T'han ofert substituir l'IRPH de la teva hipoteca?

La banca està oferint als afectats per l'IRPH acords per substituir aquest índex.Convé acceptar-los?

Nombrosos clients afectats per l'IRPH de la hipoteca ens informen que la seva entitat els ha ofert substituir aquest índex per un tipus fix o per una combinació d'Euribor més un diferencial. Per què ho estan fent? Hi ha algun parany ocult darrera d'aquest oferiment?

El proper dia 25 de febrer se celebrarà la vista del judici al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha de decidir sobre el caràcter abusiu de l'IRPH. Un procediment sobre el qual es va pronunciar amb anterioritat la pròpia Comissió Europea a l'octubre de l'any passat mitjançant un informe adreçat al TJUE on recomanava que la seva futura sentència, prevista pels volts de Setmana Santa d'aquesta any, falli en sentit contrari al Tribunal Suprem espanyol, que va establir que el caràcter oficial de l'índex no permetia atorgar-li la consideració d'abusiu.

Quants milions es juga la banca espanyola?

La publicació de l'esmentat informe de la Comissió Europea va ser rebut com un veritable gerro d'aigua freda per part de la banca espanyola, conscient que no és gens habitual que la Comissió Europea emeti un informe assenyalant amb claredat al TJUE en quin sentit han de ser interpretades les seves directives. I en aquest cas, el contingut de l'informe no deixava un marge excessiu a la interpretació. A criteri de la Comissió Europea, el fet que un índex de referència vinculat a un contracte de préstec hipotecari sigui oficial no eximeix a les entitats bancàries de cap dels seus deures de transparència i informació respecte les característiques de l'índex i les conseqüències econòmiques de subscriure'l. Justament allò que nombroses sentències d'instància i d'audiències provincials espanyoles han retret a les entitats que han comercialitzat aquests tipus de préstecs, molt perjudicials pels interessos dels clients que van optar per seguir les recomanacions del seu banc i no contractar hipoteques referenciades a l'Euribor.

No és estrany, doncs, que moltes entitats hagin començat a contemplar seriosament la possibilitat de que la futura sentència del TJUE resolgui de forma diametralment oposada a com el Suprem espanyol va fer-ho en el seu moment i s'enfrontin a un nou allau de demandes interposades pels centenars de milers d'afectats per un índex que ha encarit de forma significativa i injustificada els pagaments de la seva hipoteca.

El passat mes de desembre, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL va fer públic el seu anàlisi sobre l'impacte econòmic que podrien patir les entitats financeres espanyoles davant d'una eventual sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en cas de declarar l'abusivitat de l'índex IRPH. Les xifres donen fe de l'abast d'aquest nou front de conflicte entre consumidors i entitats financeres.

Segons Goldman Sachs, el saldo viu de les hipoteques referenciades a l'IRPH -és a dir, els imports pendents d'amortitzar de les hipoteques que encara no han estat cancel·lades- és de 28 milions d'euros però en cas que la sentència del TJUE fallés contra el sector bancari, el valor de les pèrdues podria superar àmpliament aquesta xifra en funció de quina fos la decisió adoptada pel tribunal europeu. Bàsicament, l'anàlisi del banc nord-americà contempla tres possibles escenaris:

  • a) En cas que es declari nul l'IRPH i es substitueixi aquest índex de la hipoteca per l'Euribor més un diferencial (que es calcularia aplicant la formula IRPH – Euribor) de l'any en què es va originar la hipoteca, les pèrdues per a la banca se situarien al voltant dels 7 milions d'euros. Aquesta seria la opció menys perjudicials pels interessos de la banca.
  • b) En cas que s'estableixi la substitució de l'IRPH per l'Euribor, sense diferencial addicional, l'impacte econòmic seria d'uns 20 milions d'euros.
  • c) Per últim, si el TJUE opta per estimar la nul·litat radical de la clàusula i considera que no s'ha d'aplicar cap mesura que minimitzi els efectes de la nul·litat -una possibilitat gens menyspreable- l'impacte arribaria a ser de 44 milions d'euros.

