Xarxa de Municipis ESS

La Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària comença a caminar

Començar a generar i compartir recursos en matèria d'economia social i solidària, fer visibles les experiències ja realitzades en els municipis o anar teixint un relat conjunt de principis i valors són alguns dels eixos de treball que es vol potenciar els propers mesos la recent creada Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària, la XMESS, que ha comptat amb l'assessorament jurídic de Col·lectiu Ronda per a la seva constitució i continuarà tenint el seu acompanyament.

La Xarxa, constituïda de moment per 32 ajuntament de Catalunya, pretén fomentar noves formes de produir i consumir més democràtiques, solidàries i sostenibles que promoguin l'economia social i solidària (ESS) i unes estratègies conjuntes dels diferents municipis en aquest àmbit a l'hora d'impulsar polítiques públiques que reforcin un model socioeconòmic alternatiu i transformador. Aquesta aliança, que com a xarxa representen el 44% de la població a Catalunya, es va fer pública el 17 de maig, però la idea és que més municipis s'hi vagin adherint.

La força amb la que ha arrencat la XMESS fa que ja es disposi d'un pla de treball detallat per als propers mesos i fins a 2019, que és quan s'ha marcat com a objectius globals haver consolidat i enfortit prou la xarxa per tal que hi hagi ja una incidència real de les polítiques públiques en matèria d'ESS dutes a terme per administracions supramunicipals i poder relacionar-se de manera permanent amb actors i xarxes representatives a escala nacional i internacional del sector de les altres economies.

Ara, però, just acabada la constitució, els passos marcats tenen a veure sobretot amb el coneixement de les experiències ja realitzades en economia social i solidària als diversos municipis que permetin traçar un mapa tant de pràctiques com de recursos, ampliar-lo, difondre'l i començar a teixir un relat comú i unes línies bàsiques d'actuacions dins la mateixa plataforma que prioritzin les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia per resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania i actuar de contrapès per superar desigualtats socials o falta d'ocupació, entre altres. De fet, l'economia social i solidària s'està demostrant com el model més resistent als efectes de la crisi econòmica.

L'impuls per crear aquesta xarxa arrenca de la I Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l'Ajunatment de Barcelona l'octubre de 2015. Durant la jornada es va donar a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària” al qual es van adherir ja disset municipis, amb el grup impulsor dels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

Per adherir-se a la Xarxa podeu contactar aquí.

La Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària comença a caminar

La Xarxa, constituïda de moment per 32 ajuntament de Catalunya, pretén fomentar noves formes de produir i consumir més democràtiques, solidàries i sostenibles que promoguin l'economia social i solidària (ESS) i unes estratègies conjuntes dels diferents municipis en aquest àmbit a l'hora d'impulsar polítiques públiques que reforcin un model socioeconòmic alternatiu i transformador. Aquesta aliança, que com a xarxa representen el 44% de la població a Catalunya, es va fer pública el 17 de maig, però la idea és que més municipis s'hi vagin adherint.

La força amb la que ha arrencat la XMESS fa que ja es disposi d'un pla de treball detallat per als propers mesos i fins a 2019, que és quan s'ha marcat com a objectius globals haver consolidat i enfortit prou la xarxa per tal que hi hagi ja una incidència real de les polítiques públiques en matèria d'ESS dutes a terme per administracions supramunicipals i poder relacionar-se de manera permanent amb actors i xarxes representatives a escala nacional i internacional del sector de les altres economies.

Ara, però, just acabada la constitució, els passos marcats tenen a veure sobretot amb el coneixement de les experiències ja realitzades en economia social i solidària als diversos municipis que permetin traçar un mapa tant de pràctiques com de recursos, ampliar-lo, difondre'l i començar a teixir un relat comú i unes línies bàsiques d'actuacions dins la mateixa plataforma que prioritzin les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia per resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania i actuar de contrapès per superar desigualtats socials o falta d'ocupació, entre altres. De fet, l'economia social i solidària s'està demostrant com el model més resistent als efectes de la crisi econòmica.

L'impuls per crear aquesta xarxa arrenca de la I Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l'Ajunatment de Barcelona l'octubre de 2015. Durant la jornada es va donar a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària” al qual es van adherir ja disset municipis, amb el grup impulsor dels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

Per adherir-se a la Xarxa podeu contactar aquí.