Advocat/da

Esther Comas

Advocada del Col·lectiu Ronda des de 2002. I en sóc sòcia des del 2007. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit Laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals i col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancial de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Treballo al despatx que el Col·lectiu Ronda té a Madrid.

Advocada núm. 26950 de l'ICAB des de l'any 2000.
Col.legiada núm. 130.380 de l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (any 2018)

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Madrid Princesa, 7, 1º 2ª Tel. 91 429 31 70

Publicacions

Veure tot