Condemna per les accions del Popular

Primera sentència que obliga a retornar els diners invertits en accions de l'entitat

El Jutjat de Primera Instància nº 4 d'Oviedo ha dictat la primera sentència que estableix el dret d'una accionista de Banco Popular -i exempleada de la pròpia entitat- a recuperar els diners invertits en considerar que el banc va transmetre una imatge irreal de solvència i seguretat.

Segons acredita la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància nº 4 d'Oviedo, «la imatge de solvència publicitada i divulgada [per Banco Popular] no es corresponia amb la situació econòmica financera real» de l'entitat fins al punt que «si s'hagués reflectit en els seus comptes la realitat respecte el actius morosos i immobiliaris i s'haguessin fet les cobertures i valoracions correctes, els resultats del període 2009 a 2016 haguessin estat molt diferents, amb substancials pèrdues».

La resolució considera que l'adquisició d'accions per part de la treballadora al juny de 2016 -coincidint amb la darrera ampliació de capital de l'entitat abans de la seva resolució i posterior adquisició per part de Banco Santander- es va fonamentar sobre una falsa imatge de solvència que feia impossible predir l'evolució de la cotització dels títols adquirits i encara menys l'ulterior desaparició del Popular.

Querella contra Banco Popular

Les conclusions del jutjat asturià coincideixen plenament amb l'argumentació de la querella interposada per ASUFIN contra els consellers de Banco Popular i l'auditora PWC per la suposada comissió d'un delicte de frau contra els inversors, falsedat de comptes i administració deslleial, entre d'altres. Col·lectiu Ronda, en col·laboració amb el despatx Red Abafi, ha exercit la direcció jurídica d'aquesta querella que pretén demostrar que l'actuació dels integrants del Consell d'Administració de Banco Popular ha contribuït de forma decisiva a la pauperització de l'entitat, vulnerant la legislació vigent i afectant greument els més de 300.000 clients de l'entitat que han perdut el valor de la seva inversió en accions, participacions preferents i deute subordinat de Banco Popular.

La querella ha propiciat l'inici d'una investigació per part de l'Audiència Nacional que, en cas de considerar que es va traslladar a organismes reguladors i clients una falsa imatge de solvència econòmica, obriria les portes a centenars de milers d'afectats a reclamar el reintegrament del valor de la seves inversions.

Cal considerar que les accions no ostenten la categoria de producte financer complex i, per tant, no són objecte de l'especial deure d'informació i transparència que la legislació imposa a les entitats a l'hora de comercialitzar aquest tipus de productes a clients minoristes. Ara bé, la suposada «senzillesa» de les accions borsàries no ha de ser cap obstacle per obtenir una resolució que avali la pretensió de recuperar els diners invertits si es demostra que la decisió d'adquirir les accions es va fonamentar sobre una informació imprecisa o allunyada del veritable estat financer de la companyia.

És per això que, tot i que la sentència del jutjat asturià no produeix cap efecte sobre les reclamacions en procés o la investigació de l'Audiència Nacional, cal felicitar-se per una primera resolució que constata el fet que la compra d'accions es va fonamentar en una informació que no reflectia la situació de Banco Popular.

Primera sentència que obliga a retornar els diners invertits en accions de l'entitat

Segons acredita la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància nº 4 d'Oviedo, «la imatge de solvència publicitada i divulgada [per Banco Popular] no es corresponia amb la situació econòmica financera real» de l'entitat fins al punt que «si s'hagués reflectit en els seus comptes la realitat respecte el actius morosos i immobiliaris i s'haguessin fet les cobertures i valoracions correctes, els resultats del període 2009 a 2016 haguessin estat molt diferents, amb substancials pèrdues».

La resolució considera que l'adquisició d'accions per part de la treballadora al juny de 2016 -coincidint amb la darrera ampliació de capital de l'entitat abans de la seva resolució i posterior adquisició per part de Banco Santander- es va fonamentar sobre una falsa imatge de solvència que feia impossible predir l'evolució de la cotització dels títols adquirits i encara menys l'ulterior desaparició del Popular.

Querella contra Banco Popular

Les conclusions del jutjat asturià coincideixen plenament amb l'argumentació de la querella interposada per ASUFIN contra els consellers de Banco Popular i l'auditora PWC per la suposada comissió d'un delicte de frau contra els inversors, falsedat de comptes i administració deslleial, entre d'altres. Col·lectiu Ronda, en col·laboració amb el despatx Red Abafi, ha exercit la direcció jurídica d'aquesta querella que pretén demostrar que l'actuació dels integrants del Consell d'Administració de Banco Popular ha contribuït de forma decisiva a la pauperització de l'entitat, vulnerant la legislació vigent i afectant greument els més de 300.000 clients de l'entitat que han perdut el valor de la seva inversió en accions, participacions preferents i deute subordinat de Banco Popular.

La querella ha propiciat l'inici d'una investigació per part de l'Audiència Nacional que, en cas de considerar que es va traslladar a organismes reguladors i clients una falsa imatge de solvència econòmica, obriria les portes a centenars de milers d'afectats a reclamar el reintegrament del valor de la seves inversions.

Cal considerar que les accions no ostenten la categoria de producte financer complex i, per tant, no són objecte de l'especial deure d'informació i transparència que la legislació imposa a les entitats a l'hora de comercialitzar aquest tipus de productes a clients minoristes. Ara bé, la suposada «senzillesa» de les accions borsàries no ha de ser cap obstacle per obtenir una resolució que avali la pretensió de recuperar els diners invertits si es demostra que la decisió d'adquirir les accions es va fonamentar sobre una informació imprecisa o allunyada del veritable estat financer de la companyia.

És per això que, tot i que la sentència del jutjat asturià no produeix cap efecte sobre les reclamacions en procés o la investigació de l'Audiència Nacional, cal felicitar-se per una primera resolució que constata el fet que la compra d'accions es va fonamentar en una informació que no reflectia la situació de Banco Popular.