Demanda col·lectiva per la nul·litat de clàusules abusives als contractes de lloguer d’Inmocriteria


«El tracte inhumà i despectiu que rebem de La Caixa vulnera la nostra dignitat i els nostres drets». Així de contundent s’ha expressat Asun García, una de les llogateres afectades pels contractes de lloguer d’una promoció a El Vendrell d'Inmocriteria, immobiliària pertanyent a CaixaBank. Les declaracions les feia en el marc de la roda de premsa celebrada el 22 de maig de 2024 on El Sindicat de Llogateres i Col·lectiu Ronda han fet pública la interposició de la primera demanda col·lectiva de cessació que es posa a l’Estat espanyol des d’un sindicat de llogateres en qualitat d’associació de persones  consumidores.

L’objectiu és aconseguir la nul·litat de 16 clàusules abusives incorporades als contractes de lloguer d’Inmocriteria, que afecten 2.000 habitatges de 37 promocions arreu de Catalunya. Si la demanda prospera tindria efectes sobre tots els contractes signats amb aquesta immobiliària i prohibiria la incorporació de les clàusules impugnades als contractes de futur.

«La Caixa ens imposa unes clàusules abusives de lloguer que no ens podem permetre i en uns habitatges on les condicions són lamentables» afegia l’afectada, tot explicant la lluita que de fa temps duen a terme de manera organitzada. I és que la demanda arriba després de dos anys i mig en què centenars de llogateres d’habitatges de protecció oficial impulsades entre l’any 2002 i el 2012 per l’Obra Social La Caixa s’hagin organitzat amb el Sindicat per denunciar les expulsions indiscriminades i pràctiques abusives de forma reiterada a famílies d’una quarantena de promocions d’arreu Catalunya. Entre aquestes, s’hi troba l’aplicació d’un conjunt de clàusules abusives que s’incorporen sistemàticament a tots els contractes de lloguer d’Inmocriteria Arrendamientos III SLU, qui és propietària de 37 de les 40 promocions d’Obra Social des de la seva dissolució.

Possible nul·litat de 16 clàusules per a tots els contractes de futur

L’advocada de Col·lectiu Ronda, Montse Serrano, per la seva part, ha explicat que la demanda inclou la petició de cessació de 16 clàusules que es consideren abusives entres les quals hi ha la clàusula penal (que obliga al llogater a pagar una penalització si rescindeix el contracte abans que acabi), l’obligació de pagament de totes les reparacions i de pagar la quota de l’assegurança d’impagament contractada per la propietat o la possibilitat de cobrar retroactivament les actualitzacions de la renda.  «Malgrat les clàusules han estat signades cal trencar amb un paradigma fals, i és que aquestes no són vàlides des del moment en què no han estat negociades individualment, sinó imposades i amb unes condicions que provoquen un fort desequilibri contra la persona consumidora, tal com estableix la normativa de consumidores», ha explicat Serrano.

L’acció de cessació ha de permetre no només la nul·litat de les clàusules abusives sinó també la no inclusió en cap altre contracte de futur d’Inmocriteria, ja que precisament es basa en demanar a la part demandada que “cessi” en l’ús de les seves condicions i que per tant tingui efectes en totes les persones que puguin tenir contractes de lloguer de la immobiliària. Igualment, poden ser suprimides en contractes d’altres empreses ja que la sentència, en cas que fos favorable, quedaria inscrita al registre de Condicions Generals de Contractació, marcant un precedent.

La lluita constant del sindicalisme llogater contra l’abusivitat dels lloguers i les expulsions

En aquesta petició de cessació el Sindicat de Llogateres actua en la seva legítima condició com associació de persones consumidores i en representació de totes les persones afectades que en formen part, entenent que entre les seves finalitats hi ha l’assessorament i acompanyament jurídic per a la defensa dels drets de les persones llogateres. Aquesta demanda es fa de manera col·lectiva i permet agrupar l’acció judicial i una sentència favorable beneficiaria qualsevol persona llogatera que pugui acreditar que té aquestes clàusules abusives en els seus contractes de lloguer. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, ha explicat que, en aquest cas, la demanda té un component de rellevància afegida que és que «estem parlant d’habitatge que ha estat construït com a habitatge de lloguer social i del qual, en canvi, la gent n’és expulsada». I ha recalcat que encara que aquest sigui un cas «difícil», ja que «ens enfrontem a La Caixa, entitat financera que fa caure governs, manipula i condiciona polítics i és qui té més pisos a Catalunya, creiem amb la força de l’organització». I és que fa un any un jutjtat de Barcelona ja els va donar la raó en la demanda contra els fons voltor de Lazora presentada també conjuntament amb Col·lectiu Ronda. Arcarazo ha conclòs: “Allò que les institucions no fan, parar-li els peus a un gegant, ho fa la gent organitzada, treballant colze a colze”.

De la defensa de 2.000 llars al canvi de model d’habitatge de protecció oficial

A través de la campanya #DestapemLaCaixa, el sindicat de Llogateres, juntament amb les llogateres afectades per CaixaBank van publicar l'informe "Habitatge de Desprotecció Oficial: el cas de La Caixa", i van denunciar el model fallit d'habitatge de protecció oficial a Catalunya.

