Actualitat

Covid-19 i personal de centres sanitaris: contingència professional

Malgrat els dubtes generats recentment, entenem que les baixes mèdiques de les persones que treballen a centres sanitaris i sociosanitaris derivades de la Covid-19 han de ser considerades derivades de contingència professional. Ho analitza el nostre company Oriol Arechinolaza

llegir més...

Covid-19: sancions per manca de mesures de seguretat

El Reial Decret-Llei 26/2020 de 7 de juliol habilita de forma extraordinària a la Inspecció de Treball a aixecar actes de sanció davant l'incompliment empresarial de les mesures especials de prevenció, seguretat i higiene en els centres de treball en relació a la Covid-19.

llegir més...

RDL 24/2020: incidència sobre la prestació per cessament d'activitat dels autònoms

Aquest nou RDL de mesures relacionades amb la situació d'excepcionalitat provocada per l'expansió de la COVID-19 introdueix, entre d’altres mesures, important novetats respecte la prestació extraordinària per cessament d'activitat de treballadors i treballadores autònomes.

llegir més...

RDL 24/2020: incidència sobre la prestació d'atur

Tot i que la pròrroga dels ERTOs per força major sol·licitats com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma sigui la més comentada de les mesures aprovades per aquest decret, convé també analitzar com afecta l'accés i el dret a la prestació per desocupació

llegir més...

ERTOs prorrogats fins al 30 de setembre

Des del passat 27 de juny està en vigor el RD Llei 24/2020 que, entre altres mesures, impedeix sol·licitar nous ERTOs per força major fonamentats en la incidència de la COVID-19 i prorroga la vigència dels sol·licitats amb anterioritat fins, com a màxim, el pròxim 30 de setembre.

llegir més...