Reclamacions de quantitat

Reclamacions de quantitat

El nostre despatx us pot assessorar en cas que sigueu objecte d'un impagament, ja sigui per part de societats mercantils o particulars, tramitant els procediments extrajudicials o judicials (monitoris, canviaris o crèdits contra la massa, segons s'escaigui) que permetin aportar la millor via de resolució del conflicte.