Discriminació

Ajuntament de Cunit

El TSJC considera, a instàncies del Col·lectiu Ronda, que existeix una “sospita raonable” de “discriminació envers persones amb activitat política o sindical” en l'acomiadament de 6 treballadors/es de l'Ajuntament de Cunit vinculats a PSC i UGT i obliga a la seva readmissió. 

“L'Ajuntament no ha provat en absolut una justificació raonable que expliqui per quin motiu s'han amortitzat els llocs de treball de persones que tenien un significatiu protagonisme polític o sindical”. Amb aquesta contundència s'ha expressat la sala Social del TSJC abans de decretar la nul·litat dels sis acomiadaments esmentats i condemnar el Consistori cunitenc, constituït actualment per una coalició de govern conformada per CiU (majoritari i en possessió de l'alcaldia) amb el suport d'ERC IC-V.

Aquesta sentència estima el recurs presentat contra una primera sentència del Jutjat Social 1 de Tarragona que va estimar els arguments de l'Ajuntament en defensa de les amortitzacions del referits llocs de treball.

Sanejament dels comptes municipals
Els acomiadaments d'aquest grup de treballadors es van fer efectius el passat 19 d'abril de 2012 en el marc d'un procés de sanejament dels comptes municipals que va incloure l'amortització de 36 llocs de treball dels quals 8 corresponien a places que romanien sense ocupar. El Consistori va argüir raons de necessitat econòmica i de millora organitzativa i en la gestió per amortitzar aquestes places, al mateix temps que anunciava l'aplicació d'un criteri d'antiguitat en base al qual es donaria prioritat en el manteniment de l'ocupació als treballadors interins amb més experiència.
El TSJC, però, considera que l'Ajuntament no ha estat capaç de dissipar el dubte raonable sobre una possible motivació política i guiada per la voluntat de represaliar treballadors afins a l'oposició municipal a l'hora de seleccionar els llocs de treball que calia amortitzar. Així, recorda que “correspon al govern [municipal] demostrar de forma raonada, objectiva i suficientment provada que la decisió d'amortitzar aquests llocs de treball es va prendre per consideracions neutres allunyades del tracte discriminatori que aparenta”. Anant més enllà, destaca que “qualsevol observador neutral pot veure que la decisió de l'Ajuntament té l'aparença d'una acció dirigida contra els treballadors que tenen vinculació amb idees polítiques o sindicals adverses a les dels partits que donen suport a l'equip de govern municipal

Indicis de discriminació
En la seva resolució, el TSJC fa constar dades que donen l'aparença de discriminació que denuncia com ara, per exemple, que dels 176 treballadors de l'Ajuntament en el moment de formalitzar-se els acomiadaments, només 9 eren afiliats a la UGT, dels quals 6 es van veure afectats per la desaparició dels seus llocs de treball.
Tanmateix, la sentència també fa constar que malgrat l'Ajuntament s'havia compromès a aplicar l'esmentat criteri d'antiguitat que donava prioritat en el manteniment del lloc de treball als interins que portaven més temps vinculats al Consistori, només en un cas es va presentar documentació que testimoniava l'aplicació efectiva d'aquest criteri. Precisament, aquest cas és l'únic que ha quedat fora de l'abast de la sentència en considerar el TSJC que el seu acomiadament -a diferència dels 6 restants- sí estava argumentat seguint uns criteris de raonabilitat econòmica i organitzativa que no estan presents en les amortitzacions dels llocs de treball de les persones afiliades a la UGT i el PSC.

Càrrega mediàtica
l'Ajuntament de Cunit s'ha mostrat contrariat per aquesta sentència, incorrent en comportaments de molt difícil justificació. Responsables municipals van convocar a la resta de treballadors del Consistori per donar a conèixer la sentència insinuant que la despesa que suposa la readmissió dels acomiadats obligaria l'Ajuntament a practicar noves retallades salarials a la plantilla municipal. Argument aquest -el de les retallades pressupostàries- que també s'ha traslladat a les associacions de veïns del poble.
Diversos mitjans de comunicació locals i de l'àrea de Tarragona també s'han fet ressò de les opinions de diferents membres de l'equip de govern on s'insinua -o s'afirma de forma explícita- la suposada manca d'aptituds de les persones afectades o l'existència de tractes de favor en la seva contractació per part de l'anterior govern municipal. Fets que en cap cas han estat provats i que constitueixen un indigest i vergonyós exercici de demagògia.

