Notícies

Nissan: demanda per cessió il·legal

Un col·lectiu de més de 300 persones ocupades per les subcontractes que operen a les instal·lacions i sota la direcció de NISSAN han iniciat amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda un procediment de reclamació judicial per tal que es reconegui la situació de cessió il·legal de treballadors que els afecta.

llegir més...

Petroquímica: Repsol és responsable d'un càncer laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs presentat per REPSOL contra la sentència del Jutjat Social 1 de Tarragona que establia la responsabilitat solidària de la multinacional pel càncer d’origen laboral que pateix un antic treballador dedicat a tasques de manteniment, neteja i muntatge dels forns d'olefines presents a la planta química.

llegir més...

RDL 24/2020: incidència sobre la prestació per cessament d'activitat dels autònoms

Aquest nou RDL de mesures relacionades amb la situació d'excepcionalitat provocada per l'expansió de la COVID-19 introdueix, entre d’altres mesures, important novetats respecte la prestació extraordinària per cessament d'activitat de treballadors i treballadores autònomes.

llegir més...

RDL 24/2020: incidència sobre la prestació d'atur

Tot i que la pròrroga dels ERTOs per força major sol·licitats com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma sigui la més comentada de les mesures aprovades per aquest decret, convé també analitzar com afecta l'accés i el dret a la prestació per desocupació

llegir més...

ERTOs prorrogats fins al 30 de setembre

Des del passat 27 de juny està en vigor el RD Llei 24/2020 que, entre altres mesures, impedeix sol·licitar nous ERTOs per força major fonamentats en la incidència de la COVID-19 i prorroga la vigència dels sol·licitats amb anterioritat fins, com a màxim, el pròxim 30 de setembre.

llegir més...