Sessió informativa afectats Banco Popular

Sessió celebrada a Col·lectiu Ronda el 19 de juliol de 2017

Sessió informativa celebrada a Col·lectiu Ronda per informar de les accions que volem emprendre perquè les persones afectades per Banco Popular recuperin els seus diners. Xerrada feta el 19 de juliol de 2017 amb els advocats Òscar Serrano i Carme Herranz

Accionistes, bonistes i tenidors de deute subordinat de Banco Popular han vist com el valor de la seva inversió es reduïa a zero com a conseqüència de la declaració d'inviabilitat de l'entitat i posterior adquisició per part de Banco Santander.