Contractes temporals: procediment per accedir al subsidi especial


El BOE corresponent a l’edició de 4 de maig publica finalment el procediment per sol·licitar el subsidi de desocupació per finalització de contractes temporals amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma

Aquest subsidi excepcional estarà a l’abast de les persones que han vist extingit el seu contracte temporal amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març que no disposin del període de cotització suficient per accedir a la prestació per desocupació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els requisits per tal de poder accedir al subsidi especial són

a) Que la relació contractual hagi finalitzat amb posterioritat al passat 14 de març per causes alienes a la voluntat del treballador/a i que el contracte de durada determinada hagués tingut una vigència d’almenys 2 mesos.

b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació als serveis públics d’ocupació. En aquest sentit, és important recordar que durant la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció com a demandant d’ocupació es realitza d’ofici pel servei públic competent a instàncies dels propi SEPE

 c) No ser perceptor de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per part de qualsevol Administració

D’altra banda, la percepció del subsidi es condiciona al fet de:

d) No estar treballant per compte propi o per compte aliena, si és a jornada completa, en el moment de l’extinció del contracte o en el del naixement del dret a percebre el subsidi especial

Com tramitar la sol·licitud de subsidi

En cas de satisfer els requisits anteriorment esmentats, la persona podrà sol·licitar el subsidi emplenant aquest formulari https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1. El termini per presentar la sol·licitud s’inicia al dia següent de la publicació al BOE d’aquest procediment, dimarts 5 de maig, i es perllonga fins el dia que faci un mes de la finalització de l’estat d’alarma oficial.

En cas de no haver-ho fet abans, l’empresa on treballés la persona interessada en el moment de l’extinció del contracte haurà de remetre a l’entitat gestora el corresponent certificat d’empresa.

Durada, quantia i pagament de la prestació

Una vegada s’aprovi la sol·licitud presentada, naixerà el dret a percebre el subsidi excepcional des de la data de l’extinció del contracte. Una excepció a aquesta norma la constitueix el supòsit de que el treballador/a no hagués gaudit del període corresponent a les vacances anuals retribuïdes amb anterioritat a la finalització del contracte. En aquest cas, el subsidi podrà percebre’s quan finalitzi el gaudi d’aquest període de descans.

La durada del subsidi és d’un mes, tret que es decideixi allargar la mesura a través d’un nou reial decret-llei, i no es podrà percebre en més d’una ocasió. L’import del subsidi equival al 80% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) amb independència que el contracte extingit fos a jornada completa o temps parcial

Aquest subsidi excepcional estarà a l’abast de les persones que han vist extingit el seu contracte temporal amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març que no disposin del període de cotització suficient per accedir a la prestació per desocupació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els requisits per tal de poder accedir al subsidi especial són

a) Que la relació contractual hagi finalitzat amb posterioritat al passat 14 de març per causes alienes a la voluntat del treballador/a i que el contracte de durada determinada hagués tingut una vigència d’almenys 2 mesos.

b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació als serveis públics d’ocupació. En aquest sentit, és important recordar que durant la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció com a demandant d’ocupació es realitza d’ofici pel servei públic competent a instàncies dels propi SEPE

 c) No ser perceptor de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per part de qualsevol Administració

D’altra banda, la percepció del subsidi es condiciona al fet de:

d) No estar treballant per compte propi o per compte aliena, si és a jornada completa, en el moment de l’extinció del contracte o en el del naixement del dret a percebre el subsidi especial

Com tramitar la sol·licitud de subsidi

En cas de satisfer els requisits anteriorment esmentats, la persona podrà sol·licitar el subsidi emplenant aquest formulari https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1. El termini per presentar la sol·licitud s’inicia al dia següent de la publicació al BOE d’aquest procediment, dimarts 5 de maig, i es perllonga fins el dia que faci un mes de la finalització de l’estat d’alarma oficial.

En cas de no haver-ho fet abans, l’empresa on treballés la persona interessada en el moment de l’extinció del contracte haurà de remetre a l’entitat gestora el corresponent certificat d’empresa.

Durada, quantia i pagament de la prestació

Una vegada s’aprovi la sol·licitud presentada, naixerà el dret a percebre el subsidi excepcional des de la data de l’extinció del contracte. Una excepció a aquesta norma la constitueix el supòsit de que el treballador/a no hagués gaudit del període corresponent a les vacances anuals retribuïdes amb anterioritat a la finalització del contracte. En aquest cas, el subsidi podrà percebre’s quan finalitzi el gaudi d’aquest període de descans.

La durada del subsidi és d’un mes, tret que es decideixi allargar la mesura a través d’un nou reial decret-llei, i no es podrà percebre en més d’una ocasió. L’import del subsidi equival al 80% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) amb independència que el contracte extingit fos a jornada completa o temps parcial