És abusiva la clàusula d’una assegurança que exclou les malalties mentals de les cobertures


El Jutjat de Primera Instància número 12 de Barcelona ha declarat abusiva i nul·la la clàusula incorporada a un contracte d’assegurança i cancel·lació de viatges de la companyia AXA que excloïa els supòsits de «malalties psíquiques, mentals o nervioses i depressions sense hospitalització,

..............................................

El Jutjat de Primera Instància número 12 de Barcelona considera que la clàusula incorporada per la companyia AXA a la pòlissa d’assegurança i cancel·lació de viatge contractada per una clienta de l’entitat ha de ser considerada «abusiva i lesiva i per això nul·la i ha de tenir-se per no posada». A criteri del jutjat barceloní, «només així es pot entendre que un contracte d'assegurança que, entre d'altres, garanteix la cobertura d'anul·lació, per motius de salut, accident o malaltia, acabi excloent les malalties mentals o psíquiques que són una part important de les malalties i que se situen en pla d'igualtat amb les fisiològiques».

La sentència, aconseguida a instàncies de Judith Franco, advocada de Col·lectiu Ronda, no tan sols insta la nul·litat de l’esmentada clàusula per la injustificada limitació als dret com a consumidora de l’assegurada sinó que considera la seva inclusió com a «sorprenent i insòlita» en no figurar en les condicions particulars de l’assegurança, «que són les que es negocien individualment amb l’assegurat». En aquest sentit, la resolució recorda que la inclusió de qualsevol clàusula limitadora de drets en una pòlissa d’assegurances està subjecte a un especial deure d’informació i transparència per part de l’empresa asseguradora sense que sigui suficient a aquests efectes «la remissió a les condicions generals que s'efectua a les condicions particulars» ni la inclusió de «simples i estereotipades referències» a una acceptació genèrica de les clàusules del contracte.

Arran d’aquesta sentència, la companyia AXA haurà d’abonar a la seva clienta els 1690 euros corresponents al preu del viatge contractat que no va poder fer com a conseqüència de causar baixa mèdica. Quantitat que caldrà incrementar amb els interessos generats des del 4 d’octubre de 2019, data de la cancel·lació front a la qual AXA es va negar a respondre.

 

Tracte discriminatori vers les malalties mentals

«No existeix cap causa que justifiqui que el clausulat d’una pòlissa d’assegurança que ofereix cobertura front a la circumstància de que un viatgi no pugui realitzar-se per una causa impeditiva vinculada a l’estat de salut exclogui els supòsits relacionats amb la salut mental. Actuacions com aquesta no fan altra cosa que aprofundir en la incomprensió i la vulnerabilitat que encara patim el conjunt de la ciutadania com a persones susceptibles d’experimentar afectacions psíquiques en qualsevol moment de la nostra vida. Podem trencar-nos una cama com podem patir un episodi greu d’ansietat, per exemple, però la primera dolença no requereix d’explicacions i la segona es veu indirectament jutjada i voluntàriament invisibilitzada», analitza Judith Franco de Col·lectiu Ronda. L’advocada, també recorda que la Llei de Contractació d’Assegurances incorpora severs requisits de transparència i informació a l’hora d’incorporar clàusules al redactat dels contractes que limitin l’abast dels nostres drets com a consumidors quan volem protegir-nos front a determinades circumstàncies o eventualitats. «Malauradament, les pòlisses d’assegurances estan plenes d’allò que legalment es denominen clàusules limitadores i limitatives de drets que les companyies pretenen validar incorporant referències genèriques a la seva acceptació, com si es tractessin de condicions generals de contractació quan, en realitat, no ho són. Quan suposadament renunciem a drets, ha de quedar fora de tot dubte que el nostre consentiment ha estat voluntari i raonat, amb plena consciència de les implicacions i conseqüències de la nostra renúncia i això requereix de sistemes de validació efectius». Per a l’advocada «la lluita contra l’estigmatització de les malalties mentals i contra la minimització dels seus efectes en comparació amb les afectacions físiques passa per molts fronts i la defensa dels nostres drets en la condició de consumidores és un d’ells».

..............................................

El Jutjat de Primera Instància número 12 de Barcelona considera que la clàusula incorporada per la companyia AXA a la pòlissa d’assegurança i cancel·lació de viatge contractada per una clienta de l’entitat ha de ser considerada «abusiva i lesiva i per això nul·la i ha de tenir-se per no posada». A criteri del jutjat barceloní, «només així es pot entendre que un contracte d'assegurança que, entre d'altres, garanteix la cobertura d'anul·lació, per motius de salut, accident o malaltia, acabi excloent les malalties mentals o psíquiques que són una part important de les malalties i que se situen en pla d'igualtat amb les fisiològiques».

La sentència, aconseguida a instàncies de Judith Franco, advocada de Col·lectiu Ronda, no tan sols insta la nul·litat de l’esmentada clàusula per la injustificada limitació als dret com a consumidora de l’assegurada sinó que considera la seva inclusió com a «sorprenent i insòlita» en no figurar en les condicions particulars de l’assegurança, «que són les que es negocien individualment amb l’assegurat». En aquest sentit, la resolució recorda que la inclusió de qualsevol clàusula limitadora de drets en una pòlissa d’assegurances està subjecte a un especial deure d’informació i transparència per part de l’empresa asseguradora sense que sigui suficient a aquests efectes «la remissió a les condicions generals que s'efectua a les condicions particulars» ni la inclusió de «simples i estereotipades referències» a una acceptació genèrica de les clàusules del contracte.

Arran d’aquesta sentència, la companyia AXA haurà d’abonar a la seva clienta els 1690 euros corresponents al preu del viatge contractat que no va poder fer com a conseqüència de causar baixa mèdica. Quantitat que caldrà incrementar amb els interessos generats des del 4 d’octubre de 2019, data de la cancel·lació front a la qual AXA es va negar a respondre.

 

Tracte discriminatori vers les malalties mentals

«No existeix cap causa que justifiqui que el clausulat d’una pòlissa d’assegurança que ofereix cobertura front a la circumstància de que un viatgi no pugui realitzar-se per una causa impeditiva vinculada a l’estat de salut exclogui els supòsits relacionats amb la salut mental. Actuacions com aquesta no fan altra cosa que aprofundir en la incomprensió i la vulnerabilitat que encara patim el conjunt de la ciutadania com a persones susceptibles d’experimentar afectacions psíquiques en qualsevol moment de la nostra vida. Podem trencar-nos una cama com podem patir un episodi greu d’ansietat, per exemple, però la primera dolença no requereix d’explicacions i la segona es veu indirectament jutjada i voluntàriament invisibilitzada», analitza Judith Franco de Col·lectiu Ronda. L’advocada, també recorda que la Llei de Contractació d’Assegurances incorpora severs requisits de transparència i informació a l’hora d’incorporar clàusules al redactat dels contractes que limitin l’abast dels nostres drets com a consumidors quan volem protegir-nos front a determinades circumstàncies o eventualitats. «Malauradament, les pòlisses d’assegurances estan plenes d’allò que legalment es denominen clàusules limitadores i limitatives de drets que les companyies pretenen validar incorporant referències genèriques a la seva acceptació, com si es tractessin de condicions generals de contractació quan, en realitat, no ho són. Quan suposadament renunciem a drets, ha de quedar fora de tot dubte que el nostre consentiment ha estat voluntari i raonat, amb plena consciència de les implicacions i conseqüències de la nostra renúncia i això requereix de sistemes de validació efectius». Per a l’advocada «la lluita contra l’estigmatització de les malalties mentals i contra la minimització dels seus efectes en comparació amb les afectacions físiques passa per molts fronts i la defensa dels nostres drets en la condició de consumidores és un d’ells».