La Borda va creixent

La cooperativa d'habitatge de Barcelona pren forma un cop aconseguit el finançament col·lectiu

Les obres de construcció que han d'acollir els habitatges del projecte de La Borda -la cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús ubicada al recinte de Can Batlló, al barri de Sants de Barcelona-, avancen a bon ritme. La primera pedra es va posar el mes de febrer i és previst que les obres acabin el mes d'abril de 2018. L'emissió de títols participatius per al finançament ha estat clau per ajudar a fer-ho possible. Col·lectiu Ronda ha participat també de la compra de títols, d'un préstec i ha fet acompanyament legal per a la constitució de la cooperativa i continua amb l'assessorament.

Els títols participatius es van esgotar 20 dies i van fer possible aconseguir quasi 900.000 euros de finançament col·lectiu, al marge del sistema convencional. L’obra té un pressupost de gairebé 3 milions d’euros que es financia, a banda dels títols, per mitjà de les aportacions dels socis, un crèdit de Coop57 i donacions diverses de capital.

La cessió d'ús: un model pioner

L’edifici de La Borda es basa en el model de cessió d'ús, estès a països com Dinamarca o Uruguai. Aquest model d'habitatge cooperatiu es basa en el fet que la propietat de l'immoble és col·lectiva i recau sempre en sobre les persones sòcies, que poden viure-hi de per vida. La presa de decisions és l'assemblea i es bloqueja qualsevol possibilitat d'especular (les persones sòcies no poden ni vendre ni llogar el pis a un preu més alt de l'estipulat): l'habitatge es considera un dret, i no un valor de canvi; un valor d'ús i no un bé de consum, reinventant noves fórmules d'accés i gestió comunitària del sòl.

El projecte de La Borda és pioner en les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet sortir a concurs set solars municipals per a la construcció d’edificis cooperatius amb característiques similars. També s’han activat altres col·lectius ciutadans que volen fer un projecte similar, com és el cas de la cooperativa de Vallcarca.

La Borda pretén garantir amb aquesta construcció l'accés a un habitatge digne i assequible, desmercantilitzant l’allotjament, però a la vegada generant noves formes de convivència, vincle i autooriganització comunitària. De fet, les persones sòcies de La Borda han participat del disseny i seguiment del mateix procés constructiu.

La cooperativa d'habitatge de Barcelona pren forma un cop aconseguit el finançament col·lectiu

Els títols participatius es van esgotar 20 dies i van fer possible aconseguir quasi 900.000 euros de finançament col·lectiu, al marge del sistema convencional. L’obra té un pressupost de gairebé 3 milions d’euros que es financia, a banda dels títols, per mitjà de les aportacions dels socis, un crèdit de Coop57 i donacions diverses de capital.

La cessió d'ús: un model pioner

L’edifici de La Borda es basa en el model de cessió d'ús, estès a països com Dinamarca o Uruguai. Aquest model d'habitatge cooperatiu es basa en el fet que la propietat de l'immoble és col·lectiva i recau sempre en sobre les persones sòcies, que poden viure-hi de per vida. La presa de decisions és l'assemblea i es bloqueja qualsevol possibilitat d'especular (les persones sòcies no poden ni vendre ni llogar el pis a un preu més alt de l'estipulat): l'habitatge es considera un dret, i no un valor de canvi; un valor d'ús i no un bé de consum, reinventant noves fórmules d'accés i gestió comunitària del sòl.

El projecte de La Borda és pioner en les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet sortir a concurs set solars municipals per a la construcció d’edificis cooperatius amb característiques similars. També s’han activat altres col·lectius ciutadans que volen fer un projecte similar, com és el cas de la cooperativa de Vallcarca.

La Borda pretén garantir amb aquesta construcció l'accés a un habitatge digne i assequible, desmercantilitzant l’allotjament, però a la vegada generant noves formes de convivència, vincle i autooriganització comunitària. De fet, les persones sòcies de La Borda han participat del disseny i seguiment del mateix procés constructiu.