Impost hipotecari: a l'espera del Suprem

El Ple de la Sala 3a del Suprem ha de confirmar o no la decisió de traslladar als bancs aquest cost

Ens mantenim a l'espera de que el proper dia 5 de novembre es reuneixi el Ple de la Sala tercera del Suprem per tal de valorar el gir jurisprudencial del passat dijous 18 d'octubre que traslladava a les entitats financeres l'obligació d'abonar l'import corresponent a l'impost sobre actes jurídics documentats.

Des de la nostra cooperativa, ens mantenim a l'espera de quina pugui ser la decisió final del Ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem reunida d'urgència per confirmar el canvi de doctrina que suposa la sentència del passat dijous 18 d'octubre que establia que el pagament de l'impost sobre actes jurídics documentats en el cas dels préstecs amb garantia hipotecària correspon als bancs i no pas als clients, com fins ara succeïa.

Tan aviat es conegui quin és el criteri que el Suprem vol fixar sobre la matèria, traslladarem la informació sobre com procedir d'ara en endavant a tothom interessat i, molt especialment, als nostres clients als quals ja tramitem reclamacions relacionades amb la devolució de les despeses de constitució de la hipoteca.

Tot i estar obligatòriament sumits en aquesta espera, considerem absolutament necessari reiterar que la sentència del passat dijous és completament ferma i no admet recurs possible. El sentit d'aquesta resolució judicial no pot ser modificat de cap de les maneres.

En qualsevol cas, volem expressar el nostre absolut desacord amb la decisió d'instar la convocatòria d'un Ple fonamentada en la suposada necessitat de revisar un criteri jurisprudencial com a conseqüència de l'impacte que pot tenir sobre els comptes de les entitats financeres, els interessos dels accionistes o la Hisenda pública. L'espera a la que estem obligats suposa un descrèdit cap a l'Administració de Justícia i posa en entredit la necessària independència del Poder Judicial, supeditant el seu criteri a la conveniència de determinats sectors en detriment del conjunt de la ciutadania.

Properament, tan aviat com sigui possible, us transmetrem tota la informació sobre com accionar el nostre dret a recuperar les quantitats indegudament abonades en concepte de despeses de constitució de la hipoteca.

El Ple de la Sala 3a del Suprem ha de confirmar o no la decisió de traslladar als bancs aquest cost

Des de la nostra cooperativa, ens mantenim a l'espera de quina pugui ser la decisió final del Ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem reunida d'urgència per confirmar el canvi de doctrina que suposa la sentència del passat dijous 18 d'octubre que establia que el pagament de l'impost sobre actes jurídics documentats en el cas dels préstecs amb garantia hipotecària correspon als bancs i no pas als clients, com fins ara succeïa.

Tan aviat es conegui quin és el criteri que el Suprem vol fixar sobre la matèria, traslladarem la informació sobre com procedir d'ara en endavant a tothom interessat i, molt especialment, als nostres clients als quals ja tramitem reclamacions relacionades amb la devolució de les despeses de constitució de la hipoteca.

Tot i estar obligatòriament sumits en aquesta espera, considerem absolutament necessari reiterar que la sentència del passat dijous és completament ferma i no admet recurs possible. El sentit d'aquesta resolució judicial no pot ser modificat de cap de les maneres.

En qualsevol cas, volem expressar el nostre absolut desacord amb la decisió d'instar la convocatòria d'un Ple fonamentada en la suposada necessitat de revisar un criteri jurisprudencial com a conseqüència de l'impacte que pot tenir sobre els comptes de les entitats financeres, els interessos dels accionistes o la Hisenda pública. L'espera a la que estem obligats suposa un descrèdit cap a l'Administració de Justícia i posa en entredit la necessària independència del Poder Judicial, supeditant el seu criteri a la conveniència de determinats sectors en detriment del conjunt de la ciutadania.

Properament, tan aviat com sigui possible, us transmetrem tota la informació sobre com accionar el nostre dret a recuperar les quantitats indegudament abonades en concepte de despeses de constitució de la hipoteca.