Advocat/da

Marina Berga

Advocada i sòcia de Col·lectiu Ronda, especialista en assessorament jurídic a col·lectius i entitats de l'economia social i solidària. La meva trajectòria dins de Col·lectiu Ronda en l'àmbit del Dret Civil,  i en especial la defensa dels consumidors i usuaris en productes bancaris, comunitats de propietaris i reclamacions en l'àmbit contractual, m'ha donat una visió àmplia del Dret.

Sóc membre de la junta de la secció de dret cooperatiu de l'ICAB, i sòcia col·laboradora de COOP57 i de Fiare. Estic interessada i he participat en plataformes socials, sobretot vinculades al sector educatiu, com per exemple en la proposta de la ILP per a l'Educació Pública. Així mateix, he col·laborat professionalment en l'assessorament a projectes d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, treballant en la confecció de documents jurídic i assistència als òrgans de govern.

Especialitats

Formació

Casos

 • La meva entitat pot ser declarada d’utilitat pública?

  Normalment, les associacions o federacions que persegueixen interessos generals tenen una utilitat pública, ja que la seva finalitat acostuma a anar més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Però la condició d’utilitat pública està regulada per llei i cal que l'administració la reconegui, previ compliment d'una sèrie de requisits. Les federacions i associacions que ho obtenen, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, poden accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

  llegir més...
 • Arriba la primera edició de UESCOOP, per parlar dels reptes de futur del cooperativisme

  Amb la idea d’encarar de manera conjunta els reptes que hi ha dins el moviment cooperatiu per als propers anys (ambientals, socials i econòmics) s’ha organitzat des de la Coonfederació de cooperatives de Catalunya (Coopcat) la primera edició de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP).

  llegir més...
 • Una cooperativa per a la gestió d’uns lloguers justos

  Les xifres ho diuen tot. En només un any i escaig de la seva posada en funcionament, Bloc Cooperatiu gestiona ja una seixantena de pisos de lloguer per a les sòcies que formen part d’aquesta cooperativa dedicada al lloguer just i accessible a la ciutat de Mataró. Una iniciativa única dins l’àmbit de l’habitatge cooperatiu.

  llegir més...
Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99

Publicacions

 • La meva entitat pot ser declarada d’utilitat pública?

  Normalment, les associacions o federacions que persegueixen interessos generals tenen una utilitat pública, ja que la seva finalitat acostuma a anar més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Però la condició d’utilitat pública està regulada per llei i cal que l'administració la reconegui, previ compliment d'una sèrie de requisits. Les federacions i associacions que ho obtenen, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, poden accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

  llegir més...
 • Arriba la primera edició de UESCOOP, per parlar dels reptes de futur del cooperativisme

  Amb la idea d’encarar de manera conjunta els reptes que hi ha dins el moviment cooperatiu per als propers anys (ambientals, socials i econòmics) s’ha organitzat des de la Coonfederació de cooperatives de Catalunya (Coopcat) la primera edició de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP).

  llegir més...
 • Una cooperativa per a la gestió d’uns lloguers justos

  Les xifres ho diuen tot. En només un any i escaig de la seva posada en funcionament, Bloc Cooperatiu gestiona ja una seixantena de pisos de lloguer per a les sòcies que formen part d’aquesta cooperativa dedicada al lloguer just i accessible a la ciutat de Mataró. Una iniciativa única dins l’àmbit de l’habitatge cooperatiu.

  llegir més...
Veure tot