La lletra petita dels "Bons Fidelització"

Està oferint Banco Santander una veritable solució als afectats del Popular?

Banco Santander ha anunciat l'emissió d'un nou producte financer que, suposadament, hauria de compensar les pèrdues sofertes pels clients afectats per la resolució de Banco Popular. Ara bé, l'oferta arriba carregada de lletra petita i només s'adreça a una petita part de tots els afectats.

Transcorreguts uns dies des que es va anunciar la definitiva resolució de Banco Popular i posterior adquisició de l'entitat per part de Banco Santander que va suposar la pèrdua de la totalitat del valor de la seva inversió per a centenars de milers d'accionistes, bonistes i preferentistes del Popular, el banc presidit per Ana Patricia Botín va fer l'anunci d'un oferiment als clients afectats que pretenia compensar o reduir les pèrdues sofertes.

L'oferta, de la qual encara no han transcendit plenament les seves característiques, es farà en forma de lliurament d'un producte financer denominat obligacions perpètues contingentment amortitzables que es registrarà amb el nom comercial de Bons Fidelització i s'oferirà als clients a partir del proper mes de setembre. Segons Banco Santander, el funcionament d'aquest producte hauria de permetre que en un termini de 7 anys, els clients afectats per la resolució de Banco Popular recuperessin els diners perduts. Així és, com a mínim, el que es va dir a la premsa. La realitat, però, és ben diferent. El cert és que aquest és un producte financer complex i de risc, que no s'oferirà a la totalitat d'afectats sinó a grups molt concrets i que només contempla la possibilitat de compensar el 100% per a clients amb inversions inferiors a 100.000 euros. I, fins i tot en aquest cas, la compensació de les pèrdues actuals dependrà de que passats aquests primers 7 anys, Banco Santander decideixi amortitzar el producte doncs, en cas contrari, en comptes de recuperar els nostres diners, ens trobarem amb un producte financer d'interès reduït i variable, no garantit i que només podrem transformar de diners acudint a un mercat secundari de compra i venda de valors.

Aquestes són algunes de les ombres que des d'un primer moment envolten l'emissió dels «Bons Fidelització». Però no són els únics punts que generen dubtes. És per això, per tal que pugueu valorar la conveniència o no d'acceptar l'oferiment de Banco Santander, que hem fet una presentació i resum on expliquem el funcionament del producte i quins són aquells aspectes que cal prendre en consideració. Molt especialment si atenem al fet que Banco Santander només lliurarà els bons a aquells clients que es comprometin a renunciar a emprendre accions legals en el futur.

Accediu i descarregueu tota la informació sobre els Bons Fidelització

Està oferint Banco Santander una veritable solució als afectats del Popular?

Transcorreguts uns dies des que es va anunciar la definitiva resolució de Banco Popular i posterior adquisició de l'entitat per part de Banco Santander que va suposar la pèrdua de la totalitat del valor de la seva inversió per a centenars de milers d'accionistes, bonistes i preferentistes del Popular, el banc presidit per Ana Patricia Botín va fer l'anunci d'un oferiment als clients afectats que pretenia compensar o reduir les pèrdues sofertes.

L'oferta, de la qual encara no han transcendit plenament les seves característiques, es farà en forma de lliurament d'un producte financer denominat obligacions perpètues contingentment amortitzables que es registrarà amb el nom comercial de Bons Fidelització i s'oferirà als clients a partir del proper mes de setembre. Segons Banco Santander, el funcionament d'aquest producte hauria de permetre que en un termini de 7 anys, els clients afectats per la resolució de Banco Popular recuperessin els diners perduts. Així és, com a mínim, el que es va dir a la premsa. La realitat, però, és ben diferent. El cert és que aquest és un producte financer complex i de risc, que no s'oferirà a la totalitat d'afectats sinó a grups molt concrets i que només contempla la possibilitat de compensar el 100% per a clients amb inversions inferiors a 100.000 euros. I, fins i tot en aquest cas, la compensació de les pèrdues actuals dependrà de que passats aquests primers 7 anys, Banco Santander decideixi amortitzar el producte doncs, en cas contrari, en comptes de recuperar els nostres diners, ens trobarem amb un producte financer d'interès reduït i variable, no garantit i que només podrem transformar de diners acudint a un mercat secundari de compra i venda de valors.

Aquestes són algunes de les ombres que des d'un primer moment envolten l'emissió dels «Bons Fidelització». Però no són els únics punts que generen dubtes. És per això, per tal que pugueu valorar la conveniència o no d'acceptar l'oferiment de Banco Santander, que hem fet una presentació i resum on expliquem el funcionament del producte i quins són aquells aspectes que cal prendre en consideració. Molt especialment si atenem al fet que Banco Santander només lliurarà els bons a aquells clients que es comprometin a renunciar a emprendre accions legals en el futur.

Accediu i descarregueu tota la informació sobre els Bons Fidelització