El TSJM obliga a readmetre el guionista que va retolar «Leonor se'n va d'Espanya, com el seu avi»


El Tribunal Superior de Justícia de Madrid declara nul l'acomiadament del guionista del programa "l'Hora de la 1" de TVE que va utilitzar el rètol "Leonor se'n va d'Espanya, com el seu avi" en tractar la notícia de la sortida del país de la Princesa Leonor per motius d'estudi

..................................

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid nega que la inclusió del rètol «Leonor se'n va d'Espanya, com el seu avi» durant el programa “La Hora de la 1” de TVE emès el passat dia 10 de febrer de 2021 referent a la sortida del país per motius d'estudis de la Princesa Leonor “redundés negativament en el prestigi de la Institució” doncs “no contenia cap expressió amb un significat objectivament injuriós o vexatori vers la Princesa, l'honestedat de la qual no va quedar realment en dubte”.
Partint d'aquesta premissa i després de recordar la sòlida doctrina del Tribunal Constitucional referent al fet que “la celebració d'un contracte de treball no implica, de cap manera, la privació per a una de les parts, el treballador, dels drets que la Constitució li reconeix com a ciutadà”, el TSJM considera vulnerat el dret a la llibertat d'expressió del guionista responsable de la inclusió del rètol, acomiadat fulminantment a instàncies de la pròpia RTVE, malgrat treballar per compte d'una productora associada, Mediatso SL.
L'Alt Tribunal de la Comunitat aprecia que "sens perjudici del judici crític que pugui merèixer el rètol pel caràcter simplista, groller i tendenciós, no va transgredir els límits del dret a la llibertat d'expressió admissible en la relació laboral". Per tant, la sentència no troba cap fonament al cessament immediat del guionista implicat, anticipat mitjançant un comunicat fet públic per la direcció de RTVE en què s'anunciava que "l'Administradora Provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamenta profundament el greu error que s'ha produït aquest matí durant l'emissió del programa La hora de La 1 i ha adoptat mesures immediates per tal que els responsables d'aquesta equivocació siguin rellevats dels seus llocs”. La notorietat assolida per aquests fets i el cúmul de reaccions per part de representants de partits polítics van provocar la compareixença de la mateixa Rosa Maria Mateo el 26 de febrer del 2021 davant una comissió mixta de les Corts Generals per donar explicacions dels fets.

Ni ofenses ni injúries, però sí cessió il·legal de treballadors

Tot i la dràstica intervenció de la direcció de RTVE, cessant de facto un empleat que no era tal, ja que treballava per compte d'una productora col·laboradora i donant peu a que la sentència consideri acreditada l'existència de cessió il·legal de mà d'obra, el TSJM indica que "no es pot entendre raonablement que a través del rètol es posés realment en dubte la probitat de la Princesa, amb ànim d'ofensa". Extrem reforçat per la inclusió d'un faldó sobreimprès amb la redacció "la casa Reial anuncia que la princesa cursarà el batxillerat internacional a Gal·les" que, segons el TSJM, “posava clarament de manifest el sentit de la notícia que s'estava emetent sense deixar espai a dubtes raonables, permetent diferenciar amb nitidesa el contingut informatiu de la figura retòrica”.
De tot això, conclou el TSJM que “atès el tenor del rètol en qüestió i les circumstàncies concurrents, la Sala arriba a la conclusió que el demandant no va transgredir els límits genèrics del dret a la llibertat d'expressió imposats pel respecte degut a altres drets fonamentals dignes de protecció i, en particular, del dret a l'honor, ni les restriccions específicament aplicables en el marc d'una relació laboral, per la qual cosa la seva actuació va quedar dins de l'àmbit constitucionalment protegit davant del poder disciplinari de l’ocupador”. No sense recordar “el marge més gran de permissibilitat i tolerància dels ciutadans i de les institucions respecte dels comentaris referits a la família reial”.

El valor de l'expressió en una societat lliure, plural i democràtica

"L'actuació de RTVE en aquest cas ha estat intolerable des del primer moment", valora Esther Comas, advocada de Col·lectiu Ronda responsable de l'àrea de Dret laboral al despatx de la cooperativa a Madrid. «Des del punt de vista estrictament laboral -prossegueix l'advocada- RTVE ha demostrat l'existència d'una pràctica absolutament habitual com és la cessió il·legal de treballadors contractats per terceres empreses a benefici d'un mitjà de comunicació públic, que hauria de ser exemplar pel que fa referència a la contractació”. Però més greu encara considera la lletrada és que hagin de ser els tribunals els que recordin els responsables d'un mitjà de comunicació amb l'obligació de ser un veritable refugi per a la llibertat d'expressió i informació en aquest país l'existència de garanties per a l'expressió crítica fins i tot si aquesta resulta 'abrupte o pugui inquietar' com recull la pròpia sentència”. Una qüestió que a més a més, i en aquest cas, “no respón ni tan sols a intencionalitat de crítica sinó únicament a la urgència derivada de les condicions de treball que s'imposen als empleats d'aquestes productores, atès que del tenor de la peça és evident que en cap cas no es pretenia vexar la figura de la Princesa”.

..................................

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid nega que la inclusió del rètol «Leonor se'n va d'Espanya, com el seu avi» durant el programa “La Hora de la 1” de TVE emès el passat dia 10 de febrer de 2021 referent a la sortida del país per motius d'estudis de la Princesa Leonor “redundés negativament en el prestigi de la Institució” doncs “no contenia cap expressió amb un significat objectivament injuriós o vexatori vers la Princesa, l'honestedat de la qual no va quedar realment en dubte”.
Partint d'aquesta premissa i després de recordar la sòlida doctrina del Tribunal Constitucional referent al fet que “la celebració d'un contracte de treball no implica, de cap manera, la privació per a una de les parts, el treballador, dels drets que la Constitució li reconeix com a ciutadà”, el TSJM considera vulnerat el dret a la llibertat d'expressió del guionista responsable de la inclusió del rètol, acomiadat fulminantment a instàncies de la pròpia RTVE, malgrat treballar per compte d'una productora associada, Mediatso SL.
L'Alt Tribunal de la Comunitat aprecia que "sens perjudici del judici crític que pugui merèixer el rètol pel caràcter simplista, groller i tendenciós, no va transgredir els límits del dret a la llibertat d'expressió admissible en la relació laboral". Per tant, la sentència no troba cap fonament al cessament immediat del guionista implicat, anticipat mitjançant un comunicat fet públic per la direcció de RTVE en què s'anunciava que "l'Administradora Provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamenta profundament el greu error que s'ha produït aquest matí durant l'emissió del programa La hora de La 1 i ha adoptat mesures immediates per tal que els responsables d'aquesta equivocació siguin rellevats dels seus llocs”. La notorietat assolida per aquests fets i el cúmul de reaccions per part de representants de partits polítics van provocar la compareixença de la mateixa Rosa Maria Mateo el 26 de febrer del 2021 davant una comissió mixta de les Corts Generals per donar explicacions dels fets.

Ni ofenses ni injúries, però sí cessió il·legal de treballadors

Tot i la dràstica intervenció de la direcció de RTVE, cessant de facto un empleat que no era tal, ja que treballava per compte d'una productora col·laboradora i donant peu a que la sentència consideri acreditada l'existència de cessió il·legal de mà d'obra, el TSJM indica que "no es pot entendre raonablement que a través del rètol es posés realment en dubte la probitat de la Princesa, amb ànim d'ofensa". Extrem reforçat per la inclusió d'un faldó sobreimprès amb la redacció "la casa Reial anuncia que la princesa cursarà el batxillerat internacional a Gal·les" que, segons el TSJM, “posava clarament de manifest el sentit de la notícia que s'estava emetent sense deixar espai a dubtes raonables, permetent diferenciar amb nitidesa el contingut informatiu de la figura retòrica”.
De tot això, conclou el TSJM que “atès el tenor del rètol en qüestió i les circumstàncies concurrents, la Sala arriba a la conclusió que el demandant no va transgredir els límits genèrics del dret a la llibertat d'expressió imposats pel respecte degut a altres drets fonamentals dignes de protecció i, en particular, del dret a l'honor, ni les restriccions específicament aplicables en el marc d'una relació laboral, per la qual cosa la seva actuació va quedar dins de l'àmbit constitucionalment protegit davant del poder disciplinari de l’ocupador”. No sense recordar “el marge més gran de permissibilitat i tolerància dels ciutadans i de les institucions respecte dels comentaris referits a la família reial”.

El valor de l'expressió en una societat lliure, plural i democràtica

"L'actuació de RTVE en aquest cas ha estat intolerable des del primer moment", valora Esther Comas, advocada de Col·lectiu Ronda responsable de l'àrea de Dret laboral al despatx de la cooperativa a Madrid. «Des del punt de vista estrictament laboral -prossegueix l'advocada- RTVE ha demostrat l'existència d'una pràctica absolutament habitual com és la cessió il·legal de treballadors contractats per terceres empreses a benefici d'un mitjà de comunicació públic, que hauria de ser exemplar pel que fa referència a la contractació”. Però més greu encara considera la lletrada és que hagin de ser els tribunals els que recordin els responsables d'un mitjà de comunicació amb l'obligació de ser un veritable refugi per a la llibertat d'expressió i informació en aquest país l'existència de garanties per a l'expressió crítica fins i tot si aquesta resulta 'abrupte o pugui inquietar' com recull la pròpia sentència”. Una qüestió que a més a més, i en aquest cas, “no respón ni tan sols a intencionalitat de crítica sinó únicament a la urgència derivada de les condicions de treball que s'imposen als empleats d'aquestes productores, atès que del tenor de la peça és evident que en cap cas no es pretenia vexar la figura de la Princesa”.