Retallada als CETs

Impugnació judicial de la retallada als ajuts als Centres Especials de Treball (CET)

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) ha impugnat a través de Col·lectiu Ronda les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha decidit impugnar judicialment les bases que regularan la concessió d'ajuts als centres especials de treball davant la previsió que, a la pràctica, puguin suposar la supressió de tot tipus de subvencions per a gairebé 6000 persones ocupades en els 207 centres especials de treball de Catalunya que ostenten un grau de discapacitat inferior al 65%, és a dir, més d'un terç del total de persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial que treballen en aquests espais laborals. Segons consta en la denúncia, la proposta reguladora del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies només assegura al col·lectiu de discapacitats amb especials dificultats ajuts que fins ara atorgava a la totalitat d'empleats amb discapacitat d'aquests centres.

La partida més afectada és la destinada a subvencionar l'activitat de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (USAP) integrades per psicòlegs, pedagogs, docents i altre personal de vital importància per preservar el caràcter formatiu i sostenible dels Centres Especials de Treball. En aquest cas, els centres únicament rebran la corresponent subvenció en relació als treballadors amb més d'un 65% de discapacitat, amb l'única excepció de les persones afectades de paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual, que en aquest cas cobrarien a partir del 33%. Per tant, el conjunt de discapacitats físics i sensorials amb menys d'un 65% de discapacitat es veuran totalment exclosos d'una subvenció que fins ara percebien.

Significativament més important és la limitació introduïda a la principal línia de subvenció dels Centres Especials de Treball com és l'atorgament d'un ajut equivalent al 50% de l'import del SMI. En aquest sentit, fins ara aquest ajut s'atorgava a la totalitat de treballadors amb discapacitat dels centres, sense cap tipus de distinció que tingués com a fonament el grau o la tipologia de discapacitat. Ara, però, les noves bases impugnades per la Federació només garanteixen la concessió d'aquest ajut als treballadors considerats amb especials dificultats -més d'un 65% de discapacitat- advertint que «davant la previsió d'esgotament del crèdit» la resta de treballadors només podran accedir a l'ajut «per odre de prelació, de major a menor grau de discapacitat».

Segons Marc Vilar, advocat del Col·lectiu Ronda responsable de la demanda, la Generalitat «vulnera el contingut de la normativa estatal en vigor que estableix un ajut als Centres Especials de Treball equivalent al 50% de l'SMI pels seus empleats amb qualsevol tipologia de discapacitat, física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, sense establir cap distinció en relació a la tipologia o el grau d'afectació que és, precisament, el que ha fet la Generalitat limitant l'ajut al col·lectiu de grans discapacitats». En opinió de l'advocat, «aquesta pràctica no s'ajusta ni a la llei ni a l'esperit dels ajuts a la integració que s'articulen a través d'uns centres laborals que resulten de cabdal importància per a milers de treballadors (més de 15000) i les seves famílies. Una retallada com aquesta pot suposar que els CET es vegin obligats a retallar les seves plantilles, abocant a l'atur persones amb discapacitat i amb grans dificultats per accedir al món laboral si no és a través d'aquestes iniciatives».

Set mesos sense rebre subvencions

Per la seva banda, Julio Martínez, president de la FECETC, ha recordat que molts dels 207 Centres Especials de Treball que actualment existeixen a Catalunya podrien veure perillar la seva viabilitat econòmica si es materialitza definitivament la supressió dels ajuts als discapacitats de menor gravetat. «Ara ja fa set mesos que no rebem aquest ajut -explica Martínez- i molts centres estan patint situacions absolutament desesperades per poder pagar les nòmines. Si aquest escenari esdevé permanent, tal i com pretén la Generalitat, no hi haurà alternatives als tancaments i els acomiadaments, amb el greuge social, personal i, fins i tot, econòmic que això suposa. On anirà a buscar feina tota aquesta gent? Els diners que es pretenen estalviar a costa d'un col·lectiu tan vulnerable com és el de les treballadores amb discapacitat acabarà pagant-se en forma de prestacions d'atur i prestacions no contributives, però deixant-nos pel camí tots els beneficis personals i de guanys en l'àmbit de l'adquisició d'autonomia que suposa una pràctica professional de gran valor humà i formatiu com és la que es desenvolupa en els CET».

  • Llegeix el manifest impulsat per la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya per denunciar aquesta situació i en defensa dels llocs de treball de les persones amb discapacitat:

Impugnació judicial de la retallada als ajuts als Centres Especials de Treball (CET)

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha decidit impugnar judicialment les bases que regularan la concessió d'ajuts als centres especials de treball davant la previsió que, a la pràctica, puguin suposar la supressió de tot tipus de subvencions per a gairebé 6000 persones ocupades en els 207 centres especials de treball de Catalunya que ostenten un grau de discapacitat inferior al 65%, és a dir, més d'un terç del total de persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial que treballen en aquests espais laborals. Segons consta en la denúncia, la proposta reguladora del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies només assegura al col·lectiu de discapacitats amb especials dificultats ajuts que fins ara atorgava a la totalitat d'empleats amb discapacitat d'aquests centres.

La partida més afectada és la destinada a subvencionar l'activitat de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (USAP) integrades per psicòlegs, pedagogs, docents i altre personal de vital importància per preservar el caràcter formatiu i sostenible dels Centres Especials de Treball. En aquest cas, els centres únicament rebran la corresponent subvenció en relació als treballadors amb més d'un 65% de discapacitat, amb l'única excepció de les persones afectades de paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual, que en aquest cas cobrarien a partir del 33%. Per tant, el conjunt de discapacitats físics i sensorials amb menys d'un 65% de discapacitat es veuran totalment exclosos d'una subvenció que fins ara percebien.

Significativament més important és la limitació introduïda a la principal línia de subvenció dels Centres Especials de Treball com és l'atorgament d'un ajut equivalent al 50% de l'import del SMI. En aquest sentit, fins ara aquest ajut s'atorgava a la totalitat de treballadors amb discapacitat dels centres, sense cap tipus de distinció que tingués com a fonament el grau o la tipologia de discapacitat. Ara, però, les noves bases impugnades per la Federació només garanteixen la concessió d'aquest ajut als treballadors considerats amb especials dificultats -més d'un 65% de discapacitat- advertint que «davant la previsió d'esgotament del crèdit» la resta de treballadors només podran accedir a l'ajut «per odre de prelació, de major a menor grau de discapacitat».

Segons Marc Vilar, advocat del Col·lectiu Ronda responsable de la demanda, la Generalitat «vulnera el contingut de la normativa estatal en vigor que estableix un ajut als Centres Especials de Treball equivalent al 50% de l'SMI pels seus empleats amb qualsevol tipologia de discapacitat, física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, sense establir cap distinció en relació a la tipologia o el grau d'afectació que és, precisament, el que ha fet la Generalitat limitant l'ajut al col·lectiu de grans discapacitats». En opinió de l'advocat, «aquesta pràctica no s'ajusta ni a la llei ni a l'esperit dels ajuts a la integració que s'articulen a través d'uns centres laborals que resulten de cabdal importància per a milers de treballadors (més de 15000) i les seves famílies. Una retallada com aquesta pot suposar que els CET es vegin obligats a retallar les seves plantilles, abocant a l'atur persones amb discapacitat i amb grans dificultats per accedir al món laboral si no és a través d'aquestes iniciatives».

Set mesos sense rebre subvencions

Per la seva banda, Julio Martínez, president de la FECETC, ha recordat que molts dels 207 Centres Especials de Treball que actualment existeixen a Catalunya podrien veure perillar la seva viabilitat econòmica si es materialitza definitivament la supressió dels ajuts als discapacitats de menor gravetat. «Ara ja fa set mesos que no rebem aquest ajut -explica Martínez- i molts centres estan patint situacions absolutament desesperades per poder pagar les nòmines. Si aquest escenari esdevé permanent, tal i com pretén la Generalitat, no hi haurà alternatives als tancaments i els acomiadaments, amb el greuge social, personal i, fins i tot, econòmic que això suposa. On anirà a buscar feina tota aquesta gent? Els diners que es pretenen estalviar a costa d'un col·lectiu tan vulnerable com és el de les treballadores amb discapacitat acabarà pagant-se en forma de prestacions d'atur i prestacions no contributives, però deixant-nos pel camí tots els beneficis personals i de guanys en l'àmbit de l'adquisició d'autonomia que suposa una pràctica professional de gran valor humà i formatiu com és la que es desenvolupa en els CET».

  • Llegeix el manifest impulsat per la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya per denunciar aquesta situació i en defensa dels llocs de treball de les persones amb discapacitat: