Aspectes estatuaris i relacions amb Consell Rector, Patronat, Junta i altres òrgans de govern

Aspectes estatuaris i relacions amb Consell Rector, Patronat, Junta i altres òrgans de govern

La redacció, modificació i registre dels estatus socials d'una cooperativa o entitat d'economia social no és en absolut un mer tràmit a complimentar ni un formulisme administratiu. És, precisament, als estatuts on correspondrà definir amb la major precisió possible i dins els límits que estableix la Llei de Cooperatives els principals trets i normes que regularan el funcionament de la nostra cooperativa, incloent-hi qüestions tan essencials com l'objecte de l'entitat, la configuració del capital social, el dret de reembossament de les aportacions o els requisits per a l'admissió o la baixa d'una persona sòcia, entre molts altres aspectes de cabdal importància.

Tant la creació dels estatus com qualsevol modificació posterior han de satisfer els requeriments de la normativa vigent i presentar el grau de concreció necessari per complir amb la seva vocació reguladora del funcionament de la cooperativa tot evitant els possibles conflictes i dubtes que la manca de concreció o un excés de laxitud poden acabar provocant.

El nostre equip d'experts en economia social us poden ajudar amb tota garantia a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb els estatuts de la cooperativa o entitat, facilitant la vostra tasca i assegurant que els estatus socials satisfan plenament les vostres necessitats presents i futures.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic