'Autòno+Barcelona': ajut de 300€


Les persones autònomes empadronades a la ciutat de Barcelona que han vist afectada la seva activitat o els seus ingressos per la Covid-19 poden sol·licitar fins el proper 30 de setembre un ajut de 300€ a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona compatible amb els ajuts tramesos per altres administracions.

L’ajut es tramita a través de Barcelona Activa i consisteix en un únic pagament per import de 300€ que poden sol·licitar les persones autònomes donades d’alta al RETA, empadronades a la ciutat de Barcelona i que tinguin reconegut el dret a percebre la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament d’activitat. Sobre aquesta prestació promoguda per l’Estat podeu llegir en aquest article, però recordar que les beneficiàries són les persones autònomes dedicades a algunes de les activitats econòmiques suspeses en virtut de la declaració d'estat d'alarma o, quan l'activitat no estigui directament afectada per aquestes mesures de suspensió, quan s’acrediti una reducció de la facturació en el mes anterior al qual se sol·licités la prestació d'almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

La data límit per sol·licitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona és el proper 30 de setembre de 2020. El procediment de sol·licitud és:

  1. Introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant al formulari "Demana la subvenció"
  2. Generar instància de sol·licitud (pdf)
  3. Registrar (i signar) la instància generada a través de l'Oficina virtual de tràmits.

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa han habilitat el correu autonomes@barcelonactiva.cat on les persones interessades poden adreçar els seus dubtes i consultes. A banda, han publicat una sèrie de materials de suport amb tota la informació i la resposta a preguntes freqüents en relació a aquest nou ajut:

L’ajut es tramita a través de Barcelona Activa i consisteix en un únic pagament per import de 300€ que poden sol·licitar les persones autònomes donades d’alta al RETA, empadronades a la ciutat de Barcelona i que tinguin reconegut el dret a percebre la Prestació Econòmica Extraordinària per cessament d’activitat. Sobre aquesta prestació promoguda per l’Estat podeu llegir en aquest article, però recordar que les beneficiàries són les persones autònomes dedicades a algunes de les activitats econòmiques suspeses en virtut de la declaració d'estat d'alarma o, quan l'activitat no estigui directament afectada per aquestes mesures de suspensió, quan s’acrediti una reducció de la facturació en el mes anterior al qual se sol·licités la prestació d'almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

La data límit per sol·licitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona és el proper 30 de setembre de 2020. El procediment de sol·licitud és:

  1. Introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant al formulari "Demana la subvenció"
  2. Generar instància de sol·licitud (pdf)
  3. Registrar (i signar) la instància generada a través de l'Oficina virtual de tràmits.

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa han habilitat el correu autonomes@barcelonactiva.cat on les persones interessades poden adreçar els seus dubtes i consultes. A banda, han publicat una sèrie de materials de suport amb tota la informació i la resposta a preguntes freqüents en relació a aquest nou ajut: