Acciona a Nissan: acord de la majoria de la plantilla


440 treballadors i treballadores d’Acciona Facility Services i Acciona Multiservicios a Nissan han signat la seva adhesió a l’acord assolit entre l’empresa i les seccions sindicals d’UGT, CSIF i USOC, les dues darreres assessorades per Col·lectiu Ronda, per tal de posar punti final al conflicte iniciat amb l’acomiadament de tota la plantilla el passat mes d’agost.

L’acord satisfà les principals exigències de la plantilla, amb el compromís de participar en el procés de reindustrialització i optar als llocs de treball que es pugin generar entre els operadors logístics amb l’arribada d’un nou inversor, la creació d’un fons per finançar un pla específic de formació i indemnitzacions de com a mínim 50 dies de salari per any treballat sense topalls per antiguitat.
Acciona condicionava la validesa, vigència i aplicabilitat de l’acord al fet que almenys un 80% de la plantilla el subscrivís.
..............................................................

El conflicte que enfronta la plantilla d’Acciona Facility Services amb la seva empresa i la multinacional japonesa Nissan arran de l’expedient d’acomiadament col·lectiu executat sense acord per l’operador logístic el passat mes d’agost podria haver entrat en vies de resolució. Davant la judicialització del conflicte, l’empresa va instar les diferents seccions sindicals representades al comitè a prosseguir amb un procés negociador a la cerca de solucions adients per a les reclamacions de la plantilla. És en aquest marc que les seccions sindicals d’UGTCSIF i USOC, les dues darreres assessorades per Col·lectiu Ronda, han assolit un acord amb Acciona que l’empresa vinculava, per tal de considerar-lo vàlid, a que fos rubricat i subscrit per un percentatge de la plantilla d’almenys el 80%, tal i com ha succeït amb la signatura per part de 440 dels treballadors i treballadores acomiadades el passat mes d’agost.

El compromís adquirit per Acciona contempla la pràctica totalitat de les reivindicacions traslladades per les seccions sindicals que van participar a les negociacions. Entre les condicions acordades està la participació de la plantilla d’Acciona Facility Services en el procés per a la futura reindustrialització de la planta de Nissan amb l’opció d’ocupar els llocs de treball que es puguin generar entre els operadors logístics i la creació d’un fons de formació específic dotat amb 100.000 euros de pressupost. Pel que fa al capítol indemnitzatori, l’acord preveu una indemnització de 50 dies de salari per any treballat sense topalls en funció de l’antiguitat per a les persones que acceptin voluntàriament un nou lloc de treball amb garanties d’estabilitat derivat del procés de reindustrialització. En cas que finalitzat 2021 no hagi aparegut aquesta opció laboral o que la persona no l’hagi considerat adient, als 50 dies d’indemnització per any treballat se li sumarà una quantitat lineal de 300 euros per any d’antiguitat. D’altra banda, els integrants de la plantilla que no vulguin optar a un d’aquests llocs de treball percebran de forma immediata una indemnització de 52 dies de salari per any treballat, també sense topalls per antiguitat, però sense el pagament lineals abans esmentat.

Un acord satisfactori

Josep Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda, que ha assessorat des de l’inici del conflicte a bona part de la plantilla, considera que els termes acordats amb Acciona són «satisfactoris des del punt de vista de garantir el dret d’aquesta plantilla a participar de la futura reindustrialització de Nissan i blindar unes condicions de sortida dignes per a totes les persones que no puguin mantenir el seu lloc de treball, tal i com vam demanar des del principi i com sempre hem defensat que era just». En aquest sentit, l’advocat recorda que «creiem, i sempre ho hem dit així, que és factible aconseguir la nul·litat de l’acomiadament col·lectiu, però en la present situació, amb el trencament del contracte que unia Acciona amb Nissan, això no garanteix ni majors indemnitzacions ni, sobretot, la possibilitat de mantenir un lloc de treball, que és la principal motivació que ens ha mantingut oberts al diàleg i a la negociació. Així ho hem traslladat a la plantilla que és qui, amb les seves adhesions, ha pres la decisió final sobre la proposta d’acord. El parer dels treballadors i les treballadores d’Acciona, protagonistes i víctimes d’aquest conflicte, és el que cal respectar i valorar».

El camí a seguir per donar solució a la resta de subcontractes

«Més enllà de les condicions econòmiques -prossegueix l’advocat de Col·lectiu Ronda- la principal fita de l’acord és aconseguir estar presents en la taula de reindustrialització. I aquest és el camí que s’ha de seguir amb la resta de subcontractes que actualment operen a Nissan fent tasques de logística, manteniment o serveis. Aquestes persones requereixen de solucions i que es parli del seu futur. Les plantilles d’empreses com ISS, dedicada a la neteja, o Tecnove, que gestiona els menjadors i el servei de restauració col·lectiva, han de poder participar del procés de reindustrialització i conservar els seus llocs de treball si amb l’arribada d’un nou inversor es mantenen les necessitats d’aquestes funcions. D’això cal seguir parlant, be sigui en el marc de l’actual taula de reindustrialització o creant una d’específica per abordar la situació de les subcontractes».

