Medi ambient

Medi ambient

La defensa i protecció del medi ambient i la integritat paisatgística i territorial és competència de les diferents Administracions. És també un àmbit susceptible de generar punts de conflicte i afectacions sobre drets de la ciutadania especialment en relació a contaminació acústica, gestió de l'aigua, residus, degradació de l'entorn o alteració del paisatge, planificació territorial i urbanisme, preservació de la qualitat de l'aire i un llarg etcètera. Un ampli rang de matèries que esdevé considerablement complex si atenem al fet que a la diversitat de problemàtiques esmentades cal afegir la circumstància que el marc normatiu ambiental està conformat per normes de molt divers rang i origen que inclouen des de directives comunitàries a regulació local, passant també per regulacions estatals i autonòmiques.

La nostra cooperativa l'integren també especialistes en dret ambiental amb una dilatada experiència en l'àmbit de la protecció al Medi Ambient i el nostre dret a gaudir d'un entorn saludable i preservat d'impactes nocius.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic