Reconeixement complements específics

Mossos biòlegs cobraran el mateix complement que els seus companys de la policia científica

A iguals funcions, igual complement salarial. Això és el que dicta la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que ha reconegut el dret d'11 facultatius del cos dels mossos d'esquadra a cobrar el mateix complement específic que els funcionaris de l’escala bàsica del cos dels mossos, atès que tots estan adscrits a la mateixa Unitat Central de Laboratori Biològic de la Policia científica i que desenvolupen exactament les mateixes funcions.

La sentència reconeix el dret a cada Facultatiu recurrent a percebre la quantia del complement específic que ja perceben els seus companys i companyes, que desenvolupen exactament les mateixes funcions. Els 11 facultatius percebran doncs la quantia del complement específic assignat als funcionaris de la categoria de Mossos de l'escala bàsica nivell tres amb un període retroactiu de quatre anys a partir de la data que van sol·licitar-ho, més interessos legals corresponents.

Segons la sentència, tot i les raons històriques i d'estructura policial esgrimides per l'Administració, el que preval i no pot ser vulnerat és el principi d'igualtat i el criteri de no discriminació. A més, contempla que «com la resta de les retribucions complementàries, el complement específic està vinculat al desenvolupament d'un lloc de treball i no al cos o escala al qual es pertany» tal com reiterava la Direcció General de Policia i posteriorment el Departament d'Interior atenent a diferències salarials vinculades a la pertinença a diferents escales.

Retribuir circumstàncies especials

El complement específic es considera a més un instrument destinat a retribuir circumstàncies especials que no es donen en tots els llocs de treball. Si les funcions són les mateixes, al·lega la sentència, cal que les retribucions siguin iguals atenent a les tasques desenvolupades, i si no es remuneren, això es considera un enriquiment injust per part de l'Administració. Els recurrents van contemplar també la casuística d'un cas molt similar referit a facultatius de la Policia Nacional.

Segons l'advocada de Col·lectiu Ronda que ha dut el cas, Mariona Torra, «sentències com aquestes obren la porta a què s'acabi amb la diferenciació del complement específic en funció de l'escala establerta pels cossos funcionarials quan s'hauria de fer en funció de les tasques assignades i per tant efectivament desenvolupades, obrint la possibilitat a què més persones facultatives puguin revisar la seva situació laboral».

Mossos biòlegs cobraran el mateix complement que els seus companys de la policia científica

La sentència reconeix el dret a cada Facultatiu recurrent a percebre la quantia del complement específic que ja perceben els seus companys i companyes, que desenvolupen exactament les mateixes funcions. Els 11 facultatius percebran doncs la quantia del complement específic assignat als funcionaris de la categoria de Mossos de l'escala bàsica nivell tres amb un període retroactiu de quatre anys a partir de la data que van sol·licitar-ho, més interessos legals corresponents.

Segons la sentència, tot i les raons històriques i d'estructura policial esgrimides per l'Administració, el que preval i no pot ser vulnerat és el principi d'igualtat i el criteri de no discriminació. A més, contempla que «com la resta de les retribucions complementàries, el complement específic està vinculat al desenvolupament d'un lloc de treball i no al cos o escala al qual es pertany» tal com reiterava la Direcció General de Policia i posteriorment el Departament d'Interior atenent a diferències salarials vinculades a la pertinença a diferents escales.

Retribuir circumstàncies especials

El complement específic es considera a més un instrument destinat a retribuir circumstàncies especials que no es donen en tots els llocs de treball. Si les funcions són les mateixes, al·lega la sentència, cal que les retribucions siguin iguals atenent a les tasques desenvolupades, i si no es remuneren, això es considera un enriquiment injust per part de l'Administració. Els recurrents van contemplar també la casuística d'un cas molt similar referit a facultatius de la Policia Nacional.

Segons l'advocada de Col·lectiu Ronda que ha dut el cas, Mariona Torra, «sentències com aquestes obren la porta a què s'acabi amb la diferenciació del complement específic en funció de l'escala establerta pels cossos funcionarials quan s'hauria de fer en funció de les tasques assignades i per tant efectivament desenvolupades, obrint la possibilitat a què més persones facultatives puguin revisar la seva situació laboral».