Equip (Cerdanyola del Vallès)

Esther Costa

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda, estic especialitzada en Dret Civil i Penal, Dret de Família (violència de gènere) i la defensa jurídica de les anomenades víctimes passives de l'amiant.  

Especialitats

Josep Camprubí

Des de l'any 2009, sóc advocat laboralista al Col·lectiu Ronda. Però des del 2001 sóc advocat exercent col·legiat a l'ICAB, especialitzat en Dret del Treball, Seguretat Social i Estrangeria.

Especialitats

Raquel Lafuente

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda, sóc responsable del grup dels temes que tenen a veure amb salut i treball al despatx de Cerdanyola del Vallès. Especialista en l'àmbit de la Seguretat Social, i reclamacions de danys i perjudicis derivats d'accidents de treball i malalties professionals.

Especialitats

Cristina Puga

Després de 12 anys d'experiència professional per compte propi, l'any 2018 m'incorporo al Col.lectiu Ronda com advocada a les especialitats de Dret Civil, Dret de Família i Dret de Successions.

Especialitats

Jaquelina Gaspar

Formo part de Col·lectiu Ronda des de l'any 2018, treballant a l'àrea de Salut i Treball als despatxos de Barcelona i Cerdanyola del Vallès. Però la meva experiència com a advocada és de més de 25 anys. Vaig començar treballant a Argentina, la meva terra natal, i a Catalunya exerceixo des de l'any 2006, essent advocada dels Serveis jurídics del sindicat UGT durant 6 anys i després sis anys més per compte propi.

Especialitats