Energia renovable i municipal

L'Ajuntament de Pamplona impulsa la creació d'un operador energètic municipal

Col·lectiu Ronda ha ofert assessorament jurídic al consistori pamplonès en el procés de materialització d'un nou Operador Energètic municipal que subministrarà energia renovable destinada a l'enllumenat de vies i edificis públics, així com a combatre la pobresa energètica.

A partir de gener de 2019, el nou Operador Energètic impulsat per l'Ajuntament de Pamplona proveirà d'energia íntegrament procedent de fonts renovables destinada a l'enllumenat de vies i edificis públics. Així mateix, l'entitat comercialitzadora també oferirà garanties de subministrament elèctric per a les famílies de la ciutat en situació de pobresa energètica.

L'Operador Energètic municipal es converteix d'aquesta manera en estendard i pedra angular de la creació i implantació d'una política de gestió de l'energia que, des de l'àmbit local, contribueixi a consolidar un model energètic basat en la sostenibilitat ambiental, l'eficiència i la transparència organitzativa. El projecte, que preveu dotar de plena autonomia energètica a la ciutat, també es converteix en una experiència pionera de governança democràtica i participativa oberta al conjunt de la ciutadania.

Contra la pobresa energètica

A més d'aprofundir en models energètics sostenibles, renovables i respectuosos amb el medi ambient, la creació de l'Operador Energètic municipal amplia les capacitats del consistori per oferir resposta a problemàtiques socials de primer ordre com és la creixent incidència de la pobresa energètica. Així, per exemple, tant les xifres d'afectats com l'import econòmic que ha suposat per a l'Ajuntament l'assistència a aquestes famílies s'han incrementat de forma significativa en el decurs de 2017 respecte l'any anterior. En 2016, els serveis socials municipals van atendre 205 famílies per aquesta raó i es va procedir al pagament de rebuts per un import de 35.517 euros per a evitar talls en el subministrament. Un any després, al 2017, les famílies afectades ja eren 239 i l'import dels rebuts abonats per l'Ajuntament s'apropava als 50.000 euros. Davant d'aquesta situació, la creació de la comercialitzadora municipal d'energia es planteja com un instrument pal·liatiu que permetrà a les autoritats locals afrontar amb recursos propis i sense la intermediació de les grans empreses del sector energètic la dramàtica situació de les famílies afectades per aquesta forma sovint invisibilitzada de precarietat i desigualtat.

Assessorament jurídic i forma societària

Al Col·lectiu Ronda ens enorgulleix haver comptat amb la confiança de l'Ajuntament de Pamplona per participar d'aquest projecte pioner en qualitat d'assessors, confeccionant un estudi jurídic en el qual s'analitzava el marc legal vigent i la possibilitat de concretar la forma jurídica i societària que permetés al nou ens públic materialitzar l'activitat de comercialització de l'energia elèctrica des de l'àmbit municipal. Cal recordar que d'ençà de la liberalització quasi absoluta del sector energètic, les traves a la intervenció de l'administració en la regulació o el control del mercat de l'energia pràcticament impossibiliten la participació d'ens públics en aquest àmbit. En aquest sentit, ha calgut una anàlisi extremadament rigorós del conjunt de normatives i regulacions que afecten des de diferents angles l'activitat de comercialització de l'energia per tal d'identificar la millor configuració legal de la forma mercantil del nou operador municipal, l'activitat del qual podria arribar a suposar un estalvi anual de més de 364.000 euros per a l'Ajuntament, inclòs l'IVA i altres impostos que graven l'electricitat

L'Ajuntament de Pamplona impulsa la creació d'un operador energètic municipal

A partir de gener de 2019, el nou Operador Energètic impulsat per l'Ajuntament de Pamplona proveirà d'energia íntegrament procedent de fonts renovables destinada a l'enllumenat de vies i edificis públics. Així mateix, l'entitat comercialitzadora també oferirà garanties de subministrament elèctric per a les famílies de la ciutat en situació de pobresa energètica.

L'Operador Energètic municipal es converteix d'aquesta manera en estendard i pedra angular de la creació i implantació d'una política de gestió de l'energia que, des de l'àmbit local, contribueixi a consolidar un model energètic basat en la sostenibilitat ambiental, l'eficiència i la transparència organitzativa. El projecte, que preveu dotar de plena autonomia energètica a la ciutat, també es converteix en una experiència pionera de governança democràtica i participativa oberta al conjunt de la ciutadania.

Contra la pobresa energètica

A més d'aprofundir en models energètics sostenibles, renovables i respectuosos amb el medi ambient, la creació de l'Operador Energètic municipal amplia les capacitats del consistori per oferir resposta a problemàtiques socials de primer ordre com és la creixent incidència de la pobresa energètica. Així, per exemple, tant les xifres d'afectats com l'import econòmic que ha suposat per a l'Ajuntament l'assistència a aquestes famílies s'han incrementat de forma significativa en el decurs de 2017 respecte l'any anterior. En 2016, els serveis socials municipals van atendre 205 famílies per aquesta raó i es va procedir al pagament de rebuts per un import de 35.517 euros per a evitar talls en el subministrament. Un any després, al 2017, les famílies afectades ja eren 239 i l'import dels rebuts abonats per l'Ajuntament s'apropava als 50.000 euros. Davant d'aquesta situació, la creació de la comercialitzadora municipal d'energia es planteja com un instrument pal·liatiu que permetrà a les autoritats locals afrontar amb recursos propis i sense la intermediació de les grans empreses del sector energètic la dramàtica situació de les famílies afectades per aquesta forma sovint invisibilitzada de precarietat i desigualtat.

Assessorament jurídic i forma societària

Al Col·lectiu Ronda ens enorgulleix haver comptat amb la confiança de l'Ajuntament de Pamplona per participar d'aquest projecte pioner en qualitat d'assessors, confeccionant un estudi jurídic en el qual s'analitzava el marc legal vigent i la possibilitat de concretar la forma jurídica i societària que permetés al nou ens públic materialitzar l'activitat de comercialització de l'energia elèctrica des de l'àmbit municipal. Cal recordar que d'ençà de la liberalització quasi absoluta del sector energètic, les traves a la intervenció de l'administració en la regulació o el control del mercat de l'energia pràcticament impossibiliten la participació d'ens públics en aquest àmbit. En aquest sentit, ha calgut una anàlisi extremadament rigorós del conjunt de normatives i regulacions que afecten des de diferents angles l'activitat de comercialització de l'energia per tal d'identificar la millor configuració legal de la forma mercantil del nou operador municipal, l'activitat del qual podria arribar a suposar un estalvi anual de més de 364.000 euros per a l'Ajuntament, inclòs l'IVA i altres impostos que graven l'electricitat