Com saber si la meva hipoteca està o ha estat referenciada a l’IRPH?


Arran de la sentència del TJUE que ha determinat que és possible declarar l’abusivitat de l’IRPH, són moltes les persones que s’han dirigit a nosaltres amb el dubte de si la seva hipoteca està o no referenciada a aquest índex. Us expliquem com identificar-ho.

Moltes entitats financeres van oferir als seus clients hipoteques que feien servir l’índex IRPH per calcular els interessos a aplicar en comptes de fer-ho amb el més popular Euribor. L’argument emprat per les entitats a l’hora de comercialitzar aquestes hipoteques feia referència a una major estabilitat de l’IRPH, que es presentava com un índex menys subjecte a les fluctuacions que afecten l’Euribor. Per tant, suposadament, contractar una hipoteca referenciada a l’IRPH protegia els clients front a les possibles pujades de l’Euribor que haguessin pogut encarir les quotes mensuals.

Aquesta informació, però, no era ni exacte ni ajustada a la realitat. Les entitats no van informar que l’IRPH podia mostrar-se més estable, però ho feia sempre situant-se per sobre de l’Euribor i sense veure’s afectat per les baixades que als darrers anys ha experiment aquest darrer i que l’han mantingut en nivells històricament baixos. Fins a cert punt, es podria dir que les hipoteques IRPH han tingut el mateix efecte protector respecte els interessos de les entitats financeres que la clàusula sòl, encarint injustificadament més d’un milió d’hipoteques.

La substitució de l’IRPH, un procés ple d’ombres

L’any 2013, el Govern espanyol espanyol es va veure obligat a derogar l’IRPH-Caixes i l’IRPH-Bancs, dues de les tres modalitats d’IRPH que existien en aquell moment, deixant com a única modalitat vigent l’anomenat IRPH-Entitats. Aquesta decisió venia imposada per les autoritats europees que van instar la derogació d’aquests IRPH en considerar que es tractaven d’índex opacs i susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats financeres.

La solució aportada en aquell moment, però, no va ser en absolut satisfactòria pels afectats. Moltes de les hipoteques referenciades a l’IRPH Caixes o Bancs van passar a referenciar-se automàticament a l’IRPH-Entitats, sense que això comportés cap tipus de millora per a la seva situació. En d’altres casos, quan aquesta primera opció no es contemplava explícitament, es va transformar el tipus d’interès variable originalment subscrit per un tipus d’interès fix equivalent al valor del darrer IRPH registrat abans de la derogació. O el que és el mateix, un greuge encara pitjor, doncs aquestes hipoteques van quedar lligades a un interès molt elevat i sense possibilitat de variacions a la baixa.

En ambdós casos, i tal i com avala la recent sentència del TJUE, les persones que van subscriure una hipoteca referenciada a l’IRPH, sigui quina sigui la seva situació a partir de 2013, tenen dret a instar la revisió judicial de la transparència de la clàusula originalment incorporada i reclamar la seva nul·litat si la informació rebuda era insuficient per entendre les conseqüències econòmiques d’optar per una hipoteca IRPH.

Una pregunta molt freqüent: la meva hipoteca té IRPH?

Aquest és un interrogant que ens han plantejat de forma habitual moltes de les persones que han passat pel nostre despatx en comprovar que, al contrari del que succeïa amb les hipoteques d’amics i coneguts, els seus pagaments mensuals mai no s’abaratien. I no és una pregunta estranya. La realitat és que no és del tot senzill identificar l’índex IRPH en el redactat de la clàusula que determina el sistema de càlcul dels interessos. Però existeixen alguns trucs que faciliten aquesta identificació:

  • Clàusula 3 o 3 bis de la hipoteca

A les escriptures de préstec hipotecari, la clàusula de revisió del tipus d’interès variable, allà on ha de constar que el mètode de càlcul és l’índex IRPH, acostuma a ser en una immensa majoria de casos la 3 o la 3 bis. Llegiu amb atenció aquesta clàusula, tot i que ja us advertim que no veureu per enlloc l’acrònim IRPH. En comptes d’això, el que trobareu és un redactat que, amb algunes variacions en funció de l’entitat emissora, dirà quelcom semblant a «tipus mig dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys, per a l’adquisició d’habitatge lliure, concedit pel conjunt de caixes d’estalvi [o ‘bancs’, segons el cas]».

Si us trobeu amb un redactat com aquest o molt similar, podeu tenir la certesa que la vostra hipoteca es va referenciar en el seu moment a l’IRPH.

  • Interès invariable i superior al 3%

Si no detecteu aquest redactat però comproveu, revisant els vostres darrers rebuts del préstec hipotecari, que durant els darrers anys l’interès que se us ha aplicat ha estat sempre el mateix i superior al 3%, malgrat la vostra hipoteca es va contractar amb un tipus d’interès variable, existeixen dues possibilitats:

 1) La hipoteca no es va referenciar a l’IRPH però se us està aplicant una clàusula sòl que us impedeix beneficiar-vos dels descensos de l’Euribor

 2) La hipoteca es va referenciar a l’IRPH però, a partir de 2013, va passar a estar configurada com si fos amb un tipus d’interès fix equivalent al darrer valor del vostre IRPH abans de la derogació. Això va succeir, per exemple, amb la majoria d’hipoteques IRPH que va comercialitzar La Caixa, actual Caixabank.

