Equip (Rubí)

Marina Berga

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda, desenvolupo tasques d’assessorament jurídic en el camp del Dret Civil, especialitzada en la defensa de consumidors i usuaris, comunitats de propietaris, reclamacions de quantitat, i també clàusules sòl. Tasques que compagino amb l'assessorament a entitats d'economia social i solidària.

Especialitats

Jaume Garcia

Advocat i soci del Col·lectiu Ronda, hi treballo des del 2005. L'àrea d'actuació es en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals com col·lectivesdels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

La meva trajectòria com a advocat però és de més de 34 anys, i fa més de 10 anys que dono classes de Dret Laboral com a professor adjunt a la UAB. Exerceixo als despatxos del Col·lectiu a Granollers i Mollet.

Especialitats

Sílvia Vázquez

Advocada laboralista amb 15 anys d'exercici professional, el 2015 entro a formar part del Col·lectiu Ronda treballant sobretot les especialitats de prestacions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats permanents, viudetat, atur), accidents de treball, temes de dependència i de grau de discapacitat. Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Rubí.

Especialitats

Sagrario Lanau

Des del 2012 treballo al despatx del Col·lectiu Ronda a Rubí, desenvolupant les tasques d'administrativa (recepció, coordinació i programació de les visites, atenció al públic telefònica, comptabilitat, facturació i gestions diverses).