Multidivisa anul·lada

L'Audiència Provincial ratifica la nul·litat d'una hipoteca multidivisa renovada 3 vegades

La sentència considera que l'entitat no va satisfer les “exigències legals de transparència i claredat” a l'hora d'explicar les característiques i els riscos de la clàusula multidivisa que va arribar a incrementar entre un 50% i un 60% l'import originalment sol·licitat.

L'Audiència Provincial de Barcelona considera nul·la la clàusula multidivisa incorporada en un préstec amb garantia hipotecaria subscrit per un matrimoni de La Garriga (Barcelona) l'any 2006 amb Banco Popular destinat inicialment a amortitzar la hipoteca anterior subscrita originalment amb la intenció de finançar l'adquisició del seu habitatge habitual. La hipoteca, contractada per un import de 36.921.500 iens japonesos ( 245.000 euros) va ser objecte posteriorment de diverses modificacions i novacions manteninint inalterada, però, la clàsusula multidivisa que va arribar a incrementar l'import original del préstec fins un 60% com a conseqüència de la revalorització de la divisa japonesa respecte l'euro. Així, la hipoteca inicial es va ampliar en un primer moment per sufragar les despeses derivades d'unes obres d'adequació de l'habitatge i amb posterioritat es va novar dues vegades més, una per establir un període de carència i una darrera per ampliar el préstec i d'aquesta forma liquidar l'import de les quotes mensuals que el matrimoni havia deixat d'abonar a causa de la impossibilitat de seguir fer front a l'increment exponencial del cost dels pagaments mensuals provocat pel propi funcionament de la clàusula multidivisa. En definitiva, un cúmul de refinançaments mantenint en tot moment la clàusula multidivisa malgrat l'evidència de la incapacitat del matrimoni per poder afrontar els seus efectes.

 
 Revaloració de la divisa i encariment dels pagaments

 
 Les hipoteques multidivisa es van comercialitzar de forma especialment intensa per part de Banco Popular i altres entitats financeres entre els anys 2004 i 2008, un període en què la fortalesa de l'Euro front a altres divises com el ien japonés o el franc suís feien de la contractació de préstecs subscrits en aquestes monedes una opció atractiva, especialment atenent als elevats tipus d'interès que s'aplicaven en aquell moment a les hipoteques. Ara bé, aquest aparent avantatge estava acompanyat d'enormes riscos en cas de revaloració de la divisa triada. L'encariment de la divisa, no només es reflectia en un increment de l'import de la quota mensual sinó que es trasllada directament al capital que encara resta per amortitzar i el conseqüent càlcul dels interessos, de tal forma que, fins i tot estan plenament al corrent de pagaments, transcorreguts uns anys des de la subscripció del préstec ens podríem trobar davant la situació que el capital que encara ens restés per abonar fos més que el contractat inicialment, tal i com va succeeir en aquest cas, amb un increment de fins al 60%.

 
 Segons constata la sentència de l'Audiència Provincial, aquests riscos només es trobaven especificats per part de Banco Popular “en una clàusula de llarg redactat, de lectura farragosa, de difícil comprensió per a un consumidor mitjà normalment informat i sense ressaltats ni destacats, de forma que fossin desapercebudes precisions que que són de gran importància per comprendre la càrrega econòmica real assumida pel prestatari i els riscos contrets”. Un redactat que a criteri del tribunal “no reuneix l'standard i transparència legalment exigit, de forma que no permet al consumidor prestatari tenir consciència de la incidència que el canvi de divisa pot tenir en relació al capital pendent de devolució”.

 
 Seguint l'estel·la del Tribunal Suprem

 
 La resolució, que obliga Banco Popular a reformular el préstec per tal de que aparegui com si hagués estat concedit i amortitzat en euros, es situa en la línia argumental establerta pel Tribunal Suprem el passat novembre de 2017 en resposta a un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- relatiu a una hipoteca multidivisa de Barclays. Tal i com ara ha fet l'Audiència Provincial de Barcelona, l'Alt Tribunal va constatar manca de transparència i informació per part de l'entitat a l'hora d'informar els seus clients sobre els riscos del producte subscrit i els efectes d'una possible revaloració de la divisa. Una sentència que, sens dubte, ha resultat de cabdal importància per a les desenes de milers de famílies a tot l'Estat afectades per la contractació d'unes hipoteques que se'ls van oferir com una opció avantatjosa -acompanyada sovint de comentaris relatius al fet que es tractava d'un producte destinat en exclusiva a clients privilegiats mereixedors de tracte preferent- però que, en realitat, ha acabat esdevenint un veritable parany.

L'Audiència Provincial ratifica la nul·litat d'una hipoteca multidivisa renovada 3 vegades

L'Audiència Provincial de Barcelona considera nul·la la clàusula multidivisa incorporada en un préstec amb garantia hipotecaria subscrit per un matrimoni de La Garriga (Barcelona) l'any 2006 amb Banco Popular destinat inicialment a amortitzar la hipoteca anterior subscrita originalment amb la intenció de finançar l'adquisició del seu habitatge habitual. La hipoteca, contractada per un import de 36.921.500 iens japonesos ( 245.000 euros) va ser objecte posteriorment de diverses modificacions i novacions manteninint inalterada, però, la clàsusula multidivisa que va arribar a incrementar l'import original del préstec fins un 60% com a conseqüència de la revalorització de la divisa japonesa respecte l'euro. Així, la hipoteca inicial es va ampliar en un primer moment per sufragar les despeses derivades d'unes obres d'adequació de l'habitatge i amb posterioritat es va novar dues vegades més, una per establir un període de carència i una darrera per ampliar el préstec i d'aquesta forma liquidar l'import de les quotes mensuals que el matrimoni havia deixat d'abonar a causa de la impossibilitat de seguir fer front a l'increment exponencial del cost dels pagaments mensuals provocat pel propi funcionament de la clàusula multidivisa. En definitiva, un cúmul de refinançaments mantenint en tot moment la clàusula multidivisa malgrat l'evidència de la incapacitat del matrimoni per poder afrontar els seus efectes.

 
 Revaloració de la divisa i encariment dels pagaments

 
 Les hipoteques multidivisa es van comercialitzar de forma especialment intensa per part de Banco Popular i altres entitats financeres entre els anys 2004 i 2008, un període en què la fortalesa de l'Euro front a altres divises com el ien japonés o el franc suís feien de la contractació de préstecs subscrits en aquestes monedes una opció atractiva, especialment atenent als elevats tipus d'interès que s'aplicaven en aquell moment a les hipoteques. Ara bé, aquest aparent avantatge estava acompanyat d'enormes riscos en cas de revaloració de la divisa triada. L'encariment de la divisa, no només es reflectia en un increment de l'import de la quota mensual sinó que es trasllada directament al capital que encara resta per amortitzar i el conseqüent càlcul dels interessos, de tal forma que, fins i tot estan plenament al corrent de pagaments, transcorreguts uns anys des de la subscripció del préstec ens podríem trobar davant la situació que el capital que encara ens restés per abonar fos més que el contractat inicialment, tal i com va succeeir en aquest cas, amb un increment de fins al 60%.

 
 Segons constata la sentència de l'Audiència Provincial, aquests riscos només es trobaven especificats per part de Banco Popular “en una clàusula de llarg redactat, de lectura farragosa, de difícil comprensió per a un consumidor mitjà normalment informat i sense ressaltats ni destacats, de forma que fossin desapercebudes precisions que que són de gran importància per comprendre la càrrega econòmica real assumida pel prestatari i els riscos contrets”. Un redactat que a criteri del tribunal “no reuneix l'standard i transparència legalment exigit, de forma que no permet al consumidor prestatari tenir consciència de la incidència que el canvi de divisa pot tenir en relació al capital pendent de devolució”.

 
 Seguint l'estel·la del Tribunal Suprem

 
 La resolució, que obliga Banco Popular a reformular el préstec per tal de que aparegui com si hagués estat concedit i amortitzat en euros, es situa en la línia argumental establerta pel Tribunal Suprem el passat novembre de 2017 en resposta a un recurs elevat per ASUFIN -Associació d'Usuaris Financers- relatiu a una hipoteca multidivisa de Barclays. Tal i com ara ha fet l'Audiència Provincial de Barcelona, l'Alt Tribunal va constatar manca de transparència i informació per part de l'entitat a l'hora d'informar els seus clients sobre els riscos del producte subscrit i els efectes d'una possible revaloració de la divisa. Una sentència que, sens dubte, ha resultat de cabdal importància per a les desenes de milers de famílies a tot l'Estat afectades per la contractació d'unes hipoteques que se'ls van oferir com una opció avantatjosa -acompanyada sovint de comentaris relatius al fet que es tractava d'un producte destinat en exclusiva a clients privilegiats mereixedors de tracte preferent- però que, en realitat, ha acabat esdevenint un veritable parany.