IRPH: preguntes freqüents


Per què les hipoteques referenciades a l'índex IRPH són més cares que les que fan servir, per exemple, l'Euribor? Per quines raons els tribunals consideren que pot tractar-se d'una clàusula abusiva? Responem aquestes i altres preguntes freqüents sobre les hipoteques IRPH

Per què hauríem de reclamar per l'IRPH?

Bàsicament, perquè fer servir l'índex IRPH per calcular els interessos que s'apliquen a la hipoteca ha suposat un encariment injustificat dels nostres pagaments. De fet, diverses fonts xifren, de mitjana, en més de 2.000 euros anuals aquest encariment respecte el que haguéssim pagat si la mateixa hipoteca fes servir l'Euribor per calcular l'interès variable. Aquest sobrecost no ha tingut cap contraprestació ni ha reportat benefici de cap tipus als clients de les entitats financeres. L'ïndex IRPH només ha servit per protegir els interessos dels bancs, mai millor dit, en un escenari de continuats descensos del més habitual Euribor, situat en nivells històricament baixos des de l'inici de la crisi financera a finals de 2007.

Per què l'IRPH és més perjudicial que no pas l'Euribor, per exemple?

Les hipoteques subscrites a interès variable funcionen totes de forma similar. S'aplica un índex de referència (IRPH, Euribor, etc.) i sobre aquest un diferencial. Les que fan servir l'IRPH són més cares perquè tot i que el diferencial pugui ser el mateix, l'IRPH sempre se situa per sobre de l'Euribor. Això és conseqüència de com es calculen aquests dos índexs.

L'Euribor és el resultat de fer la mitjana del tipus d'interès que els bancs apliquen a l'hora de fer-se préstecs entre ells mateixos o amb el Banc Central Europeu. Aquest tipus d'interès sempre és més baix que els interessos que s'apliquen als préstecs als consumidors, especialment als darrers anys, quan el BCE ha fet arribar ingents quantitats de diners als bancs a interès pràcticament zero per estimular l'economia.

Per contra, l'IRPH és la mitjana obtinguda a partir dels tipus d'interés aplicats als préstecs hipotecaris a més de 3 anys concedits a consumidors durant un mes determinat. Aquests préstecs són a un tipus d'interès molt més elevat que no pas els préstecs entre bancs i, a més a més, inclouen el diferencial que se'ls hi aplica. Per aquesta raó, l'IRPH sempre se situa per sobre de l'Euribor i encareix les hipoteques tot i que això, per suposat, no s'explicava a uns clients a qui se'ls deia que contractar una hipoteca amb IRPH era més beneficiós perquè es tractava d'un índex més estable i menys fluctuant que no pas l'Euribor.

Per què tinc dret a reclamar si la meva hipoteca està referenciada a l'IRPH?

L'IRPH té la consideració de clàusula abusiva en aquells casos en què la informació subministrada per part de les entitats a l'hora de comercialitzar aquestes hipoteques fos insuficient per tal d'entendre tant el seu funcionament com, sobretot, les conseqüències econòmiques de la pròpia clàusula. Això és el que es coneix en termes jurídics com el control de transparència i abusivitat.

Tant la legislació espanyola com la comunitària en matèria de protecció dels consumidors de productes financers fan molt èmfasi en aquesta obligació legal per a les entitats de facilitar informació, clara, transparent i suficient. En el cas concret de les hipoteques IRPH, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha establert que aquest control de transparència obligava a les entitats a facilitar informació sobre, com a mínim, quina havia estat l'evolució de l'IRPH als darrers anys i aportar una comparativa per valorar quina era la diferència entre referenciar l'hipoteca amb l'IRPH respecte a fer-ho amb l'Euribor.

En el nostre despatx hem tingut ocasió d'analitzar la informació subministrada a milers de clients de diferents entitats i en cap cas hem trobat satisfet aquest requisit de transparència.

Què diuen els tribunals fins ara de l'IRPH?

