Vaga Movistar

El TSJC obliga a readmetre un treballador acomiadat per participar a la vaga de les escales

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga l'empresa Instalaciones Telefónicas y Tendidos Eléctricos S.A (ITETE,S.A.) a readmetre al seu lloc de treball, abonar els salaris deixats de percebre i indemnitzar amb el pagament de 10.000 euros a un treballador a qui va acomiadar per suposadament absentar-se de la feina sense justificació durant els dies en què aquest estava participant de la vaga de les subcontractes de Movistar.

El passat 4 de juny de 2015, ITETE S.A. va comunicar al treballador C.J.P el seu acomiadament disciplinari amb efectes del mateix dia argüint la seva absència no justificada del lloc de treball durant els dies 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 i 16 d'abril del mateix any. Precisament les dates en què els tècnics de MOVISTAR i les subcontractes van secundar de forma notòria les successives convocatòries de vaga impulsades en primera instància pel sindicat Alternativa Sindical de Trabajadores i, posteriorment, per les organitzacions COBAS (sindicat al qual el treballador pertany com a afiliat i membre del comitè d'empresa d'ITETE) i CGT.

 
 Amb anterioritat a l'extinció del lloc de treball, tal i com és imperatiu segons la normativa laboral, l'empresa havia adreçat al treballador el corresponent plec de càrrecs exposant les raons per les quals tenia previst acomiadar-lo. Aquest és un procediment anomenat «expedient contradictori» que és imperatiu quan el treballador a qui es pretén acomiadar ostenta algun càrrec de representació dels seus companys i companyes a l'empresa. En el subsegüent «ple de descàrrec», C.J.P va aclarir el 22 d'abril a través d'un burofax -i per tant mesos abans de l'acomiadament- que el motiu de les seves absències durant els dies assenyalats per l'empresa no era altre que la seva participació a les jornades de vaga abans esmentades, arribant a haver format part del comitè de vaga del sindicat COBAS, tal i com es va notificar a la Direcció General de Treball.

sentència tsjc movistar

 
 Ignorar un dret fonamental
 
Malgrat l'exercici del dret de vaga és considerat com un dret fonamental a la pròpia Constitució i és objecte d'especial protecció i garantia, ITETE S.A. no va rectificar el seu propòsit i, finalment, va executar l'acomiadament disciplinari tot i l'aclariment de les circumstàncies. Segons, ITETE S.A. les absències resultaven no justificades en considerar que l'empresa no havia estat directament informada de que en aquells dies es desenvoluparia cap vaga i, posteriorment, no va tenir constància de que s'haguessin produït les esmentades aturades, un argument que el TSJC considera en la seva resolució com a «difícilment creïble».

vaga movistar tsjc

 Nul·litat de l'acomiadament
 
L'Alt Tribunal català considera que l'empresa no pot argumentar en cap cas que la vaga fos il·legal pel fet de no haver-li estat notificada directament, atès que es tractava d'una vaga sectorial les entitats convocants van complir tots els tràmits de comunicació a les organitzacions patronals del sector i organismes públics competents. Tot i així, la sentència -dictada a instàncies del Col·lectiu Ronda- afirma que «encara que acceptéssim hipotèticament el dit desconeixement en el moments dels fets, no és menys cert que la persona acomiadada remeté a l'empresa el burofax» informant degudament de la causa de les seves absències i, per tant, «en el moment de l'acte extintiu l'empresa coneix clarament els motius de la inassistència».

Sent així, constatant la greu vulneració del dret fonamental de vaga exercida sobre el treballador acomiadat, el TSJC imposa la immediata readmissió del treballador, l'abonament dels salaris deixats de percebre des del moment de l'acomiadament i el pagament d'una indemnització addicional de 10.000€.

 
 Protegir el dret de vaga
 
 Aquesta és la primera sentència referent a persones acomiadades en relació a la denominada «vaga de les escales» que dicta el TSJC. Malauradament, en primera instància ja s'han dictat sentències anteriorment -majoritàriament a favor dels treballadors de les empreses i subcontractes- condemnant l'actuació d'empreses com ara ELECNOR, TELECO o ABENTEL que amb posterioritat a la vaga han realitzat nombrosos acomiadaments de treballadors participants a la mobilització que la judicatura ha considerats mancats de tota justificació més enllà de la pretensió de represaliar alguns dels seus empleats per secundar una vaga que protestava contra l'extrema precarietat de les condicions de treball a les subcontractes de Telefónica.

