Cerca per tema destacat (IRPF)

Jubilació: estàs pagant de més en concepte d'IRPF?

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) estableix que una part de la pensió de jubilació d'aquelles persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social podria estar exempta de tributar per IRPF.

llegir més...

Escoles bressol: increment de la deducció per maternitat

Les mares donades d'alta com a treballadores per compte aliena o adscrites al règim d'autònomes amb fills menors de tres anys matriculats durant 2018 en escoles bressol o centres educatius autoritzats poden veure incrementada la deducció per maternitat fins a un màxim de 1000 euros per fill/a.

llegir més...

La maternitat està exempta de l'IRPF

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estaran exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques» i obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d'aquests diners deixats de percebre.

llegir més...
Mrhayata [CC] flickr.com

IRPF-maternitat

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictat una recent sentència on declara que l'import de la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de tributació en concepte d'IRPF i, per tant, obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d'aquests diners deixats de percebre.

llegir més...