En ambdós casos, teniu la possibilitat de reclamar per la manca de transparència i l’abusivitat, bé sigui la de la clàusula sòl o la del propi IRPH.

Moltes entitats financeres van oferir als seus clients hipoteques que feien servir l’índex IRPH per calcular els interessos a aplicar en comptes de fer-ho amb el més popular Euribor. L’argument emprat per les entitats a l’hora de comercialitzar aquestes hipoteques feia referència a una major estabilitat de l’IRPH, que es presentava com un índex menys subjecte a les fluctuacions que afecten l’Euribor. Per tant, suposadament, contractar una hipoteca referenciada a l’IRPH protegia els clients front a les possibles pujades de l’Euribor que haguessin pogut encarir les quotes mensuals.

Aquesta informació, però, no era ni exacte ni ajustada a la realitat. Les entitats no van informar que l’IRPH podia mostrar-se més estable, però ho feia sempre situant-se per sobre de l’Euribor i sense veure’s afectat per les baixades que als darrers anys ha experiment aquest darrer i que l’han mantingut en nivells històricament baixos. Fins a cert punt, es podria dir que les hipoteques IRPH han tingut el mateix efecte protector respecte els interessos de les entitats financeres que la clàusula sòl, encarint injustificadament més d’un milió d’hipoteques.

La substitució de l’IRPH, un procés ple d’ombres

L’any 2013, el Govern espanyol espanyol es va veure obligat a derogar l’IRPH-Caixes i l’IRPH-Bancs, dues de les tres modalitats d’IRPH que existien en aquell moment, deixant com a única modalitat vigent l’anomenat IRPH-Entitats. Aquesta decisió venia imposada per les autoritats europees que van instar la derogació d’aquests IRPH en considerar que es tractaven d’índex opacs i susceptibles de manipulació per part de les pròpies entitats financeres.

La solució aportada en aquell moment, però, no va ser en absolut satisfactòria pels afectats. Moltes de les hipoteques referenciades a l’IRPH Caixes o Bancs van passar a referenciar-se automàticament a l’IRPH-Entitats, sense que això comportés cap tipus de millora per a la seva situació. En d’altres casos, quan aquesta primera opció no es contemplava explícitament, es va transformar el tipus d’interès variable originalment subscrit per un tipus d’interès fix equivalent al valor del darrer IRPH registrat abans de la derogació. O el que és el mateix, un greuge encara pitjor, doncs aquestes hipoteques van quedar lligades a un interès molt elevat i sense possibilitat de variacions a la baixa.

En ambdós casos, i tal i com avala la recent sentència del TJUE, les persones que van subscriure una hipoteca referenciada a l’IRPH, sigui quina sigui la seva situació a partir de 2013, tenen dret a instar la revisió judicial de la transparència de la clàusula originalment incorporada i reclamar la seva nul·litat si la informació rebuda era insuficient per entendre les conseqüències econòmiques d’optar per una hipoteca IRPH.

Una pregunta molt freqüent: la meva hipoteca té IRPH?

Aquest és un interrogant que ens han plantejat de forma habitual moltes de les persones que han passat pel nostre despatx en comprovar que, al contrari del que succeïa amb les hipoteques d’amics i coneguts, els seus pagaments mensuals mai no s’abaratien. I no és una pregunta estranya. La realitat és que no és del tot senzill identificar l’índex IRPH en el redactat de la clàusula que determina el sistema de càlcul dels interessos. Però existeixen alguns trucs que faciliten aquesta identificació:

  • Clàusula 3 o 3 bis de la hipoteca

A les escriptures de préstec hipotecari, la clàusula de revisió del tipus d’interès variable, allà on ha de constar que el mètode de càlcul és l’índex IRPH, acostuma a ser en una immensa majoria de casos la 3 o la 3 bis. Llegiu amb atenció aquesta clàusula, tot i que ja us advertim que no veureu per enlloc l’acrònim IRPH. En comptes d’això, el que trobareu és un redactat que, amb algunes variacions en funció de l’entitat emissora, dirà quelcom semblant a «tipus mig dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys, per a l’adquisició d’habitatge lliure, concedit pel conjunt de caixes d’estalvi [o ‘bancs’, segons el cas]».

Si us trobeu amb un redactat com aquest o molt similar, podeu tenir la certesa que la vostra hipoteca es va referenciar en el seu moment a l’IRPH.

  • Interès invariable i superior al 3%

Si no detecteu aquest redactat però comproveu, revisant els vostres darrers rebuts del préstec hipotecari, que durant els darrers anys l’interès que se us ha aplicat ha estat sempre el mateix i superior al 3%, malgrat la vostra hipoteca es va contractar amb un tipus d’interès variable, existeixen dues possibilitats:

 1) La hipoteca no es va referenciar a l’IRPH però se us està aplicant una clàusula sòl que us impedeix beneficiar-vos dels descensos de l’Euribor

 2) La hipoteca es va referenciar a l’IRPH però, a partir de 2013, va passar a estar configurada com si fos amb un tipus d’interès fix equivalent al darrer valor del vostre IRPH abans de la derogació. Això va succeir, per exemple, amb la majoria d’hipoteques IRPH que va comercialitzar La Caixa, actual Caixabank.

En ambdós casos, teniu la possibilitat de reclamar per la manca de transparència i l’abusivitat, bé sigui la de la clàusula sòl o la del propi IRPH.