El TSJC obliga a readmetre un treballador acomiadat per participar a la vaga de les escales

El TSJC obliga a readmetre un treballador acomiadat per participar a la vaga de les escales

El passat 4 de juny de 2015, ITETE S.A. va comunicar al treballador C.J.P el seu acomiadament disciplinari amb efectes del mateix dia argüint la seva absència no justificada del lloc de treball durant els dies 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 i 16 d'abril del mateix any. Precisament les dates en què els tècnics de MOVISTAR i les subcontractes van secundar de forma notòria les successives convocatòries de vaga impulsades en primera instància pel sindicat Alternativa Sindical de Trabajadores i, posteriorment, per les organitzacions COBAS (sindicat al qual el treballador pertany com a afiliat i membre del comitè d'empresa d'ITETE) i CGT.

 
 Amb anterioritat a l'extinció del lloc de treball, tal i com és imperatiu segons la normativa laboral, l'empresa havia adreçat al treballador el corresponent plec de càrrecs exposant les raons per les quals tenia previst acomiadar-lo. Aquest és un procediment anomenat «expedient contradictori» que és imperatiu quan el treballador a qui es pretén acomiadar ostenta algun càrrec de representació dels seus companys i companyes a l'empresa. En el subsegüent «ple de descàrrec», C.J.P va aclarir el 22 d'abril a través d'un burofax -i per tant mesos abans de l'acomiadament- que el motiu de les seves absències durant els dies assenyalats per l'empresa no era altre que la seva participació a les jornades de vaga abans esmentades, arribant a haver format part del comitè de vaga del sindicat COBAS, tal i com es va notificar a la Direcció General de Treball.

sentència tsjc movistar

 
 Ignorar un dret fonamental
 
Malgrat l'exercici del dret de vaga és considerat com un dret fonamental a la pròpia Constitució i és objecte d'especial protecció i garantia, ITETE S.A. no va rectificar el seu propòsit i, finalment, va executar l'acomiadament disciplinari tot i l'aclariment de les circumstàncies. Segons, ITETE S.A. les absències resultaven no justificades en considerar que l'empresa no havia estat directament informada de que en aquells dies es desenvoluparia cap vaga i, posteriorment, no va tenir constància de que s'haguessin produït les esmentades aturades, un argument que el TSJC considera en la seva resolució com a «difícilment creïble».

vaga movistar tsjc

 Nul·litat de l'acomiadament
 
L'Alt Tribunal català considera que l'empresa no pot argumentar en cap cas que la vaga fos il·legal pel fet de no haver-li estat notificada directament, atès que es tractava d'una vaga sectorial les entitats convocants van complir tots els tràmits de comunicació a les organitzacions patronals del sector i organismes públics competents. Tot i així, la sentència -dictada a instàncies del Col·lectiu Ronda- afirma que «encara que acceptéssim hipotèticament el dit desconeixement en el moments dels fets, no és menys cert que la persona acomiadada remeté a l'empresa el burofax» informant degudament de la causa de les seves absències i, per tant, «en el moment de l'acte extintiu l'empresa coneix clarament els motius de la inassistència».

Sent així, constatant la greu vulneració del dret fonamental de vaga exercida sobre el treballador acomiadat, el TSJC imposa la immediata readmissió del treballador, l'abonament dels salaris deixats de percebre des del moment de l'acomiadament i el pagament d'una indemnització addicional de 10.000€.

 
 Protegir el dret de vaga
 
 Aquesta és la primera sentència referent a persones acomiadades en relació a la denominada «vaga de les escales» que dicta el TSJC. Malauradament, en primera instància ja s'han dictat sentències anteriorment -majoritàriament a favor dels treballadors de les empreses i subcontractes- condemnant l'actuació d'empreses com ara ELECNOR, TELECO o ABENTEL que amb posterioritat a la vaga han realitzat nombrosos acomiadaments de treballadors participants a la mobilització que la judicatura ha considerats mancats de tota justificació més enllà de la pretensió de represaliar alguns dels seus empleats per secundar una vaga que protestava contra l'extrema precarietat de les condicions de treball a les subcontractes de Telefónica.