusula sòl de la hipoteca, el Suprem espanyol tornarà a constatar les gravíssimes mancances en la informació proporcionada als clients i les múltiples deficiències del procés de comercialització d'unes hipoteques que han generat enormes pèrdues a milers de clients que creien subscriure un producte beneficiós pels seus interessos.

......................................................

També et pot interessar:

......................................................

Notícia: Sentència contra la multidivisa

Notícia: Nul·litat d'una hipoteca multidivisa

Important sentència del Tribunal de Justícia de la UE

L'Alt Tribunal europeu ha tornat a dictar sentència contra un producte financer en considerar que la seva comercialització s'ha realitzat sense l'obligada transparència i facilitant informació insuficient al voltant de les característiques i riscos que assumia el consumidor bancari. En aquest cas, es tracta d'una hipoteca multidivisa subscrita per una ciutadana romanesa, un producte idèntic al que afecta a l'Estat espanyol més de 60.000 famílies i que consisteix en un préstec amb garantia hipotecaria en què els pagaments mensuals i el principal del propi préstec es calcula en una moneda diferent a la del país d'origen, habitualment iens japonesos o francs suïssos.

Aquesta modalitat d'hipoteca es va comercialitzar de forma especialment intensa entre els anys 2004 i 2008, un període en què la constant apreciació de l'Euro suposava la possibilitat de beneficiar-se de condicions avantatjoses per adquirir aquestes altres divises amb el resultat d'unes còmodes i assequibles quotes hipotecàries i, per tant, amb l'excusa perfecte per a la banca per tal de concedir hipoteques per imports molt més elevats del que hauria estat raonable.

Malauradament, no es va informar als clients sobre l'enorme risc de contractar una hipoteca en una divisa sense control sobre els fluxos de cotització que poden alterar el valor de la moneda, tal i com ha succeït amb la posterior depreciació de l'Euro. Ni tampoc es va informar que en cas que l'Euro perdés valor respecte la divisa de referència no només augmentaria exponencialment la nostra quota mensual sinó que la devaluació en realitat es produeix sobre el capital que encara resta per amortitzar i no sobre l’import de la quota en si mateixa, de manera que en comptes d’amortitzar el capital, aquest augmenta.

La sentència del TJUE
En la seva resolució, el TJUE considera que les entitats bancàries haurien d'haver informat de forma precisa i entenedora sobre la possibilitat d'apreciació o depreciació de la divisa i el possible efecte d'aquests canvis de valor en l'import de les quotes i del principal del préstec. Una consideració que diferents tribunals espanyols ja han realitzat en nombroses ocasions anteriorment en constatar que les entitats financeres van oferir aquest producte als seus clients vulnerant l'obligació de transparència i la bona fe contractual per no haver compartit amb els interessats les seves pròpies previsions d'evolució del tipus de canvi entre monedes.

El TJUE assenyala que han de ser els magistrats nacionals els qui verifiquin que l'entitat ha comunicat al client «tots els elements poden incidir en l'abast del seu compromís» així com «mostrar tots els riscos potencials i la probabilitat que es materialitzin», a banda de redactar la pròpia clàusula multidivisa inclosa a l'escriptura de préstec hipotecari de forma «clara i comprensible».

A l'espera del Tribunal Suprem
Aquesta important resolució del TJUE que ratifica els arguments que, com hem vist, ja han estat adoptats en diferents ocasions pels tribunals espanyols, es dona a conèixer justament quan s'espera que de forma imminent el Tribunal Suprem espanyol es pronunciï sobre les hipoteques multidivisa. Una sentència que, sens dubte, serà d'enorme transcendència, doncs establirà de forma definitiva quin haurà de ser el criteri que apliquin la resta de tribunals espanyols a l'hora de valorar el caràcter abusiu o no de la clàusula multidivisa. Estem convençuts que, tal i com ha succeït amb altres productes financers complexos i de risc com ara les preferents o la clàusula sòl de la hipoteca, el Suprem espanyol tornarà a constatar les gravíssimes mancances en la informació proporcionada als clients i les múltiples deficiències del procés de comercialització d'unes hipoteques que han generat enormes pèrdues a milers de clients que creien subscriure un producte beneficiós pels seus interessos.

......................................................

També et pot interessar:

......................................................

Notícia: Sentència contra la multidivisa

Notícia: Nul·litat d'una hipoteca multidivisa