Execucions hipotecàries i desnonaments

Execucions hipotecàries i desnonaments

L'execució hipotecària és una mesura adoptada pels tribunals a instàncies dels bancs per garantir a l'entitat financera el cobrament del deute en cas d'impagament per part dels deutors hipotecaris mitjançant la subhasta i el traspàs de la propietat de l'immoble afectat. Una situació que d'ençà de l'inici de la crisi financera i la implosió de l'anomenada bombolla immobiliària, han patit milers i milers de famílies arreu de l'Estat amb dramàtiques conseqüències, moltes d'elles derivades de la manca de voluntat d'adaptar la regulació vigent per tal de no desprotegir injustificadament les famílies afectades i vetllar per la defensa dels seus drets front a pràctiques clarament abusives.

Davant l'escenari de patir una execució hipotecària i veure's abocat a un desnonament, resulta imprescindible posar-se en mas d'advocats experts en la matèria que puguin analitzar convenientment la situació i establir l'estratègia de defensa jurídica i negociació amb l'entitat més adient per evitar els efectes més nocius i manifestament injustos de la pèrdua de l'habitatge per insolvència familiar.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic