Legitimar la cessió il·legal

L'Associació Las Kellys denuncia el preacord negociat pel nou Conveni d'Hostaleria de Catalunya

El preacord assolit per la patronal CONFECAT i els sindicats CCOO i UGT per a la negociació del nou Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya pretén legitimar la situació de cessió il·legal de treballadores que pateix la major part del col·lectiu de cambreres i netejadores d'hotel.

El passat dia 28 de juliol, la patronal CONFECAT anunciava un preacord assolit amb els sindicats CCOO i UGT en el marc de la negociació que des de fa mesos es desenvolupava entre els dos sindicats i els representants empresarials per a la renovació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya. En el comunicat de premsa difós per l'organització presidida per Joan Molas, l'entitat patronal fonamentava la consecució del preacord «principalment en el gest que ha fet el sector empresarial» i anunciava que CONFECAT «advocava perquè en determinades categories professionals les condicions de les noves externalitzacions s'equiparin a aquelles que marca el Conveni». Sens dubte, una referència vetllada al conflicte que des de fa molt de temps afecta al col·lectiu de netejadores i cambreres d'hotel que, mitjançant l'activitat de l'associació Las Kellys constituïda a Barcelona i estesa actualment a molts altres punts de l'Estat, no han deixat de denunciar i fer pública la pauperització i degradació de les condicions de treball que pateixen com a conseqüència, precisament, del recurs abusiu a l'externalització del servei.

Sense veu a la negociació

Tot i la insistència de la seva petició, l'associació Las Kellys no ha pogut participar, ni tan sols en condició d'oïdora, del procés negociador, reservat a la part empresarial i a les organitzacions sindicals més representatives del sector. Això, però, no ha estat obstacle per a que en el decurs del dilatat procés negociador, Las Kellys hagin expressat reiteradament el seu temor a que finalment quedés fora de l'acord una de les seves principals reivindicacions: la prohibició de que els hotels segueixin externalitzant i subcontractant el servei de neteja de les habitacions.

El contingut del preacord que ha transcendit a través de les pròpies parts negociadores sembla avalar completament aquest temor. Lluny de implementar mecanismes per evitar unes externalitzacions que suposen incórrer en una pràctica evident de cessió il·legal de mà d'obra, el futur acord sembla només comprometre's a obligar les subcontractes a respectar els nivells salarials del propi Conveni, sense qüestionar en cap moment allò que constitueix una realitat de frau estructural en la contractació de la qual són partícips la majoria d'empreses del sector.

La precarietat de la professió

A recer dels anys d'extraordinària bonança que viu el sector turístic a Catalunya i al conjunt de l'Estat, les més de 200.000 persones que diàriament es fan càrrec de la neteja de les habitacions dels hotels on cada nit pernocten milions de turistes han vist com les seves condicions laborals i retributives no han deixat d'empitjorar en termes globals. I la principal raó per a aquesta pauperització progressiva cal buscar-la en el fet que menys del 50% d'aquests professionals estan contractades pels hotels on treballen.

Entre els múltiples efectes nocius de la darrera reforma laboral de l'any 2012, un dels que més ha tingut a veure amb la present situació de les netejadores és el fet que actualment preval el conveni d'empresa per sobre del de sector. Aquest fet s'ha traduït en què han estat molts els hotels i les grans cadenes hoteleres que han decidit externalitzar el servei de neteja i contractar per a la realització d'aquesta funció a grans empreses multiservei que disposen de conveni propi i que, invariablement, imposen a les seves treballadores retribucions considerablement menors a les que correspondrien si estiguessin subjectes al contingut del conveni sectorial. A banda, en moltes de les subcontractes s'ha fet del tot habitual contractar a temps parcial les netejadores per després obligar-les a fer més hores de les contractades i que, segons es pot comprovar a través de nombroses denúncies realitzades per Inspecció de Treball, acaben per no abonar-se.

Equiparació salarial

Si bé el preacord contempla, com explicàvem al principi, que les empreses subcontractades estiguin obligades a respectar els nivells salarials acordats al Conveni, la mesura només fa que legitimar a canvi d'una millora salarial allò que en realitat és una cessió il·legal de mà d'obra, doncs el servei de neteja forma part intrínseca de l'activitat d'un hotel i, per tant, no s'ajusta a cap dels supòsits que la normativa legal vigent contempla per considerar lícit el recurs a una subcontracta. La part social accepta, per tant, un il·lícit legal sense prendre en consideració que a banda de les condicions salarials, els convenis generalistes i forçosament incomplets d'empreses que, com succeeix en el cas de les multiserveis, desenvolupen la seva activitat en una multiplicitat de camps, àrees i tasques no poden protegir adequadament les condicions laborals d'aquestes treballadores. Res no impedirà que les netejadores i cambreres continuïn abocades en molts aspectes a la precarietat de la seva situació present, marcada per la temporalitat, la parcialitat, la manca de mesures preventives per a la salut i les càrregues excessives de treball. Tot plegat, a remolc del creixement constant i imparable dels beneficis del sector turístic.

Per tot plegat, des de Col·lectiu Ronda oferim ple suport a les reivindicacions de l'associació Las Kellys i demanem a les organitzacions sindicals presents en la negociació que no ofereixin suport a un acord que suposa la perpetuació d'una situació radicalment il·legal i a la degradació permanent de les condicions laborals d'un col·lectiu de treballadores que ja han patit suficientment la invisibilitat i l'abandonament.

L'Associació Las Kellys denuncia el preacord negociat pel nou Conveni d'Hostaleria de Catalunya

El passat dia 28 de juliol, la patronal CONFECAT anunciava un preacord assolit amb els sindicats CCOO i UGT en el marc de la negociació que des de fa mesos es desenvolupava entre els dos sindicats i els representants empresarials per a la renovació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya. En el comunicat de premsa difós per l'organització presidida per Joan Molas, l'entitat patronal fonamentava la consecució del preacord «principalment en el gest que ha fet el sector empresarial» i anunciava que CONFECAT «advocava perquè en determinades categories professionals les condicions de les noves externalitzacions s'equiparin a aquelles que marca el Conveni». Sens dubte, una referència vetllada al conflicte que des de fa molt de temps afecta al col·lectiu de netejadores i cambreres d'hotel que, mitjançant l'activitat de l'associació Las Kellys constituïda a Barcelona i estesa actualment a molts altres punts de l'Estat, no han deixat de denunciar i fer pública la pauperització i degradació de les condicions de treball que pateixen com a conseqüència, precisament, del recurs abusiu a l'externalització del servei.

Sense veu a la negociació

Tot i la insistència de la seva petició, l'associació Las Kellys no ha pogut participar, ni tan sols en condició d'oïdora, del procés negociador, reservat a la part empresarial i a les organitzacions sindicals més representatives del sector. Això, però, no ha estat obstacle per a que en el decurs del dilatat procés negociador, Las Kellys hagin expressat reiteradament el seu temor a que finalment quedés fora de l'acord una de les seves principals reivindicacions: la prohibició de que els hotels segueixin externalitzant i subcontractant el servei de neteja de les habitacions.

El contingut del preacord que ha transcendit a través de les pròpies parts negociadores sembla avalar completament aquest temor. Lluny de implementar mecanismes per evitar unes externalitzacions que suposen incórrer en una pràctica evident de cessió il·legal de mà d'obra, el futur acord sembla només comprometre's a obligar les subcontractes a respectar els nivells salarials del propi Conveni, sense qüestionar en cap moment allò que constitueix una realitat de frau estructural en la contractació de la qual són partícips la majoria d'empreses del sector.

La precarietat de la professió

A recer dels anys d'extraordinària bonança que viu el sector turístic a Catalunya i al conjunt de l'Estat, les més de 200.000 persones que diàriament es fan càrrec de la neteja de les habitacions dels hotels on cada nit pernocten milions de turistes han vist com les seves condicions laborals i retributives no han deixat d'empitjorar en termes globals. I la principal raó per a aquesta pauperització progressiva cal buscar-la en el fet que menys del 50% d'aquests professionals estan contractades pels hotels on treballen.

Entre els múltiples efectes nocius de la darrera reforma laboral de l'any 2012, un dels que més ha tingut a veure amb la present situació de les netejadores és el fet que actualment preval el conveni d'empresa per sobre del de sector. Aquest fet s'ha traduït en què han estat molts els hotels i les grans cadenes hoteleres que han decidit externalitzar el servei de neteja i contractar per a la realització d'aquesta funció a grans empreses multiservei que disposen de conveni propi i que, invariablement, imposen a les seves treballadores retribucions considerablement menors a les que correspondrien si estiguessin subjectes al contingut del conveni sectorial. A banda, en moltes de les subcontractes s'ha fet del tot habitual contractar a temps parcial les netejadores per després obligar-les a fer més hores de les contractades i que, segons es pot comprovar a través de nombroses denúncies realitzades per Inspecció de Treball, acaben per no abonar-se.

Equiparació salarial

Si bé el preacord contempla, com explicàvem al principi, que les empreses subcontractades estiguin obligades a respectar els nivells salarials acordats al Conveni, la mesura només fa que legitimar a canvi d'una millora salarial allò que en realitat és una cessió il·legal de mà d'obra, doncs el servei de neteja forma part intrínseca de l'activitat d'un hotel i, per tant, no s'ajusta a cap dels supòsits que la normativa legal vigent contempla per considerar lícit el recurs a una subcontracta. La part social accepta, per tant, un il·lícit legal sense prendre en consideració que a banda de les condicions salarials, els convenis generalistes i forçosament incomplets d'empreses que, com succeeix en el cas de les multiserveis, desenvolupen la seva activitat en una multiplicitat de camps, àrees i tasques no poden protegir adequadament les condicions laborals d'aquestes treballadores. Res no impedirà que les netejadores i cambreres continuïn abocades en molts aspectes a la precarietat de la seva situació present, marcada per la temporalitat, la parcialitat, la manca de mesures preventives per a la salut i les càrregues excessives de treball. Tot plegat, a remolc del creixement constant i imparable dels beneficis del sector turístic.

Per tot plegat, des de Col·lectiu Ronda oferim ple suport a les reivindicacions de l'associació Las Kellys i demanem a les organitzacions sindicals presents en la negociació que no ofereixin suport a un acord que suposa la perpetuació d'una situació radicalment il·legal i a la degradació permanent de les condicions laborals d'un col·lectiu de treballadores que ja han patit suficientment la invisibilitat i l'abandonament.