A l'Estat espanyol s'han dictat moltes sentències que condemnen a les entitats per aquesta manca de transparència. Aquesta tendència es va veure abruptament interrompuda quan al desembre de 2017, el Tribunal Suprem espanyol va dictar una controvertida sentència on establia que la condició d'índex oficial que ostenta l'IRPH suposava garantia suficient pels consumidors bancaris a l'hora de subscriure una hipoteca referenciada a aquest índex.

Alguns tribunals espanyols, en desacord amb aquest criteri, van elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), màxim òrgan judicial a tota la UE i encarregat de fixar la doctrina que han de seguir tots els tribunals nacionals, incloent-hi el Tribunal Suprem. Finalment, al febrer d'aquest mateix any, el TJUE es va pronunciar a favor del dret a la tutela judicial dels consumidors espanyols, recordant que els tribunals nacionals tenen l'obligació de realitzar l'esmentat control de transparència i examinar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada a un préstec hipotecari, incloent-hi la clàusula IRPH. D'ençà d'aquesta sentència, les demandes que es trobaven paralitzades als jutjats a l'espera de la sentència del TJUE s'han reactivat i ja hi ha hagut les primeres sentències favorables als clients.

Quines són les conseqüències de l'abusivitat o de la manca de transparència?

La primera de les conseqüències és que la clàusula ha de desaparèixer del contracte de préstec hipotecari, tal i com si mai hagués estar incorporada. Això significa que tenim dret a reclamar tot allò que hem pagat de més com a conseqüència, precisament, de l'IRPH, incrementat amb els interessos legals corresponents.

El TJUE indica també que el contracte, un cop suprimida la clàusula, no pot mantenir-se vigent i s'hauria de liquidar però que, en cas que aquesta opció resultés perjudicial pel consumidor, els tribunals poden decidir aplicar un altre índex legal supletori com podria ser-ho, per exemple, l'Euribor.

Per entendre-ho de forma més clara, imaginem que encara ens resta per retornar 50.000€ de la nostra hipoteca però el càlcul de les quantitats indegudament abonades pels efectes de l'IRPH indica que l'entitat ens ha de retornar 85.000€. En aquest cas, el préstec es liquidaria i l'entitat hauria de retornar encara els 35.000€ resultants de la diferència entre el deute subscrit i la quantitat a percebre.

Ara bé, si la proporció fos inversa, i el nostre deute es situés en 85.000€ mentre que la quantitat en concepte d'interessos indegudament abonats fos de 50.000€, la hipoteca hauria de reconfigurar-se de forma que no es lesionin els nostres drets i no ens veiem en l'obligació de liquidar de cop aquesta hipoteca, que quedaria reduïda a la quantitat de 35.000€ i a la qual s'hauria d'aplicar un altre índex de referència d'ara en endavant.

Es pot reclamar per totes les hipoteques amb IRPH?

Sí, es pot reclamar per totes les hipoteques que facin servir l'IRPH per calcular el tipus d'interès variable. Tot dependrà de que, efectivament, l'entitat demostri que va facilitar tota la informació per a que un consumidor mitjà, sense especial formació econòmica, estigués en disposició d'entendre que la seva decisió el podia perjudicar greument. Cosa que, insistim, no ha estat així.

També es pot reclamar per les hipoteques que ja han estat liquidades tot i que en aquests casos, cal analitzar acuradament la qüestió transcendental dels períodes de prescripció.

En alguns casos, també és possible reclamar per l'abusivitat de l'IRPH quan hi hagut suposats acords de novació del préstec amb l'entitat per substituir l'IRPH per un tipus d'interès fixe o altres mesures proposades pels bancs per mirar d'esquivar les reclamacions judicials. Aquests acords, com el propi IRPH, poden ser considerats abusius i nuls si han perjudicat els interessos d'uns consumidors que els han acceptat forçats per les circumstàncies.

A hores d'ara, una excepció a aquesta norma que permet reclamar per les hipoteques IRPH són les constituïdes per adquirir habitatges de protecció oficial. L'IRHP en aquestes hipoteques per habitatges VPO es va imposar a través d'un reglament i aquest acte no es pot impugnar. Situació evidentment injusta i contradictòria però que, a hores d'ara, no deixa marge legal a la reclamació dels consumidors afectats.

