Mutualitats i exempció de tributació: importants novetats


El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on estableix el mètode de càlcul del tant per cent de la pensió de jubilació de les persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social exempt de tributació en concepte d’IRPF.

.....................................................................

En una recent sentència, el Tribunal Suprem ha acceptat el criteri que fins ara venia exhibint l’Audiència Provincial de Barcelona per tal de calcular el tant per cent al qual procedeix aplicar la Disposició Transitòria 2ª. Així, l’Alt Tribunal coincideix a valorar que s’ha de tenir en compte el topall de dies considerat a efectes de jubilació (35 anys en la majoria dels casos) en comptes del número de dies de la vida laboral amb la conseqüència que l’aplicació d’aquest criteri pugui comportar un increment del % al que se li pot aplicar la reducció quan la vida laboral és superior a 12.775 dies.

En tractar-se d’una Sentència del Tribunal Suprem, l’Administració queda vinculada pel que entenem que ja se li pot exigir l’aplicació d’aquest criteri. Hi hauria també la possibilitat de reclamar pels exercicis ja resolts tot i que en aquest cas l’Administració podria posar problemes al·legant l’existència de «cosa jutjada administrativa» (existència d’una resolució prèvia que ho resol sense haver-ho al·legat).

Aquesta no és pas l’única novetat transcendent en relació al dret a reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la tributació en concepte d'IRPF de la pensió de jubilació de les persones que van cotitzar a mutualitats.

SERVEI MILITAR

En el cas de les persones que en el moment d’incorporar-se al servei militar ja cotitzaven a la mutualitat i puguin acreditar el període en què es va prestar el mateix, l’Administració d’Hisenda entendrà que aquest període és computable als efectes d’aplicar la Disposició Transitòria segona. Cal, però, poder acreditar el període (amb la dificultat que això pot suposar).

DADES FISCALS 2023

L’Administració d’Hisenda ja ha instat a la de la Seguretat Social per tal que en les dades fiscals del 2023 ja figuri el % que ha d’estar exempt per haver cotitzat en una mutualitat. Ara bé, serà necessari revisar si aquest càlcul és correcte i, sobretot, si s’aplica la recent sentència del Suprem referent als 35 anys.

CANVI EN EL SISTEMA DE RECLAMACIÓ D’ANYS ANTERIORS

L’Administració ha modificat el sistema per rectificar declaracions corresponents a exercicis anteriors. Es preveu que ja no s’haurà de fer amb una instància per registre si no a través d’un formulari web. S’ha aprovat l’ordre però encara no hi ha el model en funcionament. Tot i així, és probable que tota la gent que cada any feia una instància per escrit en els propers mesos ho hagi de fer telemàticament a través de la web en un formulari específic. Segons Hisenda serà un procés més àgil doncs no es farà cap verificació. Primer es retornaran els diners i si després cal, ja revisaran i us demanaran més informació. Alhora, però, aquest sistema també comporta un risc doncs si es demanen coses «agosarades» es podria causar una sanció com si s’estigués fent malament la declaració. Per tant cal veure, amb molta prudència, com avança aquest nou sistema.
Finalment recordar-vos que el proper 30 de juny finalitza el període per fer la reclamació corresponent a l’exercici 2019, si encara no ho heu fet.

Vols reclamar i encara no ho has fet o tens dubtes sobre quins són els passos a seguir? Visita la pàgina web especial que hem creat https://pensionsirpf.cronda.coop/

.....................................................................

En una recent sentència, el Tribunal Suprem ha acceptat el criteri que fins ara venia exhibint l’Audiència Provincial de Barcelona per tal de calcular el tant per cent al qual procedeix aplicar la Disposició Transitòria 2ª. Així, l’Alt Tribunal coincideix a valorar que s’ha de tenir en compte el topall de dies considerat a efectes de jubilació (35 anys en la majoria dels casos) en comptes del número de dies de la vida laboral amb la conseqüència que l’aplicació d’aquest criteri pugui comportar un increment del % al que se li pot aplicar la reducció quan la vida laboral és superior a 12.775 dies.

En tractar-se d’una Sentència del Tribunal Suprem, l’Administració queda vinculada pel que entenem que ja se li pot exigir l’aplicació d’aquest criteri. Hi hauria també la possibilitat de reclamar pels exercicis ja resolts tot i que en aquest cas l’Administració podria posar problemes al·legant l’existència de «cosa jutjada administrativa» (existència d’una resolució prèvia que ho resol sense haver-ho al·legat).

Aquesta no és pas l’única novetat transcendent en relació al dret a reclamar una rebaixa de l'import corresponent a la tributació en concepte d'IRPF de la pensió de jubilació de les persones que van cotitzar a mutualitats.

SERVEI MILITAR

En el cas de les persones que en el moment d’incorporar-se al servei militar ja cotitzaven a la mutualitat i puguin acreditar el període en què es va prestar el mateix, l’Administració d’Hisenda entendrà que aquest període és computable als efectes d’aplicar la Disposició Transitòria segona. Cal, però, poder acreditar el període (amb la dificultat que això pot suposar).

DADES FISCALS 2023

L’Administració d’Hisenda ja ha instat a la de la Seguretat Social per tal que en les dades fiscals del 2023 ja figuri el % que ha d’estar exempt per haver cotitzat en una mutualitat. Ara bé, serà necessari revisar si aquest càlcul és correcte i, sobretot, si s’aplica la recent sentència del Suprem referent als 35 anys.

CANVI EN EL SISTEMA DE RECLAMACIÓ D’ANYS ANTERIORS

L’Administració ha modificat el sistema per rectificar declaracions corresponents a exercicis anteriors. Es preveu que ja no s’haurà de fer amb una instància per registre si no a través d’un formulari web. S’ha aprovat l’ordre però encara no hi ha el model en funcionament. Tot i així, és probable que tota la gent que cada any feia una instància per escrit en els propers mesos ho hagi de fer telemàticament a través de la web en un formulari específic. Segons Hisenda serà un procés més àgil doncs no es farà cap verificació. Primer es retornaran els diners i si després cal, ja revisaran i us demanaran més informació. Alhora, però, aquest sistema també comporta un risc doncs si es demanen coses «agosarades» es podria causar una sanció com si s’estigués fent malament la declaració. Per tant cal veure, amb molta prudència, com avança aquest nou sistema.
Finalment recordar-vos que el proper 30 de juny finalitza el període per fer la reclamació corresponent a l’exercici 2019, si encara no ho heu fet.

Vols reclamar i encara no ho has fet o tens dubtes sobre quins són els passos a seguir? Visita la pàgina web especial que hem creat https://pensionsirpf.cronda.coop/