Demanda BBVA

Admesa a tràmit la primera demanda col·lectiva contra BBVA per l'IRPH de les hipoteques

El Jutjat Mercantil 2 de Bilbao ha admès a tràmit la demanda col·lectiva interposada per ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, contra BBVA per la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH.

Catalunya i Euskadi són els territoris que acumulen un major nombre d'afectats per la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH com a mètode de càlcul per determinar l'import dels interessos a abonar. Segons dades recentment publicades, entre mig milió i un milió d'hipoteques subscrites a Espanya utilitzen aquest índex que de forma reiterada i cada vegada més habitual ha estat considerat abusiu i, per tant, nul per jutjats d'instància de tot l'Estat i diferents Audiències Provincials.

La contractació d'aquest tipus de préstecs hipotecats va ser fruit en la pràctica totalitat dels casos dels consells i les recomanacions d'entitats com BBVA, una de les més actives en la comercialització d'aquest tipus de producte. Tant BBVA com d'altres entitats van presentar l'IRPH als seus clients com un índex més estable i menys subjecte a possibles fluctuacions que el més habitual Euribor. Un argument que es va revelar absolutament fals i que ocultava el fet constatable que l'IRPH resultava lesiu pels interessos dels clients en estar permanentment situat per sobre del propi Euribor, comportant-se de forma equivalent quan l'Euribor patia increments però, per contra, no recollint cap dels descensos que han mantingut l'Euribor en nivells històricament baixos al llarg dels últims anys. Així, per exemple, l'any 2013 l'IRPH era 3,3 punts superior a l'Euribor; el 2014, 2,6 punts superior i en 2016, amb l'Euribor situat en valors negatius, l'IRPH se situava 1,96 punts per sobre.

Al marge del perjudici causat a uns clients obligats a abonar quantitats considerablement més elevades en concepte d'interessos per a benefici de la pròpia entitat, la demanda recull el fet que ja en 2013 les autoritats europees van obligar el govern espanyol a derogar els antics IRPH-Caixes i IRPH-Bancs en considerar que es tractava d'índexs susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats i que la seva comercialització es va realitzar amb evident falta de transparència respecte a la seva veritable naturalesa i el risc d'afrontar pagaments més elevats que els resultants de referenciar la hipoteca a l'Euribor. Com a resultat d'aquest requeriment, l'únic dels IRPH que es va mantenir vigent va ser l'anomenat IRPH-Entitats que es va imposar de forma unilateral i sense negociació prèvia a la immensa majoria d'hipoteques fins a aquest moment referenciades a alguns dels altres IRPH derogats per imposició de la Unió Europea. D'aquesta manera, les entitats contravenien amb l'aquiescència de l'Administració un principi essencial del Dret que prohibeix explícitament modificar substancialment qualsevol element rellevant d'un contracte privat com és una hipoteca sense que hi hagi un acord entre les parts.

L'advocat de Col·lectiu Ronda Oscar Serrano, responsable de la direcció jurídica del procediment, s'ha felicitat per l'admissió a tràmit de la demanda. Segons el lletrat, «els jutjats han provat reiteradament el caràcter netament abusiu de l'índex IRPH i l'opacitat amb la que entitats com BBVA han realitzat la seva comercialització entre els uns clients que no tenien forma de saber que l'IRPH perjudicaria de forma molt greu les seves propis interessos. Sobre aquesta qüestió, la legislació és molt clara: si l'IRPH es considera abusiu, els seus efectes han de ser nuls des del primer moment en què es van desplegar i, per tant, correspon la devolució de la totalitat dels diners abonats en concepte d'interessos calculats sobre la base d'aquest índex». En aquest sentit, Serrano recorda que nombrosos jutjats ja han considerat provat anteriorment les irregularitats que han acompanyat la comercialització d'aquestes hipoteques per part d'entitats com BBVA i considera que "la fórmula de la demanda col·lectiva no tan sols aporta força a la nostra petició sinó que també contribueix a reduir els costos per a les persones afectades".

Admesa a tràmit la primera demanda col·lectiva contra BBVA per l'IRPH de les hipoteques

Catalunya i Euskadi són els territoris que acumulen un major nombre d'afectats per la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH com a mètode de càlcul per determinar l'import dels interessos a abonar. Segons dades recentment publicades, entre mig milió i un milió d'hipoteques subscrites a Espanya utilitzen aquest índex que de forma reiterada i cada vegada més habitual ha estat considerat abusiu i, per tant, nul per jutjats d'instància de tot l'Estat i diferents Audiències Provincials.

La contractació d'aquest tipus de préstecs hipotecats va ser fruit en la pràctica totalitat dels casos dels consells i les recomanacions d'entitats com BBVA, una de les més actives en la comercialització d'aquest tipus de producte. Tant BBVA com d'altres entitats van presentar l'IRPH als seus clients com un índex més estable i menys subjecte a possibles fluctuacions que el més habitual Euribor. Un argument que es va revelar absolutament fals i que ocultava el fet constatable que l'IRPH resultava lesiu pels interessos dels clients en estar permanentment situat per sobre del propi Euribor, comportant-se de forma equivalent quan l'Euribor patia increments però, per contra, no recollint cap dels descensos que han mantingut l'Euribor en nivells històricament baixos al llarg dels últims anys. Així, per exemple, l'any 2013 l'IRPH era 3,3 punts superior a l'Euribor; el 2014, 2,6 punts superior i en 2016, amb l'Euribor situat en valors negatius, l'IRPH se situava 1,96 punts per sobre.

Al marge del perjudici causat a uns clients obligats a abonar quantitats considerablement més elevades en concepte d'interessos per a benefici de la pròpia entitat, la demanda recull el fet que ja en 2013 les autoritats europees van obligar el govern espanyol a derogar els antics IRPH-Caixes i IRPH-Bancs en considerar que es tractava d'índexs susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats i que la seva comercialització es va realitzar amb evident falta de transparència respecte a la seva veritable naturalesa i el risc d'afrontar pagaments més elevats que els resultants de referenciar la hipoteca a l'Euribor. Com a resultat d'aquest requeriment, l'únic dels IRPH que es va mantenir vigent va ser l'anomenat IRPH-Entitats que es va imposar de forma unilateral i sense negociació prèvia a la immensa majoria d'hipoteques fins a aquest moment referenciades a alguns dels altres IRPH derogats per imposició de la Unió Europea. D'aquesta manera, les entitats contravenien amb l'aquiescència de l'Administració un principi essencial del Dret que prohibeix explícitament modificar substancialment qualsevol element rellevant d'un contracte privat com és una hipoteca sense que hi hagi un acord entre les parts.

L'advocat de Col·lectiu Ronda Oscar Serrano, responsable de la direcció jurídica del procediment, s'ha felicitat per l'admissió a tràmit de la demanda. Segons el lletrat, «els jutjats han provat reiteradament el caràcter netament abusiu de l'índex IRPH i l'opacitat amb la que entitats com BBVA han realitzat la seva comercialització entre els uns clients que no tenien forma de saber que l'IRPH perjudicaria de forma molt greu les seves propis interessos. Sobre aquesta qüestió, la legislació és molt clara: si l'IRPH es considera abusiu, els seus efectes han de ser nuls des del primer moment en què es van desplegar i, per tant, correspon la devolució de la totalitat dels diners abonats en concepte d'interessos calculats sobre la base d'aquest índex». En aquest sentit, Serrano recorda que nombrosos jutjats ja han considerat provat anteriorment les irregularitats que han acompanyat la comercialització d'aquestes hipoteques per part d'entitats com BBVA i considera que "la fórmula de la demanda col·lectiva no tan sols aporta força a la nostra petició sinó que també contribueix a reduir els costos per a les persones afectades".