Fisioterapeutes en vaga

Les aturades podrien afectar el servei de rehabilitació ofert a 100.000 barcelonins

L'equip de fisioterapeutes que presta els serveis de rehabilitació adscrits als CAP Barceloneta i Vil·la Olímpica de BCN convoquen vaga i interposen demanda per cessió il·legal de mà d'obra contra contra la societat pública PAMEM, adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona

L'Atenció Primària de Salut PAMEM (APS Pamem) és una entitat pública de serveis sanitaris participada al 60% per l'Ajuntament de Barcelona (60%) i al 40% per la Generalitat de Catalunya. Inicialment, la seva funció era oferir serveis sanitaris d'atenció primària i especialitzada al cos de treballadors municipals de la ciutat de Barcelona. Amb el temps, aquest àmbit d'acció s'ha anat modificant a mida que progressava el procés d'integració dels treballadors municipals en els sistema universal de salut, finalitzat definitivament al setembre de 2017.

 
 Actualment, PAMEM té com a finalitat la gestió de serveis i Equips d'Atenció Primària (EAP) a la ciutat de Barcelona. Així, l'entitat és responsable del servei ofert a gairebé 100.000 habitants de la capital catalana, usuaris dels centres d'Atenció Primària de 4 Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Barcelona situats als als barris de la Barceloneta, a la Vila Olímpica a St. Martí i a Gràcia.

 
 La cartera de prestacions que oferta PAMEM inclou els serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària adreçada als usuaris dels centres anteriorment esmentats, que es centralitza a les instal·lacions de l'organisme al CAP de Vila Olímpica. En aquest cas, però, el servei l'executa l'empresa Rehabilitació i Electromiografia S.L, una mercantil contractada per PAMEM des de fa 25 anys i que no desenvolupa cap altra activitat a banda de realitzar les tasques encarregades per PAMEM. De fet, PAMEM és l'únic client i font d'ingressos de Rehabilitació i Electromiografia SL i és l'organisme públic qui determina les característiques substancials de la prestació de serveis -nombre de pacients a atendre, horari, funcions, control de qualitat, etc- i qui facilita als professionals de Rehabilitació i Electromiografia SL la totalitat de mitjans tècnics i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

 
 Sandra Zahonero, advocada de Col·lectiu Ronda que assessora el grup de 10 fisioterapeutes que ha interposat demanda judicial, considera que la situació d'aquest col·lectiu encaixa a la perfecció en la definició de cessió il·legal de mà d'obra. «L'Administració té la potestat de delegar en tercers la prestació de determinats serveis complint amb els requisits de transparència i mèrit que la normativa imposa a la contractació pública, però això no es pot confondre en cap cas amb fer un ús instrumental d'una societat per tal de sostreure's de l'obligació d'aplicar a un determinat grup de professionals les condicions laborals i salarials que els correspondrien com a treballadors i treballadores d'aquesta Administració. Això és el que s'està fent a través de Rehabilitació i Electromiografia SL. La plantilla d'aquesta mercantil treballa completament supeditada a les directrius, instruccions i control de la pròpia PAMEM. La confusió és tal que, fins i tot, fan servir els uniformes del personal de PAMEM. Però, malgrat estar en situació anàloga a la resta del personal de PAMEM pel que fa a la prestació de serveis, queden fora de l'abast del conveni que regula les condicions laborals dels empleats de centres concertats amb el Servei Català de la Salut, força més favorables que les que se'ls apliquen actualment. Fins i tot, en el cas de 5 dels 10 demandants, l'empresa els ha obligat a donar-se d'alta del règim d'autònoms, precaritzant enormement la seva situació i incorrent en una vulneració del marc legal vigent en no reconèixer el caràcter laboral de la relació que mantenen amb Rehabilitació i Electromiografia SL».

 
 La manca de la substantivitat i autonomia que és exigible a qualsevol contracta per ser lícita és la base de la reclamació del grup de fisioterapeutes que reclama que se'ls reconegui a tots els efectes la condició de treballadors i treballadores de PAMEM, incloent-hi la percepció del salari que els correspondria segons el conveni d'aplicació. Per a Zahonero, l'extensió cada vegada més aguda de l'ús de subcontractes ha esdevingut un element de precarització de primer ordre, però la gravetat dels fets s'accentua «quan és la pròpia Administració qui fa un ús fraudulent de la subcontractació per laminar els drets i empobrir les condicions laborals de part del seu personal. PAMEM és un organisme que, tot i autònom, és depenent de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat i, per tant, és a aquestes administracions a qui correspon assumir la responsabilitat per permetre que durant 25 anys una empresa hagi ofert aquest servei amb la finalitat de vedar als seus treballadors el gaudi de les condicions laborals i salarials que els pertocaven».

 
 De moment, però, el conflicte desfermat al voltant de les reivindicacions del col·lectiu de fisioterapeutes formalment adscrits a Rehabilitació i Electromiografia S.L no sembla trobar formules de solució negociada entre les parts. A hores d'ara, amb una demanda judicial ja interposada, els treballadors es troben amb el que qualifiquen de «manca de voluntat per part de les administracions competents per iniciar un diàleg fructífer i assumir les responsabilitats que els corresponen». Una situació que els ha portat a convocar fins a sis jornades de vaga repartides entre els mesos de juny i juliol per tal de donar visibilitat a la seva situació, tot i esperar que «puguem arribar a un acord satisfactori sense necessitat de fer la vaga i no afectar a les persones usuàries».