Des del Sindicat s’ha analitzat quin ha estat el finançament públic, quins han estat els beneficis que han obtingut les promotores privades i perquè i com s'han donat aquests processos de desqualificació massiva que no només deixen un parc d’habitatge ridícul sinó que a més, desprotegeixen les milers de llogateres que hi viuen i s’ha elaborat una proposta per  fomentar l’habitatge de protecció oficial a Catalunya.

Enllaç a pdf 16 clàusules abusives i la seva impugnació

L’objectiu és aconseguir la nul·litat de 16 clàusules abusives incorporades als contractes de lloguer d’Inmocriteria, que afecten 2.000 habitatges de 37 promocions arreu de Catalunya. Si la demanda prospera tindria efectes sobre tots els contractes signats amb aquesta immobiliària i prohibiria la incorporació de les clàusules impugnades als contractes de futur.

«La Caixa ens imposa unes clàusules abusives de lloguer que no ens podem permetre i en uns habitatges on les condicions són lamentables» afegia l’afectada, tot explicant la lluita que de fa temps duen a terme de manera organitzada. I és que la demanda arriba després de dos anys i mig en què centenars de llogateres d’habitatges de protecció oficial impulsades entre l’any 2002 i el 2012 per l’Obra Social La Caixa s’hagin organitzat amb el Sindicat per denunciar les expulsions indiscriminades i pràctiques abusives de forma reiterada a famílies d’una quarantena de promocions d’arreu Catalunya. Entre aquestes, s’hi troba l’aplicació d’un conjunt de clàusules abusives que s’incorporen sistemàticament a tots els contractes de lloguer d’Inmocriteria Arrendamientos III SLU, qui és propietària de 37 de les 40 promocions d’Obra Social des de la seva dissolució.

Possible nul·litat de 16 clàusules per a tots els contractes de futur

L’advocada de Col·lectiu Ronda, Montse Serrano, per la seva part, ha explicat que la demanda inclou la petició de cessació de 16 clàusules que es consideren abusives entres les quals hi ha la clàusula penal (que obliga al llogater a pagar una penalització si rescindeix el contracte abans que acabi), l’obligació de pagament de totes les reparacions i de pagar la quota de l’assegurança d’impagament contractada per la propietat o la possibilitat de cobrar retroactivament les actualitzacions de la renda.  «Malgrat les clàusules han estat signades cal trencar amb un paradigma fals, i és que aquestes no són vàlides des del moment en què no han estat negociades individualment, sinó imposades i amb unes condicions que provoquen un fort desequilibri contra la persona consumidora, tal com estableix la normativa de consumidores», ha explicat Serrano.

L’acció de cessació ha de permetre no només la nul·litat de les clàusules abusives sinó també la no inclusió en cap altre contracte de futur d’Inmocriteria, ja que precisament es basa en demanar a la part demandada que “cessi” en l’ús de les seves condicions i que per tant tingui efectes en totes les persones que puguin tenir contractes de lloguer de la immobiliària. Igualment, poden ser suprimides en contractes d’altres empreses ja que la sentència, en cas que fos favorable, quedaria inscrita al registre de Condicions Generals de Contractació, marcant un precedent.

La lluita constant del sindicalisme llogater contra l’abusivitat dels lloguers i les expulsions

En aquesta petició de cessació el Sindicat de Llogateres actua en la seva legítima condició com associació de persones consumidores i en representació de totes les persones afectades que en formen part, entenent que entre les seves finalitats hi ha l’assessorament i acompanyament jurídic per a la defensa dels drets de les persones llogateres. Aquesta demanda es fa de manera col·lectiva i permet agrupar l’acció judicial i una sentència favorable beneficiaria qualsevol persona llogatera que pugui acreditar que té aquestes clàusules abusives en els seus contractes de lloguer. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, ha explicat que, en aquest cas, la demanda té un component de rellevància afegida que és que «estem parlant d’habitatge que ha estat construït com a habitatge de lloguer social i del qual, en canvi, la gent n’és expulsada». I ha recalcat que encara que aquest sigui un cas «difícil», ja que «ens enfrontem a La Caixa, entitat financera que fa caure governs, manipula i condiciona polítics i és qui té més pisos a Catalunya, creiem amb la força de l’organització». I és que fa un any un jutjtat de Barcelona ja els va donar la raó en la demanda contra els fons voltor de Lazora presentada també conjuntament amb Col·lectiu Ronda. Arcarazo ha conclòs: “Allò que les institucions no fan, parar-li els peus a un gegant, ho fa la gent organitzada, treballant colze a colze”.

De la defensa de 2.000 llars al canvi de model d’habitatge de protecció oficial

A través de la campanya #DestapemLaCaixa, el sindicat de Llogateres, juntament amb les llogateres afectades per CaixaBank van publicar l'informe "Habitatge de Desprotecció Oficial: el cas de La Caixa", i van denunciar el model fallit d'habitatge de protecció oficial a Catalunya.

Des del Sindicat s’ha analitzat quin ha estat el finançament públic, quins han estat els beneficis que han obtingut les promotores privades i perquè i com s'han donat aquests processos de desqualificació massiva que no només deixen un parc d’habitatge ridícul sinó que a més, desprotegeixen les milers de llogateres que hi viuen i s’ha elaborat una proposta per  fomentar l’habitatge de protecció oficial a Catalunya.

Enllaç a pdf 16 clàusules abusives i la seva impugnació