RDL 8/2021: pròrroga de mesures més enllà de l’estat d’alarma

RDL 8/2021: pròrroga de mesures més enllà de l’estat d’alarma

El 4 de maig de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 8/2021 que incorpora diferents disposicions per prorrogar algunes de les mesures aprovades durant l’estat d’alarma més enllà de la finalització del període d’excepcionalitat sanitària en relació, entre d’altres, als arrendaments i subministraments de la llar.

Notícies Veure tot

Suport a la solvència empresarial

Fins el proper dia 30 de juny de 2021, empreses i treballadors autònoms poden presentar la seva sol·licitud per rebre els nous ajuts finançats pel Govern d'Espanya destinats a reduir l’endeutament i facilitar el pagament de deutes contrets des de març de 2020.

llegir més...