IRPH: l’Advocat General de la UE, a favor dels afectats/des

Defensa amb rotunditat la potestat dels tribunals nacionals per examinar la clàusula

En el seu dictamen adreçat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que l’IRPH no està exempt de l’àmbit d’aplicació de la legislació comunitària en matèria de protecció dels drets dels consumidors de productes financers.

L’Advocat General de la Unió Europea ha fet públic el contingut del seu esperat dictamen adreçat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que l’haurà de prendre en consideració -malgrat no tenir caràcter vinculant- a l’hora de dictar la seva sentència en relació a la comercialització a l’Estat espanyol d’hipoteques referenciades a l’índex IRPH.

En aquest informe, l’Advocat General es posiciona clarament a favor dels drets i garanties dels consumidors i contradiu frontalment el criteri sostingut pel Tribunal Suprem quan afirma que la condició d’índex oficial de l’IRPH l’exonera de la possibilitat d’estar sotmès a cap tipus de control de transparència per part dels tribunals. En sentit diametralment oposat, el dictamen assenyala que l’IRPH no està exempt de l’àmbit d’aplicació de la legislació comunitària en matèria de protecció dels drets dels consumidors de productes financers, incloent-hi la potestat dels tribunals per exercir un control judicial de les condicions de comercialització. Per tant, la seva incorporació als contractes de préstec hipotecari pot ser objecte de revisió judicial per comprovar que l‘entitat va facilitat tota la informació necessària als clients de tal forma que aquests comprenguessin no només la naturalesa d’aquest índex hipotecari sinó, especialment, les possibles conseqüències econòmiques negatives que podria comportar en comparació amb utilitzar altres índex de referència com ara l’Euribor.

Unes conclusions que coincideixen amb el contingut d’un contundent informe que al desembre passat, i en relació també al cas de l’IRPH, els serveis jurídics de la Comissió Europea van adreçar al TJUE indicant-los que havien d’interpretar les Directives Europees de protecció dels consumidors financers en el sentit de preservar la capacitat dels tribunals nacionals poder avaluar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada en un préstec hipotecari incloent-hi, òbviament, la clàusula IRPH.

Una esperança sòlidament fonamentada

Oscar Serrano, advocat del Col·lectiu Ronda responsable de la direcció lletrada de cinc demandes col·lectives per la comercialització irregular d’hipoteques referenciades a l’IRPH contra Caixabank, Banc Sabadell, BBVA, UCI (propietat de Banco Santander) i Bankia que, en conjunt, agrupen prop de 2000 afectats i afectades, considera que malgrat no tenir caràcter vinculant, el dictamen «representa, sens dubte, una important dosi d’esperança per a les famílies afectades per l’IRPH». L’advocat recorda que «el Tribunal de Justícia no està obligat a seguir el criteri expressat en el dictamen, però en una majoria de casos acaba fent-ho. A banda aquesta és la segona vegada que les institucions europees es pronuncien sobre la clàusula IRPH i en ambdós casos ha estat per contradir al Tribunal Suprem i reafirmar la capacitat dels tribunals per examinar si les entitats van facilitar als seus clients tota la informació necessària sobre un índex hipotecari que en el decurs del temps els ha causat un enorme perjudici econòmic. Al nostre despatx hem tingut ocasió de revisar milers de casos i fins ara, no n’hem trobat cap on la informació proporcionada complís amb les exigències de les directives comunitàries en matèria de protecció dels consumidors».

Defensa amb rotunditat la potestat dels tribunals nacionals per examinar la clàusula

L’Advocat General de la Unió Europea ha fet públic el contingut del seu esperat dictamen adreçat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que l’haurà de prendre en consideració -malgrat no tenir caràcter vinculant- a l’hora de dictar la seva sentència en relació a la comercialització a l’Estat espanyol d’hipoteques referenciades a l’índex IRPH.

En aquest informe, l’Advocat General es posiciona clarament a favor dels drets i garanties dels consumidors i contradiu frontalment el criteri sostingut pel Tribunal Suprem quan afirma que la condició d’índex oficial de l’IRPH l’exonera de la possibilitat d’estar sotmès a cap tipus de control de transparència per part dels tribunals. En sentit diametralment oposat, el dictamen assenyala que l’IRPH no està exempt de l’àmbit d’aplicació de la legislació comunitària en matèria de protecció dels drets dels consumidors de productes financers, incloent-hi la potestat dels tribunals per exercir un control judicial de les condicions de comercialització. Per tant, la seva incorporació als contractes de préstec hipotecari pot ser objecte de revisió judicial per comprovar que l‘entitat va facilitat tota la informació necessària als clients de tal forma que aquests comprenguessin no només la naturalesa d’aquest índex hipotecari sinó, especialment, les possibles conseqüències econòmiques negatives que podria comportar en comparació amb utilitzar altres índex de referència com ara l’Euribor.

Unes conclusions que coincideixen amb el contingut d’un contundent informe que al desembre passat, i en relació també al cas de l’IRPH, els serveis jurídics de la Comissió Europea van adreçar al TJUE indicant-los que havien d’interpretar les Directives Europees de protecció dels consumidors financers en el sentit de preservar la capacitat dels tribunals nacionals poder avaluar la possible abusivitat de qualsevol clàusula incorporada en un préstec hipotecari incloent-hi, òbviament, la clàusula IRPH.

Una esperança sòlidament fonamentada

Oscar Serrano, advocat del Col·lectiu Ronda responsable de la direcció lletrada de cinc demandes col·lectives per la comercialització irregular d’hipoteques referenciades a l’IRPH contra Caixabank, Banc Sabadell, BBVA, UCI (propietat de Banco Santander) i Bankia que, en conjunt, agrupen prop de 2000 afectats i afectades, considera que malgrat no tenir caràcter vinculant, el dictamen «representa, sens dubte, una important dosi d’esperança per a les famílies afectades per l’IRPH». L’advocat recorda que «el Tribunal de Justícia no està obligat a seguir el criteri expressat en el dictamen, però en una majoria de casos acaba fent-ho. A banda aquesta és la segona vegada que les institucions europees es pronuncien sobre la clàusula IRPH i en ambdós casos ha estat per contradir al Tribunal Suprem i reafirmar la capacitat dels tribunals per examinar si les entitats van facilitar als seus clients tota la informació necessària sobre un índex hipotecari que en el decurs del temps els ha causat un enorme perjudici econòmic. Al nostre despatx hem tingut ocasió de revisar milers de casos i fins ara, no n’hem trobat cap on la informació proporcionada complís amb les exigències de les directives comunitàries en matèria de protecció dels consumidors».