Calcula quants diners recuperar

Hem ideat una aplicació per calcular quants diners es podrien recuperar de les hipoteques referenciades a l’índex IRPH.
Clica sobre la imatge per fer el càlcul.

Per què hauríem de reclamar per l'IRPH?

Bàsicament, perquè fer servir l'índex IRPH per calcular els interessos que s'apliquen a la hipoteca ha suposat un encariment injustificat dels nostres pagaments. De fet, diverses fonts xifren, de mitjana, en més de 2.000 euros anuals aquest encariment respecte el que haguéssim pagat si la mateixa hipoteca fes servir l'Euribor per calcular l'interès variable. Aquest sobrecost no ha tingut cap contraprestació ni ha reportat benefici de cap tipus als clients de les entitats financeres. L'ïndex IRPH només ha servit per protegir els interessos dels bancs, mai millor dit, en un escenari de continuats descensos del més habitual Euribor, situat en nivells històricament baixos des de l'inici de la crisi financera a finals de 2007.

Per què l'IRPH és més perjudicial que no pas l'Euribor, per exemple?

Les hipoteques subscrites a interès variable funcionen totes de forma similar. S'aplica un índex de referència (IRPH, Euribor, etc.) i sobre aquest un diferencial. Les que fan servir l'IRPH són més cares perquè tot i que el diferencial pugui ser el mateix, l'IRPH sempre se situa per sobre de l'Euribor. Això és conseqüència de com es calculen aquests dos índexs.

L'Euribor és el resultat de fer la mitjana del tipus d'interès que els bancs apliquen a l'hora de fer-se préstecs entre ells mateixos o amb el Banc Central Europeu. Aquest tipus d'interès sempre és més baix que els interessos que s'apliquen als préstecs als consumidors, especialment als darrers anys, quan el BCE ha fet arribar ingents quantitats de diners als bancs a interès pràcticament zero per estimular l'economia.

Per contra, l'IRPH és la mitjana obtinguda a partir dels tipus d'interés aplicats als préstecs hipotecaris a més de 3 anys concedits a consumidors durant un mes determinat. Aquests préstecs són a un tipus d'interès molt més elevat que no pas els préstecs entre bancs i, a més a més, inclouen el diferencial que se'ls hi aplica. Per aquesta raó, l'IRPH sempre se situa per sobre de l'Euribor i encareix les hipoteques tot i que això, per suposat, no s'explicava a uns clients a qui se'ls deia que contractar una hipoteca amb IRPH era més beneficiós perquè es tractava d'un índex més estable i menys fluctuant que no pas l'Euribor.

Per què tinc dret a reclamar si la meva hipoteca està referenciada a l'IRPH?

L'IRPH té la consideració de clàusula abusiva en aquells casos en què la informació subministrada per part de les entitats a l'hora de comercialitzar aquestes hipoteques fos insuficient per tal d'entendre tant el seu funcionament com, sobretot, les conseqüències econòmiques de la pròpia clàusula. Això és el que es coneix en termes jurídics com el control de transparència i abusivitat.

Tant la legislació espanyola com la comunitària en matèria de protecció dels consumidors de productes financers fan molt èmfasi en aquesta obligació legal per a les entitats de facilitar informació, clara, transparent i suficient. En el cas concret de les hipoteques IRPH, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha establert que aquest control de transparència obligava a les entitats a facilitar informació sobre, com a mínim, quina havia estat l'evolució de l'IRPH als darrers anys i aportar una comparativa per valorar quina era la diferència entre referenciar l'hipoteca amb l'IRPH respecte a fer-ho amb l'Euribor.

En el nostre despatx hem tingut ocasió d'analitzar la informació subministrada a milers de clients de diferents entitats i en cap cas hem trobat satisfet aquest requisit de transparència.

Què diuen els tribunals fins ara de l'IRPH?

A l'Estat espanyol s'han dictat moltes sentències que condemnen a les entitats per aquesta manca de transparència. Aquesta tendència es va veure abruptament interrompuda quan al desembre de 2017, el Tribunal Suprem espanyol va dictar una controvertida sentència on establia que la condició d'índex oficial que ostenta l'IRPH suposava garantia suficient pels consumidors bancaris a l'hora de subscriure una hipoteca referenciada a aquest índex.