Cal recordar que les estimacions de Goldman Sachs tenen present que les reclamacions que es puguin presentar als tribunals espanyols arran de la futura sentència del TJUE no afecten només aquest saldo viu de les hipoteques, sinó que abasten la totalitat de crèdits referenciats a l'IRPH, incloent-hi hipoteques ja cancel·lades que podrien ser objecte de reclamació.

Acords per substituir l'IRPH

Davant aquest escenari de possibles pèrdues futures, la banca ha començat a adreçar-se als seus clients amb l'oferiment de substituir l'IRPH de les seves hipoteques per un tipus fix o bé per l'Euribor incrementat amb un diferencial que, d'altra banda, acostuma a ser relativament elevat.

Ens convé acceptar aquests oferiments?

Doncs abans d'acceptar, hems de prendre en consideració un seguit de factors importants.

En el passat, ja hem vist com les entitats financeres oferien tractes compensatoris quan consideraven que era raonable pensar que els tribunals acabarien fallant a favor dels consumidors. Així ho van fer, per exemple, en el cas de les clàusules sòl. Ara bé, l'acceptació d'aquests oferiments comporta la renúncia per parts dels usuaris a emprendre futures accions legals i, a més a més, la proposta no contempla la devolució retroactiva de les quantitats pagades de més pels consumidors com a conseqüència de l'IRPH.

Per tant, és absolutament previsible que en cas que finalment el TJUE dicti una sentència que declari abusiu l'IRPH, els afectats que hagin acceptat els oferiments traslladats per la banca no puguin reclamar judicialment o es trobin amb l'oposició frontal de les entitats, que argumentaran que el caràcter abusiu de l'índex va quedar esmenat amb aquesta modificació acordada.

Així doncs, i a l'espera de la propera sentència del TJUE, la nostra recomanació és la de no acceptar cap acord que ens impedeixi realitzar una futura reclamació judicial o extrajudicial per tal de preservar íntegrament les nostres possibilitats de recuperar la totalitat dels diners abonats indegudament.

La banca està oferint als afectats per l'IRPH acords per substituir aquest índex.Convé acceptar-los?

El proper dia 25 de febrer se celebrarà la vista del judici al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha de decidir sobre el caràcter abusiu de l'IRPH. Un procediment sobre el qual es va pronunciar amb anterioritat la pròpia Comissió Europea a l'octubre de l'any passat mitjançant un informe adreçat al TJUE on recomanava que la seva futura sentència, prevista pels volts de Setmana Santa d'aquesta any, falli en sentit contrari al Tribunal Suprem espanyol, que va establir que el caràcter oficial de l'índex no permetia atorgar-li la consideració d'abusiu.

Quants milions es juga la banca espanyola?

La publicació de l'esmentat informe de la Comissió Europea va ser rebut com un veritable gerro d'aigua freda per part de la banca espanyola, conscient que no és gens habitual que la Comissió Europea emeti un informe assenyalant amb claredat al TJUE en quin sentit han de ser interpretades les seves directives. I en aquest cas, el contingut de l'informe no deixava un marge excessiu a la interpretació. A criteri de la Comissió Europea, el fet que un índex de referència vinculat a un contracte de préstec hipotecari sigui oficial no eximeix a les entitats bancàries de cap dels seus deures de transparència i informació respecte les característiques de l'índex i les conseqüències econòmiques de subscriure'l. Justament allò que nombroses sentències d'instància i d'audiències provincials espanyoles han retret a les entitats que han comercialitzat aquests tipus de préstecs, molt perjudicials pels interessos dels clients que van optar per seguir les recomanacions del seu banc i no contractar hipoteques referenciades a l'Euribor.

No és estrany, doncs, que moltes entitats hagin començat a contemplar seriosament la possibilitat de que la futura sentència del TJUE resolgui de forma diametralment oposada a com el Suprem espanyol va fer-ho en el seu moment i s'enfrontin a un nou allau de demandes interposades pels centenars de milers d'afectats per un índex que ha encarit de forma significativa i injustificada els pagaments de la seva hipoteca.

El passat mes de desembre, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL va fer públic el seu anàlisi sobre l'impacte econòmic que podrien patir les entitats financeres espanyoles davant d'una eventual sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en cas de declarar l'abusivitat de l'índex IRPH. Les xifres donen fe de l'abast d'aquest nou front de conflicte entre consumidors i entitats financeres.

Segons Goldman Sachs, el saldo viu de les hipoteques referenciades a l'IRPH -és a dir, els imports pendents d'amortitzar de les hipoteques que encara no han estat cancel·lades- és de 28 milions d'euros però en cas que la sentència del TJUE fallés contra el sector bancari, el valor de les pèrdues podria superar àmpliament aquesta xifra en funció de quina fos la decisió adoptada pel tribunal europeu. Bàsicament, l'anàlisi del banc nord-americà contempla tres possibles escenaris:

  • a) En cas que es declari nul l'IRPH i es substitueixi aquest índex de la hipoteca per l'Euribor més un diferencial (que es calcularia aplicant la formula IRPH – Euribor) de l'any en què es va originar la hipoteca, les pèrdues per a la banca se situarien al voltant dels 7 milions d'euros. Aquesta seria la opció menys perjudicials pels interessos de la banca.
  • b) En cas que s'estableixi la substitució de l'IRPH per l'Euribor, sense diferencial addicional, l'impacte econòmic seria d'uns 20 milions d'euros.
  • c) Per últim, si el TJUE opta per estimar la nul·litat radical de la clàusula i considera que no s'ha d'aplicar cap mesura que minimitzi els efectes de la nul·litat -una possibilitat gens menyspreable- l'impacte arribaria a ser de 44 milions d'euros.

Cal recordar que les estimacions de Goldman Sachs tenen present que les reclamacions que es puguin presentar als tribunals espanyols arran de la futura sentència del TJUE no afecten només aquest saldo viu de les hipoteques, sinó que abasten la totalitat de crèdits referenciats a l'IRPH, incloent-hi hipoteques ja cancel·lades que podrien ser objecte de reclamació.

Acords per substituir l'IRPH

Davant aquest escenari de possibles pèrdues futures, la banca ha començat a adreçar-se als seus clients amb l'oferiment de substituir l'IRPH de les seves hipoteques per un tipus fix o bé per l'Euribor incrementat amb un diferencial que, d'altra banda, acostuma a ser relativament elevat.

Ens convé acceptar aquests oferiments?

Doncs abans d'acceptar, hems de prendre en consideració un seguit de factors importants.

En el passat, ja hem vist com les entitats financeres oferien tractes compensatoris quan consideraven que era raonable pensar que els tribunals acabarien fallant a favor dels consumidors. Així ho van fer, per exemple, en el cas de les clàusules sòl. Ara bé, l'acceptació d'aquests oferiments comporta la renúncia per parts dels usuaris a emprendre futures accions legals i, a més a més, la proposta no contempla la devolució retroactiva de les quantitats pagades de més pels consumidors com a conseqüència de l'IRPH.

Per tant, és absolutament previsible que en cas que finalment el TJUE dicti una sentència que declari abusiu l'IRPH, els afectats que hagin acceptat els oferiments traslladats per la banca no puguin reclamar judicialment o es trobin amb l'oposició frontal de les entitats, que argumentaran que el caràcter abusiu de l'índex va quedar esmenat amb aquesta modificació acordada.

Així doncs, i a l'espera de la propera sentència del TJUE, la nostra recomanació és la de no acceptar cap acord que ens impedeixi realitzar una futura reclamació judicial o extrajudicial per tal de preservar íntegrament les nostres possibilitats de recuperar la totalitat dels diners abonats indegudament.