Les aturades podrien afectar el servei de rehabilitació ofert a 100.000 barcelonins

L'Atenció Primària de Salut PAMEM (APS Pamem) és una entitat pública de serveis sanitaris participada al 60% per l'Ajuntament de Barcelona (60%) i al 40% per la Generalitat de Catalunya. Inicialment, la seva funció era oferir serveis sanitaris d'atenció primària i especialitzada al cos de treballadors municipals de la ciutat de Barcelona. Amb el temps, aquest àmbit d'acció s'ha anat modificant a mida que progressava el procés d'integració dels treballadors municipals en els sistema universal de salut, finalitzat definitivament al setembre de 2017.

 
 Actualment, PAMEM té com a finalitat la gestió de serveis i Equips d'Atenció Primària (EAP) a la ciutat de Barcelona. Així, l'entitat és responsable del servei ofert a gairebé 100.000 habitants de la capital catalana, usuaris dels centres d'Atenció Primària de 4 Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Barcelona situats als als barris de la Barceloneta, a la Vila Olímpica a St. Martí i a Gràcia.

 
 La cartera de prestacions que oferta PAMEM inclou els serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària adreçada als usuaris dels centres anteriorment esmentats, que es centralitza a les instal·lacions de l'organisme al CAP de Vila Olímpica. En aquest cas, però, el servei l'executa l'empresa Rehabilitació i Electromiografia S.L, una mercantil contractada per PAMEM des de fa 25 anys i que no desenvolupa cap altra activitat a banda de realitzar les tasques encarregades per PAMEM. De fet, PAMEM és l'únic client i font d'ingressos de Rehabilitació i Electromiografia SL i és l'organisme públic qui determina les característiques substancials de la prestació de serveis -nombre de pacients a atendre, horari, funcions, control de qualitat, etc- i qui facilita als professionals de Rehabilitació i Electromiografia SL la totalitat de mitjans tècnics i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

 
 Sandra Zahonero, advocada de Col·lectiu Ronda que assessora el grup de 10 fisioterapeutes que ha interposat demanda judicial, considera que la situació d'aquest col·lectiu encaixa a la perfecció en la definició de cessió il·legal de mà d'obra. «L'Administració té la potestat de delegar en tercers la prestació de determinats serveis complint amb els requisits de transparència i mèrit que la normativa imposa a la contractació pública, però això no es pot confondre en cap cas amb fer un ús instrumental d'una societat per tal de sostreure's de l'obligació d'aplicar a un determinat grup de professionals les condicions laborals i salarials que els correspondrien com a treballadors i treballadores d'aquesta Administració. Això és el que s'està fent a través de Rehabilitació i Electromiografia SL. La plantilla d'aquesta mercantil treballa completament supeditada a les directrius, instruccions i control de la pròpia PAMEM. La confusió és tal que, fins i tot, fan servir els uniformes del personal de PAMEM. Però, malgrat estar en situació anàloga a la resta del personal de PAMEM pel que fa a la prestació de serveis, queden fora de l'abast del conveni que regula les condicions laborals dels empleats de centres concertats amb el Servei Català de la Salut, força més favorables que les que se'ls apliquen actualment. Fins i tot, en el cas de 5 dels 10 demandants, l'empresa els ha obligat a donar-se d'alta del règim d'autònoms, precaritzant enormement la seva situació i incorrent en una vulneració del marc legal vigent en no reconèixer el caràcter laboral de la relació que mantenen amb Rehabilitació i Electromiografia SL».

 
 La manca de la substantivitat i autonomia que és exigible a qualsevol contracta per ser lícita és la base de la reclamació del grup de fisioterapeutes que reclama que se'ls reconegui a tots els efectes la condició de treballadors i treballadores de PAMEM, incloent-hi la percepció del salari que els correspondria segons el conveni d'aplicació. Per a Zahonero, l'extensió cada vegada més aguda de l'ús de subcontractes ha esdevingut un element de precarització de primer ordre, però la gravetat dels fets s'accentua «quan és la pròpia Administració qui fa un ús fraudulent de la subcontractació per laminar els drets i empobrir les condicions laborals de part del seu personal. PAMEM és un organisme que, tot i autònom, és depenent de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat i, per tant, és a aquestes administracions a qui correspon assumir la responsabilitat per permetre que durant 25 anys una empresa hagi ofert aquest servei amb la finalitat de vedar als seus treballadors el gaudi de les condicions laborals i salarials que els pertocaven».

 
 De moment, però, el conflicte desfermat al voltant de les reivindicacions del col·lectiu de fisioterapeutes formalment adscrits a Rehabilitació i Electromiografia S.L no sembla trobar formules de solució negociada entre les parts. A hores d'ara, amb una demanda judicial ja interposada, els treballadors es troben amb el que qualifiquen de «manca de voluntat per part de les administracions competents per iniciar un diàleg fructífer i assumir les responsabilitats que els corresponen». Una situació que els ha portat a convocar fins a sis jornades de vaga repartides entre els mesos de juny i juliol per tal de donar visibilitat a la seva situació, tot i esperar que «puguem arribar a un acord satisfactori sense necessitat de fer la vaga i no afectar a les persones usuàries».