Demanda contra BANKIA per l'IRPH

ASUFIN interposa la primera demanda col·lectiva contra BANKIA per l'IRPH de les hipoteques

ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, ha interposat a València la primera demanda col·lectiva contra Bankia per la comercialització d'hipoteques referenciades a l'índex IRPH. La demanda ha comptat amb la direcció lletrada de Col·lectiu Ronda

Entre mig milió i un milió d'hipoteques subscrites a Espanya utilitzen l'IRPH com a índex de referència per calcular els interessos del préstec malgrat que de forma cada vegada més habitual, aquest índex ha estat considerat abusiu i, per tant, nul per jutjats d'instància de tot l'Estat i diferents Audiències Provincials.

 
 La contractació d'aquest tipus de préstecs hipotecats va ser fruit en la pràctica totalitat dels casos dels consells i les recomanacions de les pròpies entitats que van presentar l'IRPH als seus clients com un índex més estable i menys subjecte a possibles fluctuacions que el més habitual Euribor. Un argument que el temps va revelar absolutament fals i que ocultava el fet constatable que l'IRPH resultava perjudicial pels interessos dels clients en situar-se permanentment per sobre de l'EURIBOR, comportant-se de forma similar a aquest quan l'Euribor experimentava increments però, per contra, sense recollir els progressius descensos que han acabat situant l'Euribor de forma permanent en nivells històricament baixos als darrers anys. Així, per exemple, l'any 2013 l'IRPH era 3,3 punts superior a l'Euribor; un any després, al 2014, la diferència encara era de 2,6 punts. Fins i tot al 2016, quan l'Euribor ja s'havia situat en valors negatius l'IRPH es va mantenir 1,96 punts per sobre.
 
 

La demanda interposada contra BANKIA agrupa un centenar clients de les antigues Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia i Caja Rioja i fa responsable l'entitat pel greu perjudici que aquests valors tan elevats han causat als seus clients, obligant-los a abonar quantitats considerablement més elevades en concepte d'interessos que si haguessin optat per referenciar les seves hipoteques a l'Euribor sense obtenir cap contraprestació. A banda, recorda que l'any 2013 les autoritats europees van obligar el govern espanyol a derogar els antics IRPH-Caixes i IRPH-Bancs en considerar que es tractava d'índexs susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats i que la seva comercialització es va realitzar amb evident falta de transparència respecte a la seva veritable naturalesa i el risc d'afrontar pagaments més elevats que els resultants de referenciar la hipoteca a l'Euribor. Com a resultat d'aquest requeriment, l'únic dels IRPH que es va mantenir vigent va ser l'anomenat IRPH-Entitats que es va imposar de forma unilateral i sense negociació prèvia a la immensa majoria d'hipoteques fins a aquest moment referenciades a alguns dels altres IRPH derogats. Una forma de procedir que suposa l'evident vulneració amb l'aquiescència de l'Administració d'un principi elemental del Dret que estableix la rotunda prohibició de modificar substancialment qualsevol element rellevant d'un contracte privat com és una hipoteca sense que hi hagi un acord entre les parts, especialment si aquesta modificació suposa, com és el cas, perpetuar una situació de desequilibri i perjudici als interessos dels propis clients.

 
 Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, considera que la interposició d'aquesta nova demanda «és una passa més en la lluita que la nostra associació manté en defensa dels centenars de milers de famílies que han patit i continuen patint un índex hipotecari opac en la seva composició i susceptible de manipulació per part de les entitats. Famílies que van optar per aquesta model d'hipoteca única i exclusivament perquè les entitats financeres en què havien dipositat la seva confiança els van dir que l'IRPH era molt més estable que l'Euribor i acabarien beneficiant-se de millors tipus d'interès. I això ha estat fals. Al contrari, les seves hipoteques sempre han estat més cares». Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda responsable de la direcció lletrada de la demanda interposada per ASUFIN assenyala que l'objectiu «és aconseguir que es reconegui la falta de transparència per part de les entitats en recomanar un producte als seus clients que sabien que els resultaria perjudicial. Aquestes entitats disposaven de les seves pròpies previsions d'evolució de l'Euribor i sabien que aquest índex amb molta probabilitat patiria importants disminucions i impulsaria a la baixa el pagament d'interessos. Van fer servir el fals argument de la major estabilitat de l'IPRH per assegurar-se elles mateixes uns pagaments més elevats». Per a l'advocat «la transparència i la suficiència de la informació proporcionada als clients són requisits contemplats a la nostra legislació a l'hora d'oferir qualsevol producte financer a clients minoristes i no experts si existeix la possibilitat que aquest producte comporti un greuge econòmic, fins i tot si aquest és poc previsible. En aquest cas, el greuge econòmic és evident. I a més a més, no podem oblidar que ja hi ha nombroses sentències que han considerat l'IRPH com una clàusula abusiva no només per haver tingut l'efecte d'encarir les quotes mensuals de centenars de milers de persones hipotecades sinó pel fet que continua sent un índex manipulable per part de les pròpies entitats, contravenint les instruccions que la Unió Europea va traslladar a l'Estat espanyol». Segons considera Oscar Serrano, «la conseqüència d'aquest cúmul d'irregularitats hauria de ser la nul·litat de l'IRPH i la devolució íntegra de tot allò que les famílies hipotecades han pagat de més, tal i com la llei estableix en cas d'abusivitat d'una clàusula hipotecària»

ASUFIN interposa la primera demanda col·lectiva contra BANKIA per l'IRPH de les hipoteques

Entre mig milió i un milió d'hipoteques subscrites a Espanya utilitzen l'IRPH com a índex de referència per calcular els interessos del préstec malgrat que de forma cada vegada més habitual, aquest índex ha estat considerat abusiu i, per tant, nul per jutjats d'instància de tot l'Estat i diferents Audiències Provincials.

