Incapacitat temporal estant de vacances: què ens cal saber

Consells bàsics

Una pregunta «clàssica» de tots els estius: què passa si estant de vacances he d’agafar la baixa per incapacitat temporal? Es perden aquests dies de descans? Us responem en aquest breu article

L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors indica que quan el període de vacances coincideix amb una incapacitat temporal (IT), la persona té dret a recuperar aquests dies de vacances que no ha pogut gaudir per estar de baixa mèdica. És a dir, mentre duri la baixa (que pot haver començat abans de les vacances o un cop iniciades aquestes) els dies de descans queden ajornats per tal que els puguem consumir un cop finalitzat el període de IT.

Com a norma general, les vacances han de fer-se dins l’any natural en què han estat meritades. Però aquesta regla no s’aplica si no s’han pogut gaudir les vacances com a conseqüència de la situació d’IT. En aquest cas, si la baixa mèdica no ens permet fer-les dins l’any natural al qual corresponen, podrem gaudir-les en el futur, dins el període dels 18 mesos posteriors a la finalització de l’any en què han estat generades.

També podrem gaudir les nostres vacances més endavant si coincideixen amb el període de permís per naixement, risc a l’embaràs o lactància natural acumulada. Com en el cas de la situació d’IT, podem recuperar aquests dies no consumits en el futur, però ara en qualsevol moment, sense la limitació temporal dels 18 mesos.

Cal tenir present que tot allò esmentat fins ara també s’aplica si durant les vacances tenim la mala sort de contagiar-nos per la Covid-19 o ens veiem obligats a seguir una quarantena obligatòria. En aquests supòsits, les vacances també queden en suspens per ser gaudides en el futur.

Però per accedir a aquest, diguem-ho així, «dret d’ajornament» és necessari la baixa mèdica. Trobar-se malament o una indisposició sense baixa no atorga el dret a suspendre i recuperar més endavant els dies de vacances no gaudits.
Tens altres dubtes relacionats amb les vacances? Aquest article et pot interessar:

Consells bàsics

L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors indica que quan el període de vacances coincideix amb una incapacitat temporal (IT), la persona té dret a recuperar aquests dies de vacances que no ha pogut gaudir per estar de baixa mèdica. És a dir, mentre duri la baixa (que pot haver començat abans de les vacances o un cop iniciades aquestes) els dies de descans queden ajornats per tal que els puguem consumir un cop finalitzat el període de IT.

Com a norma general, les vacances han de fer-se dins l’any natural en què han estat meritades. Però aquesta regla no s’aplica si no s’han pogut gaudir les vacances com a conseqüència de la situació d’IT. En aquest cas, si la baixa mèdica no ens permet fer-les dins l’any natural al qual corresponen, podrem gaudir-les en el futur, dins el període dels 18 mesos posteriors a la finalització de l’any en què han estat generades.

També podrem gaudir les nostres vacances més endavant si coincideixen amb el període de permís per naixement, risc a l’embaràs o lactància natural acumulada. Com en el cas de la situació d’IT, podem recuperar aquests dies no consumits en el futur, però ara en qualsevol moment, sense la limitació temporal dels 18 mesos.

Cal tenir present que tot allò esmentat fins ara també s’aplica si durant les vacances tenim la mala sort de contagiar-nos per la Covid-19 o ens veiem obligats a seguir una quarantena obligatòria. En aquests supòsits, les vacances també queden en suspens per ser gaudides en el futur.

Però per accedir a aquest, diguem-ho així, «dret d’ajornament» és necessari la baixa mèdica. Trobar-se malament o una indisposició sense baixa no atorga el dret a suspendre i recuperar més endavant els dies de vacances no gaudits.
Tens altres dubtes relacionats amb les vacances? Aquest article et pot interessar: