Permisos retribuïts

Les dates d'un permís retribuït han de computar-se des del primer dia laborable

El Tribunal Suprem resol que la durada dels permisos retribuïts ha de començar a computar-se des del primer dia laborable immediatament posterior al fet causant del permís, sense que pugui establir-se la data d'inici coincidint amb un dia festiu o corresponent al període de descans setmanal.

La sentència del Tribunal Suprem (TS) resol un recurs de cassació interposat pel sindicat CGT contra una resolució de l'Audiència Nacional (AN) en relació a com havia d'interpretar-se quin era el moment d'inici del període de gaudi dels permisos retribuïts per matrimoni, naixement o defunció d'un familiar regulats en el conveni del sector de Contact Center.

Al contrari del que ha fet el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional va concloure que resultava encertat fer una interpretació literal del text del conveni on es referia que el dret a gaudir del permís s'originava “des de que ocorri el fet causant”. Ara, però, el Tribunal Suprem ha validat el recurs interposat per CGT contra aquesta sentència de l'Audiència Nacional concloent que la lectura literal del conveni ens conduïa a una interpretació de la norma “contrària a l'esperit de l'Estatut dels Treballadors”. A criteri del Tribunal Suprem, el fet d'absentar-se de la feina per una causa justificada -tal i com comporta el concepte de permís retribuït- només es pot donar en un dia laborable doncs “en un dia festiu no faria falta (sol·licitar el permís)”. Així, l'Alt Tribunal assenyala que una interpretació diferent de la norma “podria portar-nos a l'absurd de privar del permís, o dels dies de permís, en els supòsits en què el fet causant tingui lloc a l'inici de diversos dies festius”.

Un cas extrapolable

La importància d'aquesta sentència del Tribunal Suprem va molt més enllà de clarificar els termes d'aplicació de determinats articles del conveni de Contact Center. Les conclusions del Suprem al respecte resulten d'aplicació per a qualsevol situació anàloga on trobem discrepàncies sobre la data d'inici del dret a gaudir d'un permís retribuït. I cal recordar, arribats a aquest punt, que el criteri doctrinal del Tribunal Suprem és d'obligat seguiment per part de la resta de tribunals, que no poden resoldre sobre aquesta matèria enjudiciada per l'Alt Tribunal en sentit diferent.

Per tant, arran d'aquesta sentència que resol per primera vegada una qüestió que ha generat no poques polèmiques, podem afirmar, a l'espera d'una nova sentència de confirmació jurisprudencial, que el primer dia de gaudi d'un permís retribuït haurà de coincidir sempre amb una jornada laborable.

Les dates d'un permís retribuït han de computar-se des del primer dia laborable

La sentència del Tribunal Suprem (TS) resol un recurs de cassació interposat pel sindicat CGT contra una resolució de l'Audiència Nacional (AN) en relació a com havia d'interpretar-se quin era el moment d'inici del període de gaudi dels permisos retribuïts per matrimoni, naixement o defunció d'un familiar regulats en el conveni del sector de Contact Center.

Al contrari del que ha fet el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional va concloure que resultava encertat fer una interpretació literal del text del conveni on es referia que el dret a gaudir del permís s'originava “des de que ocorri el fet causant”. Ara, però, el Tribunal Suprem ha validat el recurs interposat per CGT contra aquesta sentència de l'Audiència Nacional concloent que la lectura literal del conveni ens conduïa a una interpretació de la norma “contrària a l'esperit de l'Estatut dels Treballadors”. A criteri del Tribunal Suprem, el fet d'absentar-se de la feina per una causa justificada -tal i com comporta el concepte de permís retribuït- només es pot donar en un dia laborable doncs “en un dia festiu no faria falta (sol·licitar el permís)”. Així, l'Alt Tribunal assenyala que una interpretació diferent de la norma “podria portar-nos a l'absurd de privar del permís, o dels dies de permís, en els supòsits en què el fet causant tingui lloc a l'inici de diversos dies festius”.

Un cas extrapolable

La importància d'aquesta sentència del Tribunal Suprem va molt més enllà de clarificar els termes d'aplicació de determinats articles del conveni de Contact Center. Les conclusions del Suprem al respecte resulten d'aplicació per a qualsevol situació anàloga on trobem discrepàncies sobre la data d'inici del dret a gaudir d'un permís retribuït. I cal recordar, arribats a aquest punt, que el criteri doctrinal del Tribunal Suprem és d'obligat seguiment per part de la resta de tribunals, que no poden resoldre sobre aquesta matèria enjudiciada per l'Alt Tribunal en sentit diferent.

Per tant, arran d'aquesta sentència que resol per primera vegada una qüestió que ha generat no poques polèmiques, podem afirmar, a l'espera d'una nova sentència de confirmació jurisprudencial, que el primer dia de gaudi d'un permís retribuït haurà de coincidir sempre amb una jornada laborable.