 
 La contractació d'aquest tipus de préstecs hipotecats va ser fruit en la pràctica totalitat dels casos dels consells i les recomanacions de les pròpies entitats que van presentar l'IRPH als seus clients com un índex més estable i menys subjecte a possibles fluctuacions que el més habitual Euribor. Un argument que el temps va revelar absolutament fals i que ocultava el fet constatable que l'IRPH resultava perjudicial pels interessos dels clients en situar-se permanentment per sobre de l'EURIBOR, comportant-se de forma similar a aquest quan l'Euribor experimentava increments però, per contra, sense recollir els progressius descensos que han acabat situant l'Euribor de forma permanent en nivells històricament baixos als darrers anys. Així, per exemple, l'any 2013 l'IRPH era 3,3 punts superior a l'Euribor; un any després, al 2014, la diferència encara era de 2,6 punts. Fins i tot al 2016, quan l'Euribor ja s'havia situat en valors negatius l'IRPH es va mantenir 1,96 punts per sobre.
 
 

La demanda interposada contra BANKIA agrupa un centenar clients de les antigues Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia i Caja Rioja i fa responsable l'entitat pel greu perjudici que aquests valors tan elevats han causat als seus clients, obligant-los a abonar quantitats considerablement més elevades en concepte d'interessos que si haguessin optat per referenciar les seves hipoteques a l'Euribor sense obtenir cap contraprestació. A banda, recorda que l'any 2013 les autoritats europees van obligar el govern espanyol a derogar els antics IRPH-Caixes i IRPH-Bancs en considerar que es tractava d'índexs susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats i que la seva comercialització es va realitzar amb evident falta de transparència respecte a la seva veritable naturalesa i el risc d'afrontar pagaments més elevats que els resultants de referenciar la hipoteca a l'Euribor. Com a resultat d'aquest requeriment, l'únic dels IRPH que es va mantenir vigent va ser l'anomenat IRPH-Entitats que es va imposar de forma unilateral i sense negociació prèvia a la immensa majoria d'hipoteques fins a aquest moment referenciades a alguns dels altres IRPH derogats. Una forma de procedir que suposa l'evident vulneració amb l'aquiescència de l'Administració d'un principi elemental del Dret que estableix la rotunda prohibició de modificar substancialment qualsevol element rellevant d'un contracte privat com és una hipoteca sense que hi hagi un acord entre les parts, especialment si aquesta modificació suposa, com és el cas, perpetuar una situació de desequilibri i perjudici als interessos dels propis clients.

 
 Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, considera que la interposició d'aquesta nova demanda «és una passa més en la lluita que la nostra associació manté en defensa dels centenars de milers de famílies que han patit i continuen patint un índex hipotecari opac en la seva composició i susceptible de manipulació per part de les entitats. Famílies que van optar per aquesta model d'hipoteca única i exclusivament perquè les entitats financeres en què havien dipositat la seva confiança els van dir que l'IRPH era molt més estable que l'Euribor i acabarien beneficiant-se de millors tipus d'interès. I això ha estat fals. Al contrari, les seves hipoteques sempre han estat més cares». Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda responsable de la direcció lletrada de la demanda interposada per ASUFIN assenyala que l'objectiu «és aconseguir que es reconegui la falta de transparència per part de les entitats en recomanar un producte als seus clients que sabien que els resultaria perjudicial. Aquestes entitats disposaven de les seves pròpies previsions d'evolució de l'Euribor i sabien que aquest índex amb molta probabilitat patiria importants disminucions i impulsaria a la baixa el pagament d'interessos. Van fer servir el fals argument de la major estabilitat de l'IPRH per assegurar-se elles mateixes uns pagaments més elevats». Per a l'advocat «la transparència i la suficiència de la informació proporcionada als clients són requisits contemplats a la nostra legislació a l'hora d'oferir qualsevol producte financer a clients minoristes i no experts si existeix la possibilitat que aquest producte comporti un greuge econòmic, fins i tot si aquest és poc previsible. En aquest cas, el greuge econòmic és evident. I a més a més, no podem oblidar que ja hi ha nombroses sentències que han considerat l'IRPH com una clàusula abusiva no només per haver tingut l'efecte d'encarir les quotes mensuals de centenars de milers de persones hipotecades sinó pel fet que continua sent un índex manipulable per part de les pròpies entitats, contravenint les instruccions que la Unió Europea va traslladar a l'Estat espanyol». Segons considera Oscar Serrano, «la conseqüència d'aquest cúmul d'irregularitats hauria de ser la nul·litat de l'IRPH i la devolució íntegra de tot allò que les famílies hipotecades han pagat de més, tal i com la llei estableix en cas d'abusivitat d'una clàusula hipotecària»