Advocat/da

Marina Berga

Advocada i sòcia de Col·lectiu Ronda, especialista en assessorament jurídic a col·lectius i entitats de l'economia social i solidària. La meva trajectòria dins de Col·lectiu Ronda en l'àmbit del Dret Civil,  i en especial la defensa dels consumidors i usuaris en productes bancaris, comunitats de propietaris i reclamacions en l'àmbit contractual, m'ha donat una visió àmplia del Dret.

Sóc membre de la junta de la secció de dret cooperatiu de l'ICAB, i sòcia col·laboradora de COOP57 i de Fiare. Estic interessada i he participat en plataformes socials, sobretot vinculades al sector educatiu, com per exemple en la proposta de la ILP per a l'Educació Pública. Així mateix, he col·laborat professionalment en l'assessorament a projectes d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús, treballant en la confecció de documents jurídic i assistència als òrgans de govern.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99