Actuació davant el TSJC

A partir d’ara, amb l’acord acceptat per part d’Acciona i de les seccions sindicals que l’han assolit, tant l’empresa com els representants dels treballadors s’emplaçaran a principis del mes de gener per presentar i validar els termes pactats davant el TSJC, abans de la celebració prevista pel proper 26 de gener del judici on s’han de resoldre les diferents demandes d’impugnació de l’acomiadament col·lectiu del passat mes d’agost.

L’acord satisfà les principals exigències de la plantilla, amb el compromís de participar en el procés de reindustrialització i optar als llocs de treball que es pugin generar entre els operadors logístics amb l’arribada d’un nou inversor, la creació d’un fons per finançar un pla específic de formació i indemnitzacions de com a mínim 50 dies de salari per any treballat sense topalls per antiguitat.
Acciona condicionava la validesa, vigència i aplicabilitat de l’acord al fet que almenys un 80% de la plantilla el subscrivís.
..............................................................

El conflicte que enfronta la plantilla d’Acciona Facility Services amb la seva empresa i la multinacional japonesa Nissan arran de l’expedient d’acomiadament col·lectiu executat sense acord per l’operador logístic el passat mes d’agost podria haver entrat en vies de resolució. Davant la judicialització del conflicte, l’empresa va instar les diferents seccions sindicals representades al comitè a prosseguir amb un procés negociador a la cerca de solucions adients per a les reclamacions de la plantilla. És en aquest marc que les seccions sindicals d’UGTCSIF i USOC, les dues darreres assessorades per Col·lectiu Ronda, han assolit un acord amb Acciona que l’empresa vinculava, per tal de considerar-lo vàlid, a que fos rubricat i subscrit per un percentatge de la plantilla d’almenys el 80%, tal i com ha succeït amb la signatura per part de 440 dels treballadors i treballadores acomiadades el passat mes d’agost.

El compromís adquirit per Acciona contempla la pràctica totalitat de les reivindicacions traslladades per les seccions sindicals que van participar a les negociacions. Entre les condicions acordades està la participació de la plantilla d’Acciona Facility Services en el procés per a la futura reindustrialització de la planta de Nissan amb l’opció d’ocupar els llocs de treball que es puguin generar entre els operadors logístics i la creació d’un fons de formació específic dotat amb 100.000 euros de pressupost. Pel que fa al capítol indemnitzatori, l’acord preveu una indemnització de 50 dies de salari per any treballat sense topalls en funció de l’antiguitat per a les persones que acceptin voluntàriament un nou lloc de treball amb garanties d’estabilitat derivat del procés de reindustrialització. En cas que finalitzat 2021 no hagi aparegut aquesta opció laboral o que la persona no l’hagi considerat adient, als 50 dies d’indemnització per any treballat se li sumarà una quantitat lineal de 300 euros per any d’antiguitat. D’altra banda, els integrants de la plantilla que no vulguin optar a un d’aquests llocs de treball percebran de forma immediata una indemnització de 52 dies de salari per any treballat, també sense topalls per antiguitat, però sense el pagament lineals abans esmentat.

Un acord satisfactori

Josep Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda, que ha assessorat des de l’inici del conflicte a bona part de la plantilla, considera que els termes acordats amb Acciona són «satisfactoris des del punt de vista de garantir el dret d’aquesta plantilla a participar de la futura reindustrialització de Nissan i blindar unes condicions de sortida dignes per a totes les persones que no puguin mantenir el seu lloc de treball, tal i com vam demanar des del principi i com sempre hem defensat que era just». En aquest sentit, l’advocat recorda que «creiem, i sempre ho hem dit així, que és factible aconseguir la nul·litat de l’acomiadament col·lectiu, però en la present situació, amb el trencament del contracte que unia Acciona amb Nissan, això no garanteix ni majors indemnitzacions ni, sobretot, la possibilitat de mantenir un lloc de treball, que és la principal motivació que ens ha mantingut oberts al diàleg i a la negociació. Així ho hem traslladat a la plantilla que és qui, amb les seves adhesions, ha pres la decisió final sobre la proposta d’acord. El parer dels treballadors i les treballadores d’Acciona, protagonistes i víctimes d’aquest conflicte, és el que cal respectar i valorar».

El camí a seguir per donar solució a la resta de subcontractes

«Més enllà de les condicions econòmiques -prossegueix l’advocat de Col·lectiu Ronda- la principal fita de l’acord és aconseguir estar presents en la taula de reindustrialització. I aquest és el camí que s’ha de seguir amb la resta de subcontractes que actualment operen a Nissan fent tasques de logística, manteniment o serveis. Aquestes persones requereixen de solucions i que es parli del seu futur. Les plantilles d’empreses com ISS, dedicada a la neteja, o Tecnove, que gestiona els menjadors i el servei de restauració col·lectiva, han de poder participar del procés de reindustrialització i conservar els seus llocs de treball si amb l’arribada d’un nou inversor es mantenen les necessitats d’aquestes funcions. D’això cal seguir parlant, be sigui en el marc de l’actual taula de reindustrialització o creant una d’específica per abordar la situació de les subcontractes».

Actuació davant el TSJC

A partir d’ara, amb l’acord acceptat per part d’Acciona i de les seccions sindicals que l’han assolit, tant l’empresa com els representants dels treballadors s’emplaçaran a principis del mes de gener per presentar i validar els termes pactats davant el TSJC, abans de la celebració prevista pel proper 26 de gener del judici on s’han de resoldre les diferents demandes d’impugnació de l’acomiadament col·lectiu del passat mes d’agost.