Ajuntament de Cunit

“L'Ajuntament no ha provat en absolut una justificació raonable que expliqui per quin motiu s'han amortitzat els llocs de treball de persones que tenien un significatiu protagonisme polític o sindical”. Amb aquesta contundència s'ha expressat la sala Social del TSJC abans de decretar la nul·litat dels sis acomiadaments esmentats i condemnar el Consistori cunitenc, constituït actualment per una coalició de govern conformada per CiU (majoritari i en possessió de l'alcaldia) amb el suport d'ERC IC-V.

Aquesta sentència estima el recurs presentat contra una primera sentència del Jutjat Social 1 de Tarragona que va estimar els arguments de l'Ajuntament en defensa de les amortitzacions del referits llocs de treball.

Sanejament dels comptes municipals
Els acomiadaments d'aquest grup de treballadors es van fer efectius el passat 19 d'abril de 2012 en el marc d'un procés de sanejament dels comptes municipals que va incloure l'amortització de 36 llocs de treball dels quals 8 corresponien a places que romanien sense ocupar. El Consistori va argüir raons de necessitat econòmica i de millora organitzativa i en la gestió per amortitzar aquestes places, al mateix temps que anunciava l'aplicació d'un criteri d'antiguitat en base al qual es donaria prioritat en el manteniment de l'ocupació als treballadors interins amb més experiència.
El TSJC, però, considera que l'Ajuntament no ha estat capaç de dissipar el dubte raonable sobre una possible motivació política i guiada per la voluntat de represaliar treballadors afins a l'oposició municipal a l'hora de seleccionar els llocs de treball que calia amortitzar. Així, recorda que “correspon al govern [municipal] demostrar de forma raonada, objectiva i suficientment provada que la decisió d'amortitzar aquests llocs de treball es va prendre per consideracions neutres allunyades del tracte discriminatori que aparenta”. Anant més enllà, destaca que “qualsevol observador neutral pot veure que la decisió de l'Ajuntament té l'aparença d'una acció dirigida contra els treballadors que tenen vinculació amb idees polítiques o sindicals adverses a les dels partits que donen suport a l'equip de govern municipal

Indicis de discriminació
En la seva resolució, el TSJC fa constar dades que donen l'aparença de discriminació que denuncia com ara, per exemple, que dels 176 treballadors de l'Ajuntament en el moment de formalitzar-se els acomiadaments, només 9 eren afiliats a la UGT, dels quals 6 es van veure afectats per la desaparició dels seus llocs de treball.
Tanmateix, la sentència també fa constar que malgrat l'Ajuntament s'havia compromès a aplicar l'esmentat criteri d'antiguitat que donava prioritat en el manteniment del lloc de treball als interins que portaven més temps vinculats al Consistori, només en un cas es va presentar documentació que testimoniava l'aplicació efectiva d'aquest criteri. Precisament, aquest cas és l'únic que ha quedat fora de l'abast de la sentència en considerar el TSJC que el seu acomiadament -a diferència dels 6 restants- sí estava argumentat seguint uns criteris de raonabilitat econòmica i organitzativa que no estan presents en les amortitzacions dels llocs de treball de les persones afiliades a la UGT i el PSC.

Càrrega mediàtica
l'Ajuntament de Cunit s'ha mostrat contrariat per aquesta sentència, incorrent en comportaments de molt difícil justificació. Responsables municipals van convocar a la resta de treballadors del Consistori per donar a conèixer la sentència insinuant que la despesa que suposa la readmissió dels acomiadats obligaria l'Ajuntament a practicar noves retallades salarials a la plantilla municipal. Argument aquest -el de les retallades pressupostàries- que també s'ha traslladat a les associacions de veïns del poble.
Diversos mitjans de comunicació locals i de l'àrea de Tarragona també s'han fet ressò de les opinions de diferents membres de l'equip de govern on s'insinua -o s'afirma de forma explícita- la suposada manca d'aptituds de les persones afectades o l'existència de tractes de favor en la seva contractació per part de l'anterior govern municipal. Fets que en cap cas han estat provats i que constitueixen un indigest i vergonyós exercici de demagògia.