Relleu cooperatiu

Col·lectiu Ronda col·labora en un protocol per a la conversió d'empreses en cooperatives

Amb l'objectiu de posar en valor les cooperatives com a fórmula empresarial per donar continuïtat a potencials projectes empresarials que estiguin en crisi, la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb alguns Ateneus Cooperatius i tècnics de Col·lectiu Ronda, ha editat un protocol per poder acompanyar aquests processos i donar les pautes necessàries per fer-ho possible.

El document porta per títol “Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores” i té també una versió reduïda en format de breu manual (Relleu Cooperatiu). L'edició d'ambdós documents parteix de l'aposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la promoció de la sobirania econòmica territorial dels Ateneus Cooperatius, que tenen com a eix principal la detecció precoç de possibles projectes de continuïtat empresarial, ja sigui per crisi com per possible jubilació o defunció de la propietat.

Els dos documents parteixen d'una experiència real, l'acompanyament de persones treballadores de l'empresa Galletas Virginias, que va iniciar un concurs de creditors l'any 2018. Els dos ateneus que van detectar i coordinar el cas, per ubicació, van ser Ponent Coopera i CoopCamp, que van crear un equip amb la participació de Coop57 i tècnics d'economia social de Col·lectiu Ronda. El protocol és una abstracció a partir de l'experiència, fent-lo exportable en altres casos en què es vulgui acompanyar a persones treballadores per a la recuperació o reconversió de societats mercantils en cooperatives.

Les cooperatives, una fórmula empresarial resistent a la crisi

La continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa es considera una bona alternativa. D'entrada perquè les cooperatives han demostrat ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, independentment del sector. I es consideren una bona eina per crear col·lectivament una economia que situï les persones al centre i sigui respectuosa amb l'entorn. Una cooperativa de treball associat persegueix la generació de treball i la creació de riquesa per a les persones que hi treballen i per a l'entorn en el que actuen, i porta associats valors de democràcia, equitat, respecte, autonomia o suport mutu.

Si el procés de conversió té èxit, les persones treballadores se'n beneficien però també les persones empresàries i el conjuunt de la societat, ja que permet el manteniment dels llocs de treball i garanteix la continuïtat de l'activitat econòmica i del teixit productiu, comercial i veïnal.

El full de ruta, cinc passos a seguir

El protocol identifica cinc fases molt clares per a aquest procés:

 • La detecció: quan es detecta que una empresa està en crisi o certes circumstàncies que podrien dificultar la continuïtat empresarial però es vol que tota o una part del negoci es mantingui.
 • L'empoderament: de l'equip humà de persones treballadores, comptant amb la màxima riquesa de perfils per començar una autoorganització, amb suport tècnic extern per anar assumint les noves formes de treball.
 • El pla de viabilitat: fent un mapa per mostrar les possibilitata reals de tirar endavant la cooperativa.
 • El pla de finançament: per definir on obtenir recursos.
 • L'oferta: per fixar l'import i les condicions per a l'adquisició de la propietat per continuar desenvolupant l'activitat econòmica amb la forma jurídica de cooperativa.
 • L'inici de l'activitat: amb una fase transitòria cap al canvi de propietat així com la constitució formal en cooperativa.

A totes les fases es contemplen diversos actors i un mapa de recursos.

Ambdós documents es poden descarregar online.

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores
Relleu Cooperatiu

Col·lectiu Ronda col·labora en un protocol per a la conversió d'empreses en cooperatives

El document porta per títol “Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores” i té també una versió reduïda en format de breu manual (Relleu Cooperatiu). L'edició d'ambdós documents parteix de l'aposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la promoció de la sobirania econòmica territorial dels Ateneus Cooperatius, que tenen com a eix principal la detecció precoç de possibles projectes de continuïtat empresarial, ja sigui per crisi com per possible jubilació o defunció de la propietat.

Els dos documents parteixen d'una experiència real, l'acompanyament de persones treballadores de l'empresa Galletas Virginias, que va iniciar un concurs de creditors l'any 2018. Els dos ateneus que van detectar i coordinar el cas, per ubicació, van ser Ponent Coopera i CoopCamp, que van crear un equip amb la participació de Coop57 i tècnics d'economia social de Col·lectiu Ronda. El protocol és una abstracció a partir de l'experiència, fent-lo exportable en altres casos en què es vulgui acompanyar a persones treballadores per a la recuperació o reconversió de societats mercantils en cooperatives.

Les cooperatives, una fórmula empresarial resistent a la crisi

La continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa es considera una bona alternativa. D'entrada perquè les cooperatives han demostrat ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, independentment del sector. I es consideren una bona eina per crear col·lectivament una economia que situï les persones al centre i sigui respectuosa amb l'entorn. Una cooperativa de treball associat persegueix la generació de treball i la creació de riquesa per a les persones que hi treballen i per a l'entorn en el que actuen, i porta associats valors de democràcia, equitat, respecte, autonomia o suport mutu.

Si el procés de conversió té èxit, les persones treballadores se'n beneficien però també les persones empresàries i el conjuunt de la societat, ja que permet el manteniment dels llocs de treball i garanteix la continuïtat de l'activitat econòmica i del teixit productiu, comercial i veïnal.

El full de ruta, cinc passos a seguir

El protocol identifica cinc fases molt clares per a aquest procés:

 • La detecció: quan es detecta que una empresa està en crisi o certes circumstàncies que podrien dificultar la continuïtat empresarial però es vol que tota o una part del negoci es mantingui.
 • L'empoderament: de l'equip humà de persones treballadores, comptant amb la màxima riquesa de perfils per començar una autoorganització, amb suport tècnic extern per anar assumint les noves formes de treball.
 • El pla de viabilitat: fent un mapa per mostrar les possibilitata reals de tirar endavant la cooperativa.
 • El pla de finançament: per definir on obtenir recursos.
 • L'oferta: per fixar l'import i les condicions per a l'adquisició de la propietat per continuar desenvolupant l'activitat econòmica amb la forma jurídica de cooperativa.
 • L'inici de l'activitat: amb una fase transitòria cap al canvi de propietat així com la constitució formal en cooperativa.

A totes les fases es contemplen diversos actors i un mapa de recursos.

Ambdós documents es poden descarregar online.

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores
Relleu Cooperatiu