Alguns tribunals espanyols, en desacord amb aquest criteri, van elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), màxim òrgan judicial a tota la UE i encarregat de fixar la doctrina que han de seguir tots els tribunals nacionals, incloent-hi el Tribunal Suprem. Finalment, al febrer d'aquest mateix any, el TJUE es va pronunciar a favor del dret a la tutela judicial dels consumidors espanyols, recordant que els tribunals nacionals tenen l'obligació de realitzar l'esmentat control de transparència i examinar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada a un préstec hipotecari, incloent-hi la clàusula IRPH. D'ençà d'aquesta sentència, les demandes que es trobaven paralitzades als jutjats a l'espera de la sentència del TJUE s'han reactivat i ja hi ha hagut les primeres sentències favorables als clients.

Quines són les conseqüències de l'abusivitat o de la manca de transparència?

La primera de les conseqüències és que la clàusula ha de desaparèixer del contracte de préstec hipotecari, tal i com si mai hagués estar incorporada. Això significa que tenim dret a reclamar tot allò que hem pagat de més com a conseqüència, precisament, de l'IRPH, incrementat amb els interessos legals corresponents.

El TJUE indica també que el contracte, un cop suprimida la clàusula, no pot mantenir-se vigent i s'hauria de liquidar però que, en cas que aquesta opció resultés perjudicial pel consumidor, els tribunals poden decidir aplicar un altre índex legal supletori com podria ser-ho, per exemple, l'Euribor.

Per entendre-ho de forma més clara, imaginem que encara ens resta per retornar 50.000€ de la nostra hipoteca però el càlcul de les quantitats indegudament abonades pels efectes de l'IRPH indica que l'entitat ens ha de retornar 85.000€. En aquest cas, el préstec es liquidaria i l'entitat hauria de retornar encara els 35.000€ resultants de la diferència entre el deute subscrit i la quantitat a percebre.

Ara bé, si la proporció fos inversa, i el nostre deute es situés en 85.000€ mentre que la quantitat en concepte d'interessos indegudament abonats fos de 50.000€, la hipoteca hauria de reconfigurar-se de forma que no es lesionin els nostres drets i no ens veiem en l'obligació de liquidar de cop aquesta hipoteca, que quedaria reduïda a la quantitat de 35.000€ i a la qual s'hauria d'aplicar un altre índex de referència d'ara en endavant.

Es pot reclamar per totes les hipoteques amb IRPH?

Sí, es pot reclamar per totes les hipoteques que facin servir l'IRPH per calcular el tipus d'interès variable. Tot dependrà de que, efectivament, l'entitat demostri que va facilitar tota la informació per a que un consumidor mitjà, sense especial formació econòmica, estigués en disposició d'entendre que la seva decisió el podia perjudicar greument. Cosa que, insistim, no ha estat així.

També es pot reclamar per les hipoteques que ja han estat liquidades tot i que en aquests casos, cal analitzar acuradament la qüestió transcendental dels períodes de prescripció.

En alguns casos, també és possible reclamar per l'abusivitat de l'IRPH quan hi hagut suposats acords de novació del préstec amb l'entitat per substituir l'IRPH per un tipus d'interès fixe o altres mesures proposades pels bancs per mirar d'esquivar les reclamacions judicials. Aquests acords, com el propi IRPH, poden ser considerats abusius i nuls si han perjudicat els interessos d'uns consumidors que els han acceptat forçats per les circumstàncies.

A hores d'ara, una excepció a aquesta norma que permet reclamar per les hipoteques IRPH són les constituïdes per adquirir habitatges de protecció oficial. L'IRHP en aquestes hipoteques per habitatges VPO es va imposar a través d'un reglament i aquest acte no es pot impugnar. Situació evidentment injusta i contradictòria però que, a hores d'ara, no deixa marge legal a la reclamació dels consumidors afectats.

Calcula quants diners recuperar

Hem ideat una aplicació per calcular quants diners es podrien recuperar de les hipoteques referenciades a l’índex IRPH.
Clica sobre la imatge